Hotels zijn populair Kazerne kost provincie 15 miljoen Eerst regen, later ZATERDAG PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - editie: Walcheren 6oktober2012 I 254e jaargang nr. 237 - los nr zaterdag 2,70, abonneeprijs 1,01 zon, 15° PZC GESCHIEDENIS Willem van Oranje was een held. Toch? 10 en 11 SPECTRUM Oek de Jong: „Zeeland drong zich echt aan me op" 35 procent meer Nederlanders naar Zeeland pZC maakt documentaire OVer Kustmarathon MIDDELBURG - De PZC is zaterdag met verschillende ca merateams aanwezig tijdens de Kustmarathon. Vier personen zijn in de aanloop naar de marathon ge filmd en zullen ook tijdens de marathon worden ge volgd. Rond kwart over twaalf zal er een helikopter boven de stormvloedkering komen te hangen. Verder wor den de personen gevolgd vanaf scooters en een strand- auto. De personen die gefilmd worden zijn Jan de Ja ger (beter bekend als Boer Jan uit Boer zoekt vrouw), Paola van Gilst (restauranthoudster uit Goes), Hans Bostelaar (vrijwilliger en enige Zeeuw die meeliep in de eerste marathon in Zeeland in 1964) en organisator Lein Lievense. Wanneer de documentaire uitkomt wordt in een later stadium bekendgemaakt. Zeeuwse hotels zijn meer in trek bij Nederlanders. Het aantal hotelvakanties in Zeeland, ge boekt door toeristen uit eigen land, is in de eerste helft van dit jaar met 35 procent gestegen ten opzichte van dezelfde perio de vorig jaar. door Cornelleke Blok MIDDELBURG - In de eerste helft van 2012 werden 113.000 hotelva kanties geboekt door Nederlan ders (6 procent van alle binnen landse hotelvakanties), vorig jaar bedroeg dat aantal 84.000 (5 pro cent van alle binnenlandse hotelva kanties). Dat blijkt uit halfjaarcij fers die het Nederlands Bureau voor Toerisme 8c Congressen (NBTC) gisteren bekendmaakte. Landelijk stijgt het aantal Neder landers dat in eigen land op een korte hotelvakantie gaat met tien procent naar ruim 1,8 miljoen. Als de groei doorzet, dan komt het to tale aantal korte hotelvakanties bo ven de vier miljoen uit. Dat is een record. Hotels in Noordzeebadplaatsen zijn het populairst, gevolgd door Zuid-Limburg en de Veluwe. Der tig procent van de vakantiegangers kiest voor een hotel in de stad: daarbij zijn met name Maastricht en Den Haag populair. De groei komt vooral doordat 55-plussers vaker een weekendje weg gaan in eigen land. Steeds meer mensen (15 procent) maken bovendien gebruik van veiling- en kortingsites. Olav Davidse, eigenaar van het Badhotel Renesse, zag het aantal overnachtigen ,in zijn établisse ment dit jaar groeien met 17 pro cent. In het najaar komen vooral senioren naar het hotel. „Deze mensen willen ook in de recessie meer betalen voor kwaliteit." pagina 13: luxe voor een scherpe prijs MIDDELBURG - De provincie steekt miljoenen euro's in de komst van de marinierskazerne naar Vlissin- gen. Op de meerjarenbegroting 2013- 2016 is jaarlijks al een miljoen gere serveerd. Maar verschillende Sta tenfracties laten weten dat die kos tenpost wordt doorgetrokken tot een totaalbedrag van 15 miljoen eu ro. Dat geld is nodig voor het uitko pen van een uienfabriek en boe renbedrijf, de aankoop van een paar stukken grond en het bouw rijp maken van het terrein. pagina 27: Zeeland investeert ZOUTELANDE - Marianne de Kok is op weg naar de over winning in de Ladiesrun. „Het was geweldig om zo dicht langs de woeste zee te lopen. Dit is echt Zeeland", zei de winnares na de finish. De atlete van Dynamica won de tien kilometer lange loop in een tijd van 42.26 minu ten, voor Annet van der Linde (AV'56, 44.19) en Astrid den Herder (AV56, 45.10). foto Ruben Oreel Pagina 34 en 35: meer over Ladiesrun en Kustmarathon. Bekijk de video op www. pzc.nl/video DESTELLING 15 miljoen euro voor de marinierskazerne is goed besteed Reageer op pzc.nl UW MENING 256 reacties Ik kijk uit naar de Kustmarathon eens ebsmbb 26% oneens 7 Op de boulevard? Eindelijk!

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 1