Jeugdhonken land i 19 Drugshandelaar Kinderopvang Walcheren keert toch wefrwijgdaten terug in wijk Griffioen Middelburg donderdag 1 november 2012 Zaterdag wordt voor de elfde keer de schaal- en schelpdierenrit in en rond Yerseke gehouden. Dat is een puzzelrit per auto voor het hele gezin. Voor beginnende puzzelaars is er een aparte klasse. Inschrijven kan tussen 13.30 en 14.00 uur bij het kantoor van Pek- aar aan de Kanaalweg 83 in Vlake. Het prijzenpakket bestaat uit schaal- en schelpdieren en vis. Voor iedere deelnemer is er een prijs. advertentie Kom kijken wat het vrijwilligerswerk in Middelburg allemaal te bieden heeft! Op zaterdag 3 november organi seert Stichting Welzijn Middelburg van 13.00 tot 16.00 uur in het Spie- geltheater te Middelburg Het Vrijwil- ligerscafé. Vrijwilligersorganisaties én mensen met belangstelling voor vrijwilligerswerk kunnen elkaar hier ontmoeten, ledereen is welkom! Meer info www.welzijnmiddelburg.nl/ vrijwilligerswerk/vrijwilligerscafe. Kluyfhout Koudekerke De Middelburgse jeugd heeft nu drie 'honken'. Eén bij winkelcentrum Dauwendaele, één onder het appartementengebouw bij de rotonde Nassaulaan-Veerseweg en één in de Stromenwijk. In Middelburg-Zuid komt een openlucht-ontmoetingsplek. RITTHEM Afsluiting viering vier eeuwen kerk De viering van vierhonderd jaar kerk in Ritthem wordt op zondag 4 november afgesloten met een concert van het trio Véliber uit Gro ningen. Het trio brengt op fluit, cello en piano werken ten gehore van on der anderen de componisten Doni zetti, Andriessen, Bach, Handel en Mozart. Het concert in de kerk begint om 15.00 uur. De kerkdeuren gaan een half uur voor aanvang open. VLISSINGEN Spiritueel café over duurzaamheid Duurzaamheid en energie is het thema van het spiritueel café dat de Protestantse Gemeente Vlïssin- gen maandagavond 5 november houdt in Grand-Café De Beurs aan het Beursplein in Vlissingen. Ilse Pama van de Zeeuwse Milieufede ratie (ZMf) en projectleider van het Zon Effect leidt het thema in, waarna een gesprek met de aanwe zigen volgt. Aan de orde komen zaken als kern en zonne-energie. Het spiritueel ca fé begint om 20.00 uur. De zaal gaat open om 19.3- uur. GOES - In de Van der Spiegelstraat in Goes is dinsdagmiddag rond half drie een 35-jarige man opge pakt vanwege handel in softdrugs. Volgens de politie is de man, een Goesenaar, op heterdaad betrapt toen hij drugs aan het verkopen was. Hij had 6,8 gram hennep op zak toen hij werd aangehouden. Dat is bijna twee gram meer dan is toegestaan. De man is dinsdag ingesloten in Torentijd, meldde de politie woendagmiddag. Hij is daar een nachtje gebleven. De coffeeshops in Goes klagen dat de straathandel is toegenomen sinds de invoering van de wietpas dit voorjaar. MIDDELBURG - Kinderopvang Wal cheren (KOW) keert begin vol gend jaar terug met een vestiging in de Middelburgse wijk Griffioen. De stichting vertrok onlangs uit die wijk omdat het huurcontract van het bestaande pand afliep en er geen geschikt nieuw pand werd gevonden waardoor de kinderen uit die wijk werden opgevangen in de Stromenwijk. Het dagelijks bestuur van de ge meente vreesde dat dat vertrek ver strekkende gevolgen zou hebben voor de wijk. Vooral de levensvat baarheid van de nieuwe scholen combinatie Bijenburch/Cederhof zou daar wel eens onder kunnen lijden, aldus wethouder Saskia Sza- rafmski. Onlangs is besloten dat de basisscholen Bijenburch (open baar) en Cederhof (christelijk) in een gebouw aan de Henri Dunant- laan trekken, samen met kinderop vang en voor- en vroegschoolse educatie. Op die manier kan er een Integraal Kindercentrum voor de Griffioen ontstaan. Door sa menvoeging hopen de beide schoolbesturen en de gemeente dat die scholen een toekomst heb ben. De afgelopen jaren daalde het aantal leerlingen voor die beide scholen namelijk flink. Het vertrek van KOW uit de wijk dreigde die plannen te doorkrui sen. Zonder kinderopvang kan er geen volwaardig kindercentrum ontstaan, aldus Szarafmski. Boven dien, zo geeft de wethouder aan, bestaat dan het gevaar dat ouders gewend raken aan opvang en on derwijs ineen andere wijk. „Dan kan het ook zo zijn dat die ouders hun kinderen vervolgens ook op een school buiten de wijk bren gen." Gemeente en KOW hebben afge sproken dat de stichting een deel van het pand aan de Henri Du- nantlaan kan huren. Directeur Edwin van Alphen verwacht dat in januari de kinderopvang daar daadwerkelijk van start kan gaan. YERSEKE Elfde schaal- en schelpdierenrit Imad (links) en Ensar zijn een potje aan het sjoelen. Ensar vindt De Branding 'best leuk'. foto's Ruben Oreel

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 19