Lust: zwoel evenement (in R I tijdens Museumna/8 uit 15 Kunstuitleen zet de deuren weer wijd open donderdag 1 november 2012 www.pzc.nl/uit door Ali Pankow Sexy muziek, 'zeerotisch' ge tinte hapjes, goddelijke wij nen, een prikkelende foto serie en een literaire af werkplek. Het zijn de pijlers van het programma Lust voor de Mu seumnacht ('Museumna/8') vrij dag in het Muzeeum in Vlissingen. Het is een programma met een vet te knipoog naar de seizoensten toonstelling Zeerotica, zo blijkt uit de toelichting van Daniëlle Otten van het Vlissingse museum. „Wij doen al een jaar of zeven mee met de landelijke museumnacht, maar dit keer hebben we het program ma nadrukkelijk afgestemd op een jongere doelgroep, die de vrijdag als stapavond heeft. In samenwer king met de Cultuurwerf Vlissin gen hebben we een 'zwoel evene ment' samengesteld om bezoekers te laten ervaren dat museumbe- zoek bepaald niet saai hoeft te zijn", zegt Otten. Zij bedacht het programma samen met Dina Ver- brugge van de Cultuurwerf. Zeerotica, de wisselexpositie over lust en liefde aan de kust in dit ma ritiem museum bood hun tal van aanknopingspunten. „Het speelt voor een groot deel afin en rond de pakhuizen in het museum. Die richten we in als loungeruimte waar de bezoekers kunnen genie ten van muziekoptredens van de band Tuxedo Bandido en van dj Vindictiv. Daarnaast laten we de mensen op ludieke wijze kennis maken met diverse ruimten in ons gebouw", vertelt Otten. Met 'lu diek' doelt zij op de optredens van cabaretduo Reijn en Goed. Het tweetal heeft speciaal voor Museumna/8 een programma van circa 30 minuten gema-akt, waarin improvisatie een belangrijke rol speelt. Otten is ook heel blij met de medewerking van foto-kunste naar Rem van den Bosch. Hij ver toeft in de pronkzaal met een pre sentatie van zijn bekende Fish Fe tish fotoserie én maakt daar ook fo naar de zolder van het museum." Verder wil zij er niet zoveel over kwijt ten behoeve van het verras singselement. „Wij hopen uiter aard met dit gevarieerde program ma vooral mensen binnen te krij gen die hier nog nooit zijn ge weest. Wie niet zo van musea houdt, kan hier nu toch een leuke avond beleven. Voor Lust geldt der halve wel een toegangsprijs van €9,50", vult Otten nog even aan. De Zeeuwse Museumnacht wordt in circa 20 musea in de provincie gehouden. Voor sommige geldt het evenement als afsluiting van het museumseizoen en van de Maand van de Geschiedenis. Het centrale thema luidt 'Ontdek de Zeeuwse Ziel'. Ieder museum heeft de vrijheid het programma naar eigen inzicht in te vullen. Vrijdag 3 november, Museumnacht, 20.00 - 24.00 uur Activiteiten Een greep uit het overzicht aan ac tiviteiten voor de Museumnacht: Arnemuiden: Historische scheeps werf sfeervol verlicht, oude am bachten en vis roken. Axel: Oorlogsmuseum, presentatie oude voertuigen; Streekmuseum: fototentoonstelling, rondleidingen. Bruinisse: Brusea: maritieme films. Goes: Historisch Museum, start punt voor speurtocht door Goes. IJzendijke: Het Bolwerk, rondlei ding wisselexpositie Turkije-Tur- keye. Nieuwdorp: Bevrijdingsmuseum, middagprogramma voor kinderen, 's avonds presentatie Hans van Dam over RAF Bomber Command. Veere: Stadhuismuseum, onder meer Grote Veeersche Quiz. Westkapeile: Polderhuis, Dijk- en Oorlogsmuseum, speurtocht voor kinderen. Zierikzee: Stadhuismuseum, Spaan se avond met lezing, dans, hapjes. Volledig programma-overzicht: www.zeelandmuseumland.nl De verlichte binnentuin van het Muzeeum in Vlissingen is tijdens de museumnacht ook toegankelijk to's van iedereen die zich in deze sfeer wil laten portretteren. Dat wil zeggen: 'bedekt naakt' in com binatie met aan vissen gerelateer de vormen. De voorbeelden die Van den Bosch in de pronkkamer toont, gelden als bron van inspira tie voor de deelnemers. Zij kun nen een week later een afdruk van hun foto afhalen bij het Mu zeeum. En dan is er dus nog de li teraire afwerkplek. Otten grinnikt even: „Ja, dat is in meerdere op zichten een hoogtepunt. De bezoe kers moeten er in elk geval voor Cabaretduo Reijn en de Goed onthaalt de bezoekers op diverse locaties in het Muzeeum. Traditiegetrouw houden de Zeeuwse Centra voor Kunst uitleen in het eerste week end van november open huis. Ope ningstijden en activiteiten verschil len per vestiging. De Kunstuitleencentra in Goes, Terneuzen en Vlissingen tonen zich altijd gastvrij, maar het open huis is vooral bedoeld om mensen die enige schroom voelen, te sti muleren ook eens over de drempel te stappen om kennis te maken met de mogelijkheden voor het le nen van kunstwerken voor thuis. Mensen die zich tijdens de Dag van de Kunstuitleen aanmelden als nieuw lid krijgen naast twee maanden gratis lenen, een cadeau met een Zeeuws tintje en een knipoog. Het betreft een Take-it designknuffel (foto links), ontwor pen door Kevin Caboor uit Bres- kens met zijn compagnon: 'Ridder&Clown'. In de vestiging Terneuzen aan de Bellamystraat 26a opent wethou der Jaap Bos zaterdagmiddag om 14.00 uur de expositie Kleintje Kunst met werk van elf Zeeuwse beeldend kunstenaars. Zij stellen één groot werk en enkele kleinere werken tentoon. Het publiek kan op de grotere werken een stem uit brengen. Begin 2013 wordt dan het winnende kunstwerk aangekocht en opgenomen in de kunstuitleen collectie. De kleinere werkjes zijn te koop voor maximaal 350 euro. 's Middags speelt en zingt Peter Quaak, singer-songwriter van Zeeuws-Vlaamse bodem hier ook liedjes in dialect. Ook Kunstuitleen De Bevelanden, Singelstraat 13 in Goes (ingang His torisch Museum) heeft een exposi tie Kleintje Kunst ingericht die vanaf zondagmiddag 14.00 uur is geopend voor het publiek. Naast uitleen van kunst kunnen de be zoekers hier ook terecht in de art- shop voor de aankoop van kleine artikelen van kunstenaars en desig ners tegen een beperkte prijs. Kunstuitleen Walcheren, in Wal- straat 25 en in Kunstcentrum de- Willem3, Oranjestraat 4 in Vlissin gen presenteert de actie 'In The Picture'. Iedereen maakt kans op een halfjaar gratis lenen van een kunstwerk. De enige voorwaarde is dat de betrokken persoon alleen of met gezinsleden met het kunst werk thuis op de foto gaat. www.kunstuitleenzeeland.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 47