Ontwikkelaar Kop krijgt halfjaar uitstel ZEEUWS-VLAANDEREN Zilte Hof biedt boeren kansen Opnieuw autocross van Zeeuwse stichting in polder bij Hoofdplaat t Volvo Cars in Cent schrapt ploegen iAtVAN "^7, door verminderde vraag naar auto s kop ais beste zwembad /#R DONDERDAG 23 augustus 2012 17 Besluit B en W wekt nauwelijks verbazing door Harmen van der Werf TERNEUZEN - Projectontwikkelaar Ley ten heeft een halfjaar uitstel ge vraagd om de haalbaarheid van het plan voor de Kop van de Noordstraat in Terneuzen te on derzoeken. Het college van B en W van Terneuzen heeft ingestemd met dit verzoek. Leyten heeft meer tijd nodig om al dan niet tot overeenstemming te komen met winkelbedrijven. „Jammer", laat wethouder Frank van Hulle in een reactie weten, „maar het positieve is dat Leyten en onze andere partners, de Rabo bank en woningcorporatie Clavis, wel kansen in de markt zien en daarmee aan de slag blijven." Het uitstel is verleend tot februari vol gend jaar, maar Van Hulle ver wacht tegen het einde van dit jaar al meer duidelijkheid. De economische crisis die Europa in haar greep heeft, speelt het pro ject parten, steekt Van Hulle niet onder stoelen of banken. Winkel bedrijven willen meer zekerheden dan pakweg twee, drie jaar gele den. „De buitenwereld is veel har der geworden." Van Hulle wijst erop dat de ont wikkeling van de Kop van de Noordstraat ondertussen niet stil- HOOFDPLAAT - Het terrein op de hoek van de Kaaistraat en Oostlan- geweg in Hoofdplaat is ook zater dag weer het toneel van een auto cross. De gemeente Sluis gaf deze week groen licht aan de Stichting Autocross Zeeland (SAZ) voor de manifestatie. Ook afgelopen weekend is daar al gecrosst, maar toen viel de op komst van zowel rijders als pu bliek wat tegen. „Het was te heet", aldus secretaris Piet Verhelst van De kerk sluit haar deuren... Wat nu? 18 en 19 '.'-V staat. De sloop van al jaren leeg staande panden op de Kop is deze week echt begonnen. Ook wordt op papier gewerkt aan een plan voor aankleding van de buiten ruimte. En onderhandelingen met de provincie over een financiële bijdrage zijn volop bezig. Het uitstel wekt nauwelijks verba zing bij Terneuzense raadsleden. Charles ten Hengel (D66) die al lange tijd twijfelt aan de haalbaar heid van het project met onder meer zesduizend vierkante meter winkeloppervlak, ziet zijn gelijk be vestigd. Hoewel hij niet verrast is, belooft hij wel 'veel herrie' te zul len maken. „Het bestaande plan is te grootschalig. Nu en ook in de toekomst." Volgende week woens dag presenteert hij een alternatie ve invulling. Henk Siersema (CDA) en Michiel Groeneveld (WD) kijken reikhal zend uit naar het alternatief van D66. „Water terugbrengen op die plek in de stad zou bijvoorbeeld een betere economische basis kun nen geven", geven zij aan. Van Hulle is nog lang niet zover. Hij stelt zich voor dat de Kop na de sloopwerkzaamheden tijdelijk wordt ingericht. „En dan kunnen we hopelijk in 2014, na alle proce dures, echt aan de slag." SAZ. Hij rekent ditmaal op zo'n 150 toeschouwers die zo'n veertig crossers, verdeeld over acht catego rieën, in actie kunnen zien. Nor maliter was deze cross al 4 augus tus verreden op een akker in Cad- zand, maar de eigenaar zegde op het laatste moment af. De wedstrijden beginnen zaterdag om 12.00 uur, inschrijven kan van af 9.00 uur. De entree bedraagt vier euro. Kinderen tot 12 jaar kun nen gratis terecht. SLIJKPLAAT - Commissaris van de koningin Karla Peijs zit al aan de - fraai met verse Zeeuws-Vlaamse kassen- producten opgetuigde - tafel als Jean-Pierre van Wese- mael een rede houdt over de kansen die nieuwe 'eigen' producten Zeeuwse boeren bieden. Van Wesemael is één van de agrariërs van Terra Scala die groenten en kruiden voor de Zilte Hof van de Kromme Watergang leverden. Peijs mocht die hof, samen met gastvrouw Blanche Vinke van de Kromme Watergang, woensdag middag officieel openen. foto Camile Schelstraete r r t Sasse Bad fier aan GENT - Volvo Cars in Gent schroeft de productie tijdelijk terug, omdat de vraag naar auto's de laatste tijd is teruggelopen. De onderneming schrapt acht ploegendiensten tot eind september. Topman Geert Bruyneel van Vol vo Cars in Gent liet deze week te genover het Belgische persagent schap Belga weten dat 'de situatie van week tot week wordt beke ken'. De productiecapaciteit wordt op peil gehouden. Er is weliswaar over heel Europa sprake van een vraaguitval van ongeveer tien pro cent, maar 'we zien nog geen per manente of langdurige invloed van de crisis', aldus Bruyneel. Volvo Cars in Gent telt zo'n 5000 medewerkers. De XC60, de S60 en het nieuwe model van de V40 wor den er gemaakt. 't Sasse Bad in Sas van Gent maakt kans uitgeroepen tot beste open- luchtbad van Zeeland 2012. Het bad dat dit jaar volledig is gerenoveerd, gaat met 71 stemmen fier aan kop in de voorlopige tussenstand. Stel- leplas bij Heinkenszand is tweede met 47 stemmen en zwembad Aar denburg is derde met 37 stemmen. Er kan nog tot 31 augustus worden gestemd op zwembadvanhetjaar.nl KLOOSTERZANDE Klezmerband uit Sas in Hof te Zandekerkje Klezmeband Mayn Shtetl uit Sas van Gent speelt op zaterdag 1 sep tember in de Hof te Zandekerk. Het optreden van deze zesmansfor- matie, die muziek met een lach en een traan verzorgt, begint om 20.00 uur. De entree bedraagt 7,50 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar in de kerk voor aanvang van het con cert, via mayevers@zeelandnet.nl of telefonisch: 0114 - 321492. Rijkse Zwemer Accountants l.v.m. onze personeelsreis zijn wij vrijdag 24 augustus a.s. gesloten. Torenstraat 15 - Serooskerke Tel. (0118) 592610-Fax(0118) 591325

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 61