Overal de baas Pillenmix schaadt patiënt PZC Oudste inwoonster van Zeeland (106) in Middelburg overleden DONDERDAG 27 september 2012 I PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - editie: Walcheren 254e jaargang nr. 229 - los nummer 1,95, abonneeprijs 1,01 I Buien en soms 1 zon, 16° BINNENLAND UITGIDS Gemengde reacties 'Crisis cure tour' op uitspraken Teeven in de voetsporen na dood inbreker van Pete Seegers 6 en 7 De WD grijpt de macht, het rijtje zware functies dat de partij vervult groeit gestaag: de voorzitter van de Eerste Kamer, een belangrijke Eurocommissaris, vier Commissarissen van de Koningin, sinds gisteren de voorzitter van de Tweede Kamer en binnenkort waarschijnlijk weer de minister-president. pagina 4: WD grijpt nu ook de mooie baantjes MIDDELBURG - De oudste inwoner van Zeeland, Cornelia de Ruij- ter-Maartense, is afgelopen maan dag op 106-jarige leeftijd in Middel burg overleden. Dat heeft haar familie woensdag bekendgemaakt. 'Tante Cor', zoals ze in haar wijk Nieuw Middelburg bekend stond, woonde nog op zichzelf. Ze was een geboren Mid delburgse. In haar jeugd woonde ze aan -het Vlissingsch Wagen plein, een buurtje dat in de jaren zeventig moest wijken voor de aan leg van wegen naar de Schroebrug. Ze was een sociaaldemocrate in hart en nieren. Op haar achttiende werd ze lid van de SDAP, de voor ganger van de Partij van de Ar beid. Toen die partij na de oorlog werd opgericht werd ze meteen DEN HAAG - Kankerpatiënten slik ken veel te vaak medicijnen, voe dingssupplementen of kruiden mengsels die hun behandeling na delig kunnen beïnvloeden. De combinatie van 'gewone' medicij nen kan ervoor zorgen dat de kan kergeneesmiddelen niet goed wer ken, of extra bijwerkingen veroor zaken. In het ernstigste geval kan dit leiden tot de dood. Dat leert onderzoek van het Erasmus Me disch Centrum in Rotterdam, dat dit weekeinde op een congres in Wenen wordt gepresenteerd. Bijna de helft van de patiënten (46 pro cent) slikt medicijnen die zich slecht kunnen verhouden tot hun antikankerbehandeling. Het gaat om bepaalde maagzuurremmers, bloedverdünners, antidepressiva of slaapmiddelen die door hun huisarts of andere specialist zijn voorgeschreven. Omdat niet cen traal geregistreerd staat welke pil len een patiënt allemaal binnen krijgt, zijn oncologen niet altijd op de hoogte. De onderzoekers plei ten daarom voor de invoering van het landelijk elektronisch patiën tendossier. „De wisselwerking kan mild verlopen, maar iemand kan er ook aan onderdoor gaan", zegt onderzoeker Roelof van Leeuwen. Hij bekeek de dossiers van 900 pa tiënten in verschillende ziekenhui zen. „Er kan een reactie ontstaan die zo giftig is dat de patiënt eraan overlijdt. Dat zagen we in Japan, waar kankerpatiënten stierven die gelijktijdig een middel tegen gor delroos gebruikten." Ander gevolg kan zijn dat chemo therapie minder goed werkt DESTELLING Verklaring Teeven is vrijbrief voor geweld Reageer op pzc.nl Zie pagina 6 en 7 UW MENING 349 reacties Duiken in de Oosterschelde moet gratis blijven eens BBWMMi8iaW 46% oneens 54% lid. In mei 2011 ontving ze de Wil lem Dreespenning voor haar trouw aan de partij. Cornelia de Ruijter-Maartense was getrouwd, maar had geen kinderen. Haar man overleed al in 1971. Ze wordt zaterdag gecremeerd. Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088 - 013 9910 1688"555530"

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 1