301 Drie presidenten in spe moeten hun wereldbeeld bijstellen donderdag 1 november 2012 o 00 07:00 Journaal 07:10 Van daag de Dag 07:30 Jour naal 07:40 Vandaag de Dag 08:00 Journaal 08:10 Van daag de Dag 08:30 Jour naal 08:40 Vandaag de Dag 09:00 Journaal 09:15 NL in Beweging! 09:30 Journaal 09:40 MAX Geheugentrai ner 10:00 Journaal 10:35 Heb je dat gezien? 11:00 Journaal 11:30 Lingo 12:00 Journaal 12:15 Studio MAX Live 13:00 Journaal 13:10 Sportjournaal 13:15 Stu dio MAX Live 13:40 Jour naal 13:49 Sportjournaal 14:00 Journaal 15:00 Jour naal 15:35 Heb je dat ge zien? 16:00 Pauw Witte- man 17:00 KRO Kindertijd 17:01 Tumblies 17:03 Sien van Sellingen 17:12 De mu ziek van Pjotr Tjaikovski 17:14 Elke gaat naar oma 17:17 Kikker 17:25 Sesam straat 17:56 Uitzending Po litieke Partijen 06:00 Tekst TV 07:00 Journaal met tolk 07:15 Journaal 07:30 Jour naal met tolk 07:35 Jour naal 08:00 Journaal met tolk 08:15 Journaal 08:30 Journaal 08:35 Journaal 08:45 Jeugdjournaal met tolk 09:00 Journaal met tolk 09:10 Moraalridders 09:45 De wilde keuken van Wouter Klootwijk 10:10 Tussen kunst kitsch 11:00 Eucharistieviering 12:00 De rijdende rech ter 12:30 Tekst TV 12:53 Zendtijd Politieke Partij en 1 3:00 Journaal 13:10 Sportjournaal 13:20 Twee voorTwaalf 14:00 Laby rint 14:30 Tekst TV 14:50 Goudmijn 15:15 Sterren op het doek 16:00 Journaal 16:10 Man bijt hond 16:30 Dat is andere taal 17:00 Journaal 17:05 Nederland helpt 17:35 Tijd voor MAX 05:00 Zapp: Bio-bits, Het verdwenen verhaal, Huis je boompje beestje 06:30 Zappelin: Kabouter Plop, Bumba, Sesamstraat, Mega Mindy, Jeugdjournaal, Mic key Mouse clubhuis, Piet Piraat Wonderwaterwe- reld, Bob de Bouwer, Hoela hoep, Teletubbies, Waybu- loo, Klumpies, Mullewapp, Bumba, Bibbeltje Big, Cas per Sr Lisa, Bol Smik, En- gie Benjy, Mickey Mouse clubhuis, Koekeloere, Super Grover 2.0, Mike de ridder, Sesamstraat, Pingu, Dieren- dokterTom, De Smurfen 15:30 Zapp: Galaxy Park, Jungle book, Te land, ter zee en in de lucht, Willem Wever, ZappLive, Gek op jou!, ZappLive, Freek op sa fari, ZappLive 06:30 RTL Nieuws 09:05 Dr. Phil 10:00 Koffietijd 11:00 Goede tijden, slech te tijden 11:30 The bold and the beautiful 12:00 Hermans passie voor eten 12:05 Topchef tegen Ster renchef 13:05 The voice of Holland-Real life 14:05 TrinnySr Susannah: Mis sie Holland 15:05 The El len DeGeneres Show 16:00 RTL Nieuws 16:05 Wie is de chef? 16:35 Citynews 17:05 Dr. Phil 06:01 Teleshop5:Car tracks, Tel sell, Woningwijs, Tel sell, Tommy Teleshop ping, Tel sell, Dit is mijn toe komst, Tel sell, Tommy Te leshopping, Tel sell 16:25 Masterchef 17:05 The king of Queens 17:35 Unhappi ly ever after Nick, een van de ambitieuze Amerikaanse tieners die een politieke carrière nastreven, mogelijk zelfs het presidentschap. foto GFD 18:00 Journaal (nos) 18:20 Toen was geluk 18:15 EenVandaag(avro) heel gewoon (h), 18:45 Sportjournaal Comedy (kro) (nos) 18:55 Man bijt hond, Serie reportages (ncrv) 18:05 VRijland, Dramase- 18:00 RTL Nieuws rie(KRO) 18:15 Editie NL, Nieuws- 18:23 Het Klokhuis (ntr) programma 18:45 Jeugdjournaal 18:35 RTL Boulevard, (N0S) Amusement 18:55 SpangaS (ncrv) 18:05 Everybody loves Raymond, Comedy 18:30 The king of Queens, Comedy O O a> 19:00 Lingo, Woord- en 19:25 