Lager tekort positief ontvangen 41 binnenland TO©S weekendcompany0 Ideetje van Rutte direct afgeschoten .Tl l Daaaxxu&üs (umma&ma. 0.013. 3 dagen Veluwe www.weekendcompany.rfls Hennepbende begroef zijn geld Balen papier in rook op incl. 2 dagen fietshimr en routes! 2 overnachtingen incl. ontbijt 2 dagen fietshuur incl. routes Gratis gebruik zwembad wifi In de bossen bij Epe gelegen Verblijf tot 31 oktober 2012 69," pp Golden Tulip Epe Epe 162 beschikbaar! OP=OP Reserveren via: 0900 700 7004 0,25 p.m.) ma/vr 09.00 - 21.