Enige opgewektheid maakt leven dragelijk uit 13 donderdag 1 november 2012 in beeld www.pzc.nl/uit Nico Out gaat elke week op zoek naar het beste wat Zeeland op het gebied van beeldende kunst te bieden heeft, Zelden zag ik een tentoon stelling waarin op zo'n beperkt oppervlak zo veel is te zien zonder dat het te veel wordt. Karin Herwegh weet mij in de expositieruimte van Pand 3, een ruime voorkamer, mee te nemen in een door haar ge schapen wereld die wordt bevolkt door tientallen kleine figuurtjes, elk met een eigen voorkomen en karakter. Een wereld die heel dichtbij is en ook veraf. Dichtbij omdat de fi guurtjes, meestal niet meer dan een paar centimeter hoog, te asso ciëren zijn met mensen of typen die je kent. Veraf omdat ze tegelij kertijd doen denken aan beelden uit Afrika of Oceanië: primitieve vormen, symbolisch geladen. Ze zijn vaak gegoten in zilver, staan of liggen, twee spillebeentjes on der een tijdloze jurk, een hoofd als een ronde kraal. Een zelfde figuur tje met een paarden- of koeien- kop. Een ander met een eend on der de arm. Er zijn veel zilveren bootjes te zien, maar Herwegh ge bruikt ook kunststof en zelfs pa pier. Zij wordt vaak ingedeeld bij men sen die sieraden maken. Niet gek, want veel figuurtjes hangen aan een koordje. Zo kun je ze bij je dra gen. Toch heb ik niet het idee dat het Herwegh gaat om versiering. Haar werk is eerder verhalend, symbolisch. De draagbare figuur tjes zijn amuletten met een bezwe rende of beschermende werking. Daarin ligt de verbinding met vreemde, verre culturen. Die min der ver van 'ons' af staan dan we willen geloven. Hoeveel mensen hebben niet een kruisje aan een kettinkje om hun hals hangen en kennen daaraan waarde toe? Herwegh presenteert de beeldjes in tableaus, zorgvuldig geordend op een lapje textiel. Het is alsof ze klaarliggen om hun plek in te ne men in een verhaal. Je kunt er als het ware mee spelen zoals kinde ren dat doen met auto's en pop pen. Soms echter toont ze een kant-en-klaarverhaal of een mo ment eruit: zoals een bootje dat half onder het wateroppervlak is verdwenen, net als het hoofd van het meisje dat er in ligt. Ik ontdek dat veel van haar beeldjes er bij de eerste aanblik best lief uitzien, maar niet zelden wat ongemakke lijks in zich hebben. Wat te den ken van een beeldje met een papie ren zak om het hoofd - met twee gaatjes als oogjes - en een koordje om de hals? Het kan zowel een kind zijn dat zich verkleedt, als een verbeelding van mensen die in hun dagelijks bestaan een rol spelen en zich daaruit niet los kun nen maken. Er zijn naast de beeldjes ook teke ningen te zien, druk bevolkt met figuurtjes van hetzelfde type: tijd loos, strak, eenvoudig en soms een beetje vreemd. Ze zijn bezig met sjouwen van kinderen, dieren of boodschappen, liggen voor dood in een bootje, dragen een hoofd onder hun arm of zijn bedekt met patronen of ingekapseld in ringen. Het gaat steeds om basaal leven, los van tijd en plaats. Mensen slachten een beest, eten en drin ken, spelen een rol en gaan dood. Herwegh maakt er deel van uit, kijkt ernaar en verbindt haar eigen herinneringen en waarnemingen met wat zij uit boeken haalt. Juist de kleine schaal roept concern tratie op en maakt het mogelijk dat ik een wereld en zijn bewo ners ontmoet die me een spiegel voorhouden. Hoe gewichtig we ons ook voordoen en met wat voor dingen we ons ook omrin gen, in de grond van ons bestaan zijn we mensen, kwetsbaar én kwetsend, die zich een weg zoe ken tussen leven en dood. Enige opgewektheid maakt het dragelijk. T/m 16/11. Pand 3, Gentsebreedstraat 3, Philippine. Do. en vr. 13.00-16.30 uur en op afspraak. Geboren in Zuiddorpe, 1968 Woont en werkt in Sluiskil. Zij studeerde aan Kunstaca demie St Joost in Breda, van 1986 tot 1991. Ook volgde Herwegh de avondopleiding goud/zilversmeden in Antwer pen (1999-2004) i> v "A V" i 3u€ AÜCiÖ ji O i I* w i D r 4 r Fabian Westphal Sandra van der Meulen Jean-Baptiste Decavèle Rondom Permeke Fabian Westphal oriënteert zich op de abstract constructivistische traditie. Hij schildert variaties op een ordening van cirkels, vierkan ten en driehoeken in primaire kleuren. Helderheid en eenvoud krijgen door inventiviteit en vak manschap een visuele kracht die de perfecte synthese is van het strenge en het speelse. T/m 1 /12. Caesuur, Lange Noordstraat 67, Vr. en za. 14.00 -17.00 uur. Sandra van der Meulen verbeeldt haar reis door het leven in een Oosters geïnspireerde met kalligra fie verwante beeldtaal. Vluchtig heid gaat samen met concentratie. Tekstfragmenten maken als tekens vaak deel uit van het beeld. Haar composities zijn open, sober en in tens. T/m 2/12. Passerelle, Stadhuis, Terneuzen. Ma. t/m do. 8.30-16.30 uur. Vr. 8.30-20.00 uur. Jean-Baptiste Decavèle vulde de Vleeshal, naar ontwerp van archi tect Yona Friedman, met een con structie van honderden grote meta len cirkels. Kunstenaar en publiek vullen de vormen met voorwer pen. Zo zet dit indrukwekkende 'beeld' je aan het denken over vorm en functie van architectuur. T/m 16/12. De Vleeshal, Markt, Middelburg. Di. t/m zo. 13.00-17.00 uur. Rondom Permeke toont werk van de pioniers van het expressionis me: Constant Permeke, Frits Van den Berghe en Gustave De Smet. Uit zijn rijke collectie selecteerde het KMSKA ook werk van Ttytgat, Brusselmans en Masereel. Mooi overzicht met schilderijen, tekenin gen en grafiek. T/m 24/2 2013. Koningin Fabiolazaal, Jezusstraat 28, 2000 Antwerpen. Di. t/m zo. 10-17 uur, za. 10-18 uur. NOTARISPRAKTIJK VAN DONGEN Duidelijkheid, tot op de komma Dam 37. Middelburg 0118 62915S www.notaris-vandQngen.nl De draagbare figuurtjes van Karin Herwegh zijn amuletten met een bezwerende of beschermende werking.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 45