Ode aan de do- taalspel (tros) den(kro) 19:30 Opvoeden doen 19:55 RKK Kloosterse- zij zo, Reality (ntr) rie (rkk) 19:30 De Wereld Draait 19:30 RTL Nieuws Door, Livepro- 19:55 RTL Weer gramma (vara) 19:00 Topchef tegen Sterrenchef, Kook- wedstrijd O n 20:00 Journaal (nos) 20:25 Twee voorTwaalf, 20:25 Keuringsdienst 20:00 Goede tijden, 20:00 Oh oh Europa, Re- 20:35 Het mooiste Kennisquiz (vara) van Waarde (kro) slechte tijden, ality meisje van de klas Soap 20:30 Expeditie Robin- (tros) 20:30 Bonje met de bu- son, Reality ren, Reality q V CM 21:30 Van Rossem for 21:05 De vijfde dag, Re- 21:00 Pavlov (ntr) 21:30 Derek Ogilvie: 21:45 CSI: Miami, Ac- President, Repor- portages (EO) 21:35 Profiel (h)(KRO) Unexpected tieserie tageserie (EO) O O <N CM 22:05 Het gevecht van.... 22:00 Nieuwsuur (nos) 22:30 NOS op 3 (nos) 22:30 EHBO: Eerste 22:35 The Glades, Dra- (RKK) 22:55 Holland Doe: 22:45 PowNews(Powned) Hulp Bij Opvoe- maserie Follow the lea- den der, Documentai re (ikon) O q ro CM 23:00 Pauw&Witte- man, Actuele talk show (vara) 23:55 Journaal (nos) 23:10 Fort Boyard (h), 23:30 RTL Nieuws 23:25 Oh oh Europa, Re- Spelprogramma 23:40 RTL Weer ality (avro) 23:45 RTL Boulevard (h), 23:55 Beter in bed!, Ero- Amusement tische serie u z 00:15 PauwSt Witte- man (h) 01:10 Journaal (h) 02:05 Tekst TV 05:55 NL in 8eweging! <h) Bdli.'.vfvandaag 00:00 De kist 00:29 Voor wie steek jij een kaarsje op? 00:35 Nieuwsuur (h) 01:40 EenVandaag (h) 02:05 Nieuwsuur (h) 02:52 Tekst TV 00:05 De Wereld Draait 00:40 Teleshop 4 Door(h) 00:41 Dit is mijn toe- 01:00 PowNews(h) komst 01:25 NOS op 3 (h) 01:40 Cupido TV 01:40 De Wereld Draait 04:30 Morning chat Door (h) 05:45 Car tracks 02:30 PowNews (h) 02:50 NOS op 3 (h) 00:40 Teleshop 5 00:41 Stoute meiden TV 03:00 Tommy Teleshop- 05:30 ^TL^De Journal In Amerika nadert de strijd tussen president Obama en zijn uitdager Romney de ontknoping. Intussen staat een nieuwe politieke genera tie al in de startblokken. door Leo Bankersen De documentaire Follow the leader laat zien hoe de lange en moeilijke weg naar het eventuele Amerikaanse presidentschap be gint Van 2006 tot 2009 volgde re gisseur Jonathan Goodman Levitt drie zeer ambitieuze conservatieve tieners. Op hun zestiende zijn ze klassenvertegenwoordiger op hun highschool en bij hun diploma-uit reiking houden ze bevlogen toe spraken. De overstap naar de uni versiteit dwingt hen serieuzer na te denken en we zien hoe ze zich nuttig maken als hulpje bij plaatse lijke campagnes. Terwijl Obama's spectaculaire opkomst in 2008 voor grote opwinding zorgt, ma ken de drie jongens plannen voor hun eigen politieke toekomst. Of een van hen rond 2040 ook werkelijk het hoogste ambt van de Verenigde Staten zal bekleden valt overigens nog te bezien. Op het trainingskamp Boys State voor pa triottische jongens met leidersam bitie (Bill Clinton deed er ooit aan ESEHMandaag Snooker Met een rechtstreeks verslag van de kwartfinales van het internationale snookerkampioenschap van China. Eurosport, 08.30 uur Voetbal Rechtstreeks verslag vanuit Londen van de Champions Leaguewedstrijd tussen de vrouwenteams van het Engelse Arsenal en het Duitse Pots dam. Aansluitend een rechtstreeks verslag van de wedstrijd tussen Wolfsburg en het Noorse