Politieke impasse Curasao Bank passeert makelaar bij verhuur 'streeP d°°r Sprekend beeld 1 forensentaks 'Waterpijp nog ongezonder dan sigaretten' ZEELAND SPORT PZC Racoon zet liedjes in nieuw licht Middenvelder Eriksen snoert critici voor even de mond 17 25 Ontslagen premier Schotte weigert regeringsgebouw te verlaten RIJSWIJK - Curasao bevindt zich sinds dit weekend in een politieke impasse. Op het eiland, een auto noom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden, is al de hele zon dag onduidelijkheid over wie er nou eigenlijk de macht heeft. De crisis begon toen de gouver neur van het eiland zaterdag een nieuwe interim-regering onder lei ding van Stanley Betrian benoem de. Maar de demissionaire en ont slagen premier, Gerrit Schotte, vindt dat een staatsgreep. Hij ver schanst zich met een van zijn mi nisters, ex-minister George Jamalo- odin van Financiën, in Fort Am sterdam, het gebouw van de minis terraad. Daar hebben ze de hele zóndag gezeten. Op Curasao is het 6 uur vroeger dan in Nederland. Schotte en Jamaloodin hebben aangegeven desnoods tot 19 okto ber, de dag waarop parlementsver kiezingen worden gehouden, te zullen blijven zitten. Betrian zegt dat hij overal kan wer ken endat hij niet perse in de werkkamer van Schotte wil gaan zitten. De politie houdt sinds zaterdaga vond de toegangsdeuren naar Fort Amsterdam gesloten zodat er nie mand in of uit kan. Al de hele dag doen hardnekkige geruchten de ronde dat de ontslagen ministers uit het regeringsgebouw zullen worden gezet door de politie. Voor de deur staat een handjevol demonstranten. ARNHEM - Een kleine 150 levende standbeelden voeren zondagmiddag hun act op tijdens het we reldkampioenschap Living Statues in de binnen stad van Arnhem. Kinderen, amateurs en vooral professionals namen deel aan deze achtste editie van het festival. Twee deelnemers uit de gemeen te Sluis, Rini Fenijn (foto) en Marisa Laperdrix, za gen hoe een Portugese met de act Becoming - een standbeeld in een rotsblok verzonken - de wereldtitel won. „Het was, mede door de wind aan de Rijnkade in Arnhem een pittig optreden", vertelde Rini na afloop. Ongeveer 230.000 men sen waren zondag in de Arnhemse binnenstad voor het festival, schatte de organisatie. foto Hans Broekhuizen door Sander van Mersbergen DEN BOSCH - Banken willen niet meer dat makelaars te koop staan de woningen zelfstandig verhuren. Steeds meer banken verplichten huiseigenaren daarom bij tijdelijke verhuur gebruik te maken van een klein aantal geselecteerde partijen. Reden is dat veel makelaars onjuis te of onvolledige contracten opstel len. Huiseigenaren en banken lo pen daardoor risico. Bij ABN Amro en ING geldt de verplichting vanaf vandaag. Eerder stelden banken als SNS, Van Lan- schot, Obvion en Moneyou de' maatregel al in. Bij Rabobank voert iedere regio zelfstandig be leid, maar steeds meer vestigingen gaan over, stelt een woordvoerder van de Eindhovense Stichting Tij delijk Twee Woningen (TTW). Dat is een van de partijen die door de banken geschikt bevonden is om een verhuur te regelen. Door de crisis worden steeds meer te koop staande huizen verhuurd. Steeds vaker gebeurt dat op een ondeugdelijke manier, stellen de banken. Er is bijvoorbeeld geen contract op basis van de leeg- standswet. Het gevolg is dat de tij delijke huurder niet gedwongen kan worden het huis te verlaten, ook niet bij verkoop. Ook kan het zijn dat de verzeke raar niet ingelicht is over de nieu we huurder. Minister Liesbeth Spies van Bin nenlandse Zaken en Koninkrijksre laties vindt dat het ontslag van de regering-Schotte en de benoeming van een interim-regering op Cura sao passen in de spelregels die gel den in een democratische rechtsor de. Intussen volgt de Tweede Kamer met argusogen de ontwikkelingen. AMSTERDAM - De gezondheidsrisi co's bij het gebruik van de water pijp worden schromelijk onder schat. Volgens Stivoro en Jellinek denken veel mensen ten onrechte dat een waterpijp gezonder is dan het roken van sigaretten. De water pijp groeit in populariteit Uit on derzoek over 2011 blijkt dat een vijfde van de jongeren wel eens waterpijp heeft gerookt. Vandaag gaat de film Shisha shutdown onli ne op YouTube. Hierin waarschu wen jongeren voor de gevaren van de waterpijp. De film wordt als on derdeel van een informatiepakket aangeboden aan scholen. Volgens preventiedeskundige Roel Kersse- makers van Jellinek zijn mensen in de veronderstelling dat de scha delijke stoffen uit de verbranding van tabak worden gezuiverd door het water in de waterpijp. „Dat klopt niet. De waterpijp is zelfs on gezonder dan sigaretten." DE STELLING Nederland moet zich niet bemoeien met de situatie op Curasao Reageer op pzc.nl UW MENING 357 reacties Zeeland kan zichzelf niet promoten DEN HAAG - De fotensentaks gaat niet door. De WD en de PvdA hebben een plan bedacht zodat de taks niet hoeft te worden inge voerd. Dat meldt RTL Nieuws op basis van bronnen. Tijdens de fi nanciële beschouwingen dinsdag willen de WD en de PvdA hun plan presenteren. De forensentaks werd dit voorjaar bedacht door de Kunduz-coalitie. De forensentaks kreeg veel kritiek. eens oneens

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 1