James Bond maakt triomfantelijke rentree 8 luit Een sprookje over overspel Op zalm vissen in woestijn donderdag 1 november 2012 filmrecensies filmagenda Luke Kirby en Michelle Williams in Take this waltz. door Fritz de Jong De Canadese Sarah Polley - begenadigd actrice en onvermoeibaar ambas sadrice voor haar multiculturele geboortestad Toronto - maakte in 2006 een zelfverzekerd regiede buut met het aangrijpende de mentiedrama Awayjrom her. In haar veel luchtiger tweede film Take this waltz voert ze Michelle Williams op als een weifelende bijna-dertiger die moet kiezen tussen een knus huwelijk en een gepassioneerde romance. En net zo als we de dementeren de Julie Christie in Awayjrom her zagen wegdrijven uit het le ven van haar liefhebbende man, zo dobbert Williams' personage langzaam weg van haar knuffel beer van een echtgenoot, Seth Rogen. Pas laat in de film gaat de schrijf ster van toeristenbrochures over tot fysiek overspel met haar char mante buurman. Deze door Luke Kirby vertolkte kunstenaar annex riksjabestuurder is misschien te mooi om waar te zijn. Net zo als alle personages in woonbladwaar dig gestileerde appartementen wonen, en zomers Toronto er wel heel erg kleurrijk en schilder achtig bij ligt. Take this waltz is dan ook bijna een sprookje over overspel. Of ei genlijk: over de gedachte dat je overspel zou kunnen plegen. Want Polley is vooral geïnteres seerd in de aanloop naar de ro mance. Tijdens een dolgedraaid kermisrit- je vangt de cineaste de roes waar in Williams verkeert als ze defini tief voor haar droomman valt. Polley zet de meestal nogal onbe houwen komiek Seth Rogen aan tot onverwacht ingetogen spel als de aan kiprecepten verslaafde echtgenoot, die er niets aan kan doen dat hij mogelijk verlaten wordt Kirby mag juist al zijn charmes in de strijd gooien. Maar de film wordt gedragen door de steeds mooier en subtieler acterende Mi chelle Williams. De oplaaiende passie, het schuldgevoel en alle andere tegenstrijdige gevoelens van haar personage schemeren door in haar mimiek en lichaams taal, in een bewonderenswaardig gelaagde acteerprestatie. Take this waltz Regie: Sarah Polley Met: Michelle Williams, Luke Kirby, Seth Rogen Te zien in FiZi in Zierikzee en't Beest in Goes VLISSINGEN CINECITY Argo: di 14.00 en 19.30 uur; Amour: zo 11.00 en 16.15 uur; Skyfall: do en ma 13.30,15.45,16.45, 18.45, 20.00, 21.00 en 21.45 uur, vr en za 13.20,15.15, 16.30,18.50, 20.00, 21.00, 22.00 en 23.05 uur, zo 10.45, *13.20, 15.45,18.45, 20.00, 21.00 en 21.45 uur; di 13.30, 15.45,18.45, 21.00 en 21.45 uur; wo 13.20,15.45,16.45, 18.45, 20.00, 21.00 en 21.45 uur; The Perks of Being a Wal lflower: do, vr, ma, di 13.45 uur; Paranor mal activity 4: do t/m wo 16.30, vr, za ook om21.50 en 24.00 uur, do en zo t/m wo ook om 22.00 uur; End of Watch: do t/m ma en wo 19.15 uur.di 22.00 uur; Kil ling them Softly: do t/m wo 22.00 uur, ma en di ook om 16.30 uur; De Mara thon: do, ma en di 13.45, 16.15,19.00 en 21.45 uur, vr 13.45,16.15,19.00 en 22.00 uur, za 16.15, 19.00 en 22.00 uur, zo en wo 16.5,19.00 en 21.45 uur, Aste- rix Obelix bij de Britten(3D, NL): do, vr 16.30 uur, za en wo 16.15 uur,zo 11 en 16.15 uur; Alleen maar Nette Men sen: do t/m wo 16.15,18.50 en 21.45 uur, uur, do, vr, ma, di ook om 13.40 uur, vr, za ook om 24.00 uur; Tinker Bell (NL): zo 11.00 uur; Tinker Bell: (3D, NL): za, zo, wo 14.00 uur; The Battle: za, zo, wo 14.00 uur; Sint Diego en de Magi sche Bron van Myra: za, zo, wo 13.45 uur; Mees Kees: do t/m wo 16.30 uur, za, zo, wo ook om 13.45 uur, zo ook om 11.00 uur; De Club van Sinterklaas Het Geheim van de Speelgoeddokter: za, zo, wo 14.00 uur, zo ook om 11.00 uur; Hope Springs: do, vr, ma, di 14.00 uur, vr, zö, di ook om 19.15 uur; Ted: do, zo t/m wo 19.30 uur, vr, za 19.20 en 23.55 uur; di ookom 16.15 uur; The Bourne Legacy: do, ma 13.45 uur; Brave (3D,NL): zo 11.00 uur; Madagascar 3(3D, NL): vr, za, zo, wo 14.00 uur; Intou- chables: do, vr, ma, di 14.00 uur, do, za, ma, di, wo ook om 19.15 uur; Sneak: ma 22.00 uur; GOES DAVINCI CINEMA Skyfall: do, vr, za 18.45 uur, za, zo, wo 15.15 uur, do, vr, za, zo 20.30 uur, ma, di, wo 20.00 uur, do, vr, za, zo 21.45 uur; Ted: do, vr, za 18.45 uur, za, zo, wo 15.30 uur, ma, di, wo 20.15 uur; Hope Springs: ma, wo 20.15 uur; De Mara thon: do, vr, za, zo 19.00 en 22.00 uur, ma, di, wo 20.15 uur; The Bourne Lega cy: do, vr, za, zo 21.30 uur; Mees Kees: za, zo, wo 13.15 en 15.30 uur; De