Roa. Eurosport, 15.30 uur mee) mag de wereld nog heerlijk overzichtelijk zijn, al snel zullen Nick, D.J. en Ben ontdekken dat er meer bij komt kijken dan zwaaien met Amerikaanse vlaggetjes. Want zo naïef en rechtlijnig als ze in het begin lijken, we moeten ze nageven dat ze niet bang zijn hun opvattingen te herzien. Follow the leader schetst niet alleen een beeld van een nieuwe generatie die is op gegroeid met de aanslagen van 9/11. We zien ook drie portretten van ambitieuze jongens die aan vankelijk vergelijkbare ideeën heb ben maar uiteindelijk heel verschil lende keuzen maken. Nick ont dekt al snel dat sommigen het poli tieke spel niet netjes spelen. Hij sluit zich aan bij de alternatieve be weging Unityo8 die de traditione le tegenstelling Democraten-Repu blikeinen wil doorbreken. Maar als de groep zich later om pragmati sche redenen opheft, is Nick ern stig teleurgesteld. D.J. beschouwt de Amerikaanse inmenging in Irak als een fiasco. Ook Ben, aanvanke lijk een bewonderaar van Napo leon, ziet zich genoodzaakt beter over zijn opvattingen na te den ken. Nick, D.J. en Ben worden vol wassen in een Amerika dat patriot- tischer is geworden en tegelijker tijd minder zekerheden biedt. Ze moeten ieder hun eigen weg vin den en misschien is politiek niet de enige manier om iets voor hun land te doen. Holland Doc: Follow the leader, 22:55 uur, Nederland 2. T zie onze website: sport Sportjournaal Met de samenvattingen van de actu ele sport Nederland 1, 18.45 uur en Nederland 2, 22.00 uur (als onderdeel van 'Nieuwsuur') Voetbal Samenvattingen van de wedstrijden in de derde ronde van de KNVB-be- ker, met onder meer FC Twente-FC Den Bosch, SWZ/Boso Sneek-AZ, SC Heerenveen-Hollandia, Xer- xes-Feyenoord. SBS 6, 23.20 uur Sniper Vlotte actiefilm van Luis Llosa over een nukkige scherpschutterdie tij dens een missie in Zuid-Amerika wordt lastiggevallen door een pen nenlikker uit Washington. (VS-'92) RTL 7, 20.30-22.30 uur Rommel Veldmaarschalk Erwin Rommel (1891-1944) had het niet op met baas Hitier, getuige deze televisie film waarin acteur Ulrich Tukur de 'Woestijnvos' neerzet als een wel denkende nazi. Regie en scenario: Nikolaus Stein von KamienskL (A/D/F-2012) Duitsland 1, 20.15-22.15 uur Hitman Rechttoe rechtaan videospelverfil- ming over een ervaren huurmoor denaar (Timothy Olyphant) die last krijgt van zijn eeltige ziel als hij een prostituee moet omleggen. Regie: Xavier Gens. (VS-2007) RTL 7, 22.30-0.20 uur Raw Deal Geweldenaar Arnold Schwarzeneg ger doet het perfect als een voorma lig FBI-agent die infiltreert in een criminele bende in Chicago. Harde actiefilm uit de gloriedagen van de spierbundel. Regie: John Irvin. (VS-'86) RTL 7, 0.50-2.35 uur Things We Lost in the Fire Ongegeneerde tranentrekker over de vriendschap tussen een jonge weduwe (Halle Berry) en de beste vriend (Benicio Del Toro) van haar wijlen man. Amerikaans debuut van Deense Dogme-cineast Susan- ne Bier. (VS-2007) BBC 2, 1.20-3.10 uur Ping Pong Hartverwarmende documentaire over het WK tafeltennis in China voor spelers boven de 80 jaar. We volgen acht kwieke bejaarden die verbazend goed zijn in hun sport. (GB-20112) België 2, 23.55 - 0.15 uur vandaac

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 30