zeeland 121 'Extra geld voor Kloveniersdoelen onvermijdelijk' £zc Kabels gestolen in Vlissingen Mill Uit tij waar uw interieur van opknapt Dagje Interieur Paauwe in Zeeland donderdag 1 november 2012 door Carla van de Merbel MIDDELBURG - 'We staan met de rug tegen de muur, maar kunnen niet anders dan instemmen met een aanvullend krediet'. Dat was de strekking van de reacties van de meeste raadsfracties woensdag avond tijdens de commissie Maat schappelijke Zaken in Middelburg, waarin een extra krediet van 110.000 euro voor de verbouwing van de Kloveniersdoelen werd be sproken. De verbouwing van de Kloveniers doelen was aanvankelijk begroot op 453.000 euro. Door verkeerde inschattingen van het ingenieurs bureau dat een kostenraming maakte en enkele kleinere onvoor ziene posten blijkt nu 110.000 eu ro extra nodig te zijn. De Kloveniersdoelen is eigendom van de gemeente. Boekhandel De Drukkerij gaat het monumentale pand huren. Cinema Middelburg vestigt in onderhuur haar filmzaal in het gebouw. De Drukkerij be gint er een café. De Drukkerij en Cinema richten zelf en op eigen kosten het gebouw in. Voordat zij dat kunnen doen, moet de ge meente ervoor zorgen dat het cas co, inclusief de nutsvoorzieningen, in orde is. De meeste fracties spraken hun verbazing uit over de veel te krap pe kostenraming van het inge nieursbureau. Wethouder Ed de Graaf zei het een 'vervelende kwes tie' te vinden. „Tijdens de planuit werking bleken er tekortkomingen te zijn. Een aantal onderdelen is niet goed ingeschat. We gaan in de toekomst niet meer met dit bu reau samenwerken." Jan Zwemer (CDA) vroeg De Graaf of een deel van de extra kos ten bij het bureau in rekening kan worden gebracht, 'zodat het gere nommeerde bureau haar status hoog kan houden'. Volgens De Graaf zal dat niet gebeuren en staat het ook niet in verhouding tot het betaalde honorarium. Paul Moens (SGP) stelde voor om de aanpassingen aan de Kloveniers doelen toch voor de eerder afge sproken 453.000 euro te doen 'en dan maar onderdelen te schrap pen'. Daar zagen andere partijen niets in. Zij willen dat de Klove niersdoelen zo snel mogelijk in de goede staat wordt gebracht zodat De Drukkerij en Cinema kunnen beginnen. VLISSINGEN - Bij een inbraak in een Vlissings bedrijf zijn tientallen meters kabel, enkele haspels, een bouwlamp en een fiets ont vreemd. De diefstal uit het bedrijf aan de Oostsouburgseweg werd woensdagmorgen rond half acht ontdekt Meer nieuws zie: www.pzc.nl amimmssssmiesBSssss^sss^w Op 22 oktober 2012 heeft gerechtsdeur waarder Marco Rave te GOES op verzoek van de heer Joseph Lucien Polmans wonende te Geersdijk, gemeente Noord- Beveland, bij exploot aan MEVROUW JIAHUI ZHU, geboren 2 december 1965, thans zonder bekende woon- of verblijf plaats, betekend, het verzoekschrift d.d. 15 'oktober 2012 waarbij de rechtbank te Middelburg ondermeer wordt verzocht de echtscheiding tussen partijen uit te spre ken. Mevrouw Jiahui Zhu, voornoemd, kan door tussenkomst van een advocaat uiierlijk 6 februari 2013 een verweerschrift indienen bij de Rechtbank te Middelburg aan de Kousteensedijk 2, danwel uiierlijk voor die datum aldaar om een uitstel van behandeling verzoeken. Belanghebbenden kunnen zich voor een afschrift van genoemd exploot wenden tot: AGIN Timmermans Vlasmarkt 6 4461 CW GOES 0113-246333 ons nieuwe Wie meer wil met zijn interieur begint bij Paauwe, midden in het toeristische hart van Zeeland. Maak er een dagje uit van en geniet onderweg van al het moois dat onze kustprovincie te bieden heeft. Eenmaal gearriveerd parkeert u gratis voor de deur en ontdekt u een van de mooiste collecties van Nederland. Op ruim 10.000 m2 krijgen vrijwel alle internationale topmerken écht de ruimte. Om de opening van ons Hülsta Design Center te vieren, mag u het hele najaar acties verwachten, zoals onze unieke Hülsta-inruilactie. Plan uw volgende dagtochtje naar Zonnemaire, de voorpret begint op interieur-paauwe.nl. INTER I E U I Op g&M- uurtje- f indamt iMn- R&rfefdam-, \/&6Si*gent ferrteugov ArtlWrp&t- Roosendaal Ki^h vöör uitgebreide- uittips Op- uiferieur -paauco& rJ!/dag^egee&.neL D ZONNEMAIRE Zuidweg 20a, 4316 LB Zonnemaire (0111) 40 13 18 info@interieur-paauwe.nl www.interieur-paauwe.nl Veteranen in Westkapelle afgelopen jaar. archieffoto Ruben Oreel

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 21