De premiepaniek die niet nodig was II donderdag 1 november 2012 'De waarheid is dat niemand weet hoe het precies gaat uitpakken' Marcel Canoy, hoogleraar Zorgeconomie Universiteit van Tilburg - I oe wordt het straks? En plots was er grote paniek. Overal, op radio, televisie, verzekeringssite.nl, maar vooral onder de mensen die het aangaat. Iedereen dus. Het ging over pre miestijgingen van meer dan 40 procent voor iemand met een modaal inkomen (33.000 eu ro). En van een verviervoudiging van de pre mie voor mensen met tweemaal modaal. Enkele ochtendbladen namen de berekening van de NOS en Verzekeringssite.nl over. Rut- te werd afgeschilderd als 'de nieuwe Joop den Uyl' en Hans Wiegel, WD-icoon en tot voor kort voorzitter van Zorgverzekeraars Neder land, riep op Radio 1 dat het aangekondigde beleid zou leiden tot een voor Nederland on gekende inkomensnivellering. Op verzeke- ringssite.nl probeerden in één etmaal 135.000 mensen hun toekomstige premie te bereke nen. De rekenmeesters van de politieke partijen, de media en de belangenbehartigers van zorg aanbieders, -verzekeraars en patiënten buitel den over elkaar heen. Gevolg: grote verwarring voorafgaand aan het debat over de kabinetsformatie. Oorzaak: gebrekkige communicatie. De onder handelaars, hun rekenmeesters en de contro leurs van het Centraal Planbureau hadden er goed aan gedaan meer duidelijkheid te ver schaffen over de verandering bij de zorgpre mies. Met rekenvoorbeelden, bijvoorbeeld. Het CPB heeft zich gisteren gedistantieerd van alle 'wildrekenarij'. Het heeft weliswaar 'de effecten van alle maatregelen uit het re geerakkoord uitgerekend, maar geen analyse gemaakt op individueel niveau of van onder delen van het pakket'. Dat mag het Nationaal Instituut voor Budget voorlichting Nibud gaan doen (dat gister ochtend nog van niks wist). Het liet meteen weten dat het een enorm ingewikkeld karwei wordt. De laagste inkomens hoeven dat inko- mensgerelateerde deel niet meer te beta len. Zij zijn vanaf 2014 daardoor in totaal ongeveer twintig euro per maand kwijt. Dat betekent dat van mensen die modaal ,33.000 euro) en meer verdienen een ho gere bijdrage wordt verwacht. Anders kan de zorg niet meer bekostigd worden. De kostenverhoging voor modaal en ho ger wordt bereikt door de zorgheffïng van 7,1 procent van het inkomen op te schroeven naar 11,1 procent. Het plafond gaat van 50.000 euro naar 66.000 euro. Voor mensen die 66.000 euro bruto of meer verdienen en niet in loondienst zijn, kan er op jaarbasis een lastenverzwaring uitrollen van circa 2800 euro (dat is 630 euro per maand tegen 400 euro nu). Voor mensen in loondienst is de stijging mede afhankelijk van het aandeel dat de werkge ver voor zijn rekening neemt. Deze pre mieverzwaringen worden voor een deel gecompenseerd door de aangekondigde belastingverlaging. De heffingen zijn overigens per persoon. Dus wat dat betreft verandert er niks. Al leen het percentage gaat omhoog.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 11