Kritiek op coalitie om zorg Prins Dingemanse haalt mosselen terug PZC www.facade2012.nl Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088-013 9910 DONDERDAG PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - editie: Walcheren 1 november 2012 I 254e jaargang nr. 259 - los nummer 1,95, abonneeprijs 1,01 I Onvervalst 0i herfstweer, 10° PZC BUITENLAND Kritiek op aanvallen met drones UITCIDS 'Lust' in Museumna/8 Vlissingen 8 711688 555530" J pian kan sneuvelen in senaat Twee gewonden bij brand Fitland Goes DE STELLING Zorgpremie moet voor iedereen gelijk zijn Reageer op pzc.nl uw MENING 476 reacties Moszkowicz verdient een tweede kans door Laurens Kok en Lianne Sleuijes DEN HAAG - WD en PvdA houden vast aan een inkomensafhankelijke zorgpremie, ook al dreigt het plan te sneven in de Eerste Kamer. PvdA-leider Diederik Samsom is echter bereid bij de uitwerking van de plannen goed in de gaten te houden dat de middeninko mens niet te veel in hun porte monnee worden geraakt Daarmee komt Samsom tegemoet aan coalitiepartner WD. Die ligt zwaar onder vuur van een groot aantal Kamerfracties én de eigen achterban vanwege de nadelige ef fecten van de inkomensafhankelij ke premie voor de koopkracht. De WD was nooit voor zo'n sys teem, maar leverde dit in bij de for matie-onderhandelingen. Inko mensgroepen tot twee keer mo daal zouden honderden euro's in de maand extra kwijt zijn aan zorg premie. Volgens WD en PvdA kloppen die berekeningen niet, omdat bijvoorbeeld nieuwe belas tingkortingen niet zijn meegeteld. De budgetvoorlichters van het Ni- bud krijgen nu opdracht om voor vier typen huishouden de gevol gen in kaart te brengen. De Kamer zou gisteren debatteren over het eindverslag van de informateurs, maar de discussie spitste zich toe op de zorgpremies. Miljonairs betalen net zo veel als iemand die 70.000 euro verdient, zei SP-leider Emile Roemer. Hij vindt dat het maximum premiebe drag van 482 euro losgelaten moet worden, zodat echte grootverdie ners tot in het oneindige 11,1 pro cent van hun inkomen aan zorg premie kwijt zijn. „Zó hoeft het tweede kabinet-Rutte niet te reke nen op steun van de SP in de Eer ste Kamer", dreigde voorman Emi le Roemer. De steun van de SP of andere fracties is daar noodzake lijk, omdat WD en PvdA geen meerderheid hebben in de Senaat. Beide fracties hebben daar samen 30 van de 75 zetels, waardoor de acht senatoren van de SP de door slag kunnen geven. Partijen als PW, CDA, D66 en Christenunie zien helemaal niets in de inko mensafhankelijke premies, omdat die volgens het Centraal Planbu reau mensen ervan weerhouden aan het werk te gaan. pagina 10 en 11: de premie? GOES - Bij een brand woensdagavond in het pand van fitnesscentrum Fitland bij de Zeelandhallen in Goes zijn twee vrouwen gewond geraakt. De ene vrouw liep brandwonden op, de andere ademde rook in. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak tegen 20.00 uur uit in het damesgedeel te van de sauna. De dameskleedkamer ging in vlammen op. Op dat moment waren rond de tweehonderd men sen aanwezig in het complex. De evacuatie verliep zon der problemen, vertelde de locatiemanager woensdag avond. Ook Bowling Goes en het wokrestaurant werden uit veiligheidsoverwegingen ontruimd. Het vuur was lastig te bestrijden omdat in het com plexe pand veel rook hing. Omdat haast was geboden, lieten veel bezoekers hun spullen achter. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. foto Willem Mieras door Marcel Modde YERSEKE - Mosselhandelaar Prins Dingemanse uit Yerseke haalt preventief een partij mosselen van een kweekperceel uit Ierland uit de handel. Het bedrijf komt daar mee alsnog tegemoet aan een eis van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA had het bedrijf een last onder dwangsom opgelegd, omdat het weigerde inzicht te geven in de lijst met afnemers van de als be smet geoormerkte mosselen. Die dwangsom is nu ingetrokken. Dinsdagavond werd bekend dat be woners van een verzorgingshuis in België ziek waren geworden na het eten van mosselen. Directeur Anton var; Oost heeft geen enkel begrip voor de manier waarop de NVWA de kwestie heeft aange pakt. Volgens hem is na onder zoek inmiddels komen vast te staan da- de besmette mosselen niet uit Ierland komen, maar ille gaal zijn geraapt door een bedrijfje voor de Hollandse kust. „De onte rechte imagoschade die wij hier door lijder. is enorm. Wat dit hele grapje ons gaat kosten, valt pas ach teraf vast te stellen." Het bedrijf be gint een juridische procedure. pagina 2 en 3: hofleverancier in be klaagdenbankje; commentaar Symposium 'Authenticiteit in de beeldende kunst' Donderdag 15 november W} met o.a. Hans den Hartog Jager, Niels van Poecke, Ben Overlaet en Renato Nicolodi Voor meer informatie en uw reservering:

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 1