club van Sinterklaas: za, zo, wo 13.00 uur; Asterix Obelix: za, zo, wo 15.15 uur; Tinker Bell (3D): za, zo, wo 13.00 uur; Sint Diego: za, zo, wo 13.00 uur; 't BEEST Take This Waltz: do, vr, di, wo 20.30 uur; MIDDELBURG CINEMA MIDDELBURG Barbara: do, wo 20.00 uur, vr 21.30 uur; Detachment: vr 15.00 uur, za 19.00 uur, ma 20.00 uur; The Angels' Share: vr, 19.00 uur, za 21.30 uur, zo, di 20.00 uur; The Guard: zo 14.00 uur; Mon Pire Cauchemar: 16.00 uur; om de woestijn van Jemen ge schikt te maken voor zalmvisse rij, een mooi onderwerp is voor een goednieuwsshow. De verfilming van de roman Sal mon Jïshing in the Yemen van de Britse schrijver Paul Torday had een sprankelende politieke satire en een meeslepend liefdesverhaal moeten zijn. Helaas is regisseur Hallström de laatste jaren geobse deerd geraakt door lauwe mainstream cinema. Salmon fis hing in the Yemen doet in niets denken aan Hallströms vroegere innemende films zoals What's ea ting Gilbert Grape (1993). Aan de acteurs ligt het niet. Kris tin Scott Thomas speelt een amu sante karikatuur van een spindoc tor, bij wie de beroepsdeformatie zo hard heeft toegeslagen, dat nor male menselijke gevoelens haar vreemd zijn. Salmon fishing in the Yemen Regie: Lasse Hallström Met: Kristin Scott Thomas, Ewan McGregor, Amr Waked Te zien in FiZi in Zierikzee door Jos van der Burg Voor overmatige opwin ding hoeft bij Lasse I-Jallströms politieke satire en romantisch drama Salmon fis- hing in the Yemen niet te worden gevreesd. Hoe stuur je de politieke beeld vorming? De cynische perschef Patricia (Kristin Scott Thomas) van de Britse premier beheerst het 'spinnen' uitstekend. Als er voor de zoveelste keer slecht nieuws uit Afghanistan komt, wil ze dat pareren met wat positief nieuws uit het Midden-Oosten. Ze overtuigt de premier ervan dat het megalomane project van een westers georiënteerde sjeik Salmon fishing in the Yemen door Bart van der Put In de openingsceremonie voor de Olympische spelen in Lon den begeleidde Daniel Craig als James Bond de Britse ko ningin per helikopter naar het sta dion, waar hare majesteit en de fic tieve geheim agent ogenschijnlijk per parachute hun entree maak ten. Het leek een reclamestunt voor Skyfall, waarin Craig voor de derde keer als James Bond aan treedt, maar paste prima in het ex travagante eerbetoon aan de Britse populaire cultuur. Met de stunt onderstreepten cere monieregisseur Danny Boyle en de majesteit Bonds status als Brits instituut. Boyles collega Sam Men- des doet dat ook: zijn bijdrage aan de vijftigjarige filmserie bevat twee uitstapjes naar exotische oor den, maar speelt zich hoofdzake lijk op Britse bodem af Na het te leurstellende Quantum of solace ge tuigt Skyfall weer van het lef dat Craigs entree in Casino royale ken merkte. Het is een tegendraadse Bondfilm, waarin geopolitieke kwesties bij zaak zijn en alle conflicten naar persoonlijke motieven en de rela tie tussen de drie hoofdpersonages worden herleid. Skyfall opent ech ter formulegetrouw met een lang uitgesponnen achtervolging, in en rond Istanbul. De daverende scène zet een welkome streep door de aan de Bournefilms verwante chaos in de voorganger, maar mar keert meteen ook het hoogtepunt van Skyfall als actiefilm. Mendes begint groots en spectacu lair, om vervolgens in tweeënhalf uur naar een opmerkelijk intieme ontknoping toe te werken. Gaan deweg wordt de slagkracht van Bond en de geheime dienst steeds beperkter. De agent kampt met blessures, zijn door Judi Dench vertolkte cheffin M wordt door po litici op de korrel genomen en schurk Raoul Silva richt als hacker chaos op het hoofdkwartier aan. Mendes gebruikt dat gegeven om Bond in het digitale tijdperk op Daniel Craig als James Bond in Skyfall. analoge vaardigheden terug te wer pen, en verwijst terloops naar vijf tig jaar aan filmgeschiedenis. Het spel met Bondtrivia en film historie is leuk voor verstokte lief hebbers, maar Skyfall ontleent zijn kracht vooral aan de emotionele impact van de driehoeksverhou ding tussen de agent, M en Silva, die niet uit megalomane criminele motieven handelt, maar oude reke ningen wil vereffenen. De schurk wordt vertolkt door Ja- vier Bardem, die net als King Kong een uur op zich laat wach ten, maar dan ook meteen een ver pletterende indruk maakt. De ge blondeerde Spanjaard oogt en klinkt als een flamboyante valse nicht, en krijgt een entree die me-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 40