18 'Het woord is nu aan de nieuwe generatie' Dow besteedt meer onderhoudswerk uit Miel Erpelinck almanak Haar donderdag 23 augustus 2012 door Hansfabbers De Watersport Vereniging Neusen bestaat dit jaar een halve eeuw en viert dat in september met tal van activiteiten. De PZC brengt vooruitlopend daarop een serie verhalen over leden van de vereni ging en hun vaartuig. Wat betekent die boot voor hen? Vandaag: Kees Klapthor. 'Verkoop de kerk voor de spreekwoordelijke euro. Wat er dan mee gebeurt? Een jeugdsoos, restaurant, bistro, boekenwinkel, museum of appartementen, het heeft al lemaal mijn zegen. Lukt dat allemaal niet, dan blijft er niets anders over dan sloop, wat jammer is, maar ja...' Kees Klapthor (75) uit Terneuzen heeft zijn motorboot Ineke te koop staan. Twee jaar inmiddels. Hij komt er nog wel, vaart soms in de buurt, maar heeft eigenlijk al afscheid ge nomen. De technische man van de Watersport Vereniging Neusen wil het wat kalmer aan doen en een boot betekent altijd werk. Hij is geboren op het water. Zijn ouders waren binnenvaartschip pers in Terneuzen. Hij ging zelf va ren met een spits, vooral in Frank rijk. Hij trouwde, kreeg een kind en besloot aan wal te stappen. Ruim 36 jaar werkte Kees Klap- thorn voor Yara in Sluiskil, tot hij op 57-jarige leeftijd kon uittreden. De Ineke is een Verhoef kruiser met een 6 cilinder Volvo Penta mo tor van 82 pk. „Een degelijke scheepsmotor." .Hij kocht in 1970 de ontwerpteke ningen, het casco, alle onderdelen en bouwde het schip in een jaar zelf op in de achtertuin van zijn woning. Tot drie jaar terug bracht hij alle vakanties door met de Ine ke. „Soms waren wij weken weg." Maar zijn vrouw brak haar heupen en Piet kreeg zelf vorig jaar een hartinfarct. Alles is prima inmid dels, maar je wilt geen risico's meer nemen. En aan boord moet je toch goed uit de voeten kunnen. Nu maakt hij geen lange tochten meer. „Ik ben graag thuis." Het liefst blijft hij in Zeeland, in de getijhavens, waarin eb en vloed vrij toegang hebben. „Schitterend, met lekker fris water." Hij is wel eens met de Ineke in de problemen gekomen, jaren gele den. Op de Grevelingen. „Het was een mooie dag geweest, maar 's nachts sloeg het weer om. Veel schepen verkeerden in nood. Wij werden op de stenen gekwakt. De schade was groot. We konden niet meer varen en hebben de boot la ter opgehaald." Vervelend waren inbraken en van dalisme. Levensbedreigende situa ties heeft hij niet meegemaakt. „Ik heb van mijn vader geleerd, met windkracht 8 moet je binnen blij ven. Ik houd ook altijd rekening met de windrichting. Staat die ver keerd, dan schommelt het te veel." In mei dit voorjaar werd hij door mist overvallen. Via de verkeersto ren kon hij de veilige thuishaven in worden geloodst. „Dat was even spannend. Je weet niet of je links of rechts gaat, want ik heb geen ra dar aan boord." Kees Klapthorn is twee jaar gele-' den erelid geworden van de water sportvereniging, toen hij uit het bestuur stapte. Het woord is nu aan de nieuwe generatie, vindt hij. 'Ik heb van mijn vader geleerd, met windkracht 8 moet je binnen blijven' Kees Klapthor op de Ineke. foto CamiOe Schelstraete Tip? redactie@pzc.nl Haar levenlang ging ze getooid met diepdonkere krullen. Soms durfde ze het wel aan de schaar in die dikke bos te laten zetten en een kort Frans koppie tevoorschijn te toveren, maar donker bleef het! Met het verscheiden der jaren sloeg het grijs aan de wortel toe en moest de Zierikzeese steeds meer moeite doen om haar kleur 'naturel' te hou- den. Dus besloot ze heel rigoureus de dos te laten bleken en de zilvergloed vervolgens vrij baan te geven. Op dag twee van haar nieuwe dracht lag ze te zonnen in de tuin en kwam de buurman thuis van vakan tie. Hij opende het raam, keekwreef z'n ogen eens flink uit en sprak be zorgd; „Je kan beter naar binnen buurvrouw, wantje slaat wit uit!" TERNEUZEN - Dow Benelux gaat in Terneuzen meer onderhoudswerk uitbesteden. Het chemieconcern heeft daartoe woensdag contrac ten getekend met de technische dienstverleners Cofely en Flowser- ve. Twintig vaste Dow-medewer- kers die eerst bij dit werk betrok ken waren, worden binnen Dow Terneuzen herplaatst. Het komt volgens Dow in de pro cesindustrie steeds vaker voor dat onderhoud wordt ondergebracht bij een vaste groep gespecialiseer de bedrijven. Het Franse Cofely houdt zich onder meer bezig met laswerk aan drukvaten en tanks. Het Amerikaanse Flowserve onder houdt onder meer pompen en af sluiters. De overeenkomsten betekenen op nieuw een stap voorwaarts in de ontwikkeling van het Maintenan ce Value Park (MVP), het in de Nieuw Neuzenpolder geplande kennis- en werkcentrum voor on derhoudsbedrijven. Cofely heeft besloten kantoor en werkplaats daarheen te verplaatsen. Die zijn nu gevestigd aan de Finlandweg in Terneuzen. Vorige week sloot Dow met milieubedrijf Indaver ook al een langjarig contract voor het schoonmaken van procesappa ratuur. Indaver investeert in een. nieuwe installatie. MEEST GELEZEN 1. Sloop Kop Noordstraat begonnen. 2. Zonneschool tegen de vlakte. 3. Moeilijker oversteken Zwingeul. VIDEO Kijk naar de opening van de Zilte Hof, de kruiden- en groentetuin van restaurant de Kromme Watergang. STUUR UW TIPS NAAR redactie@pzc.nl Zet uw foto in een album op www.pzc.nl/foto Maria Hemelvaartskerk of Cuyperskerk in Sas van Gent verliest per 1 januari 2013 de functie voor rooms-katholie- ke erediensten. Een nieuwe bestemming is nog niet gevonden. foto Peter Nicolai

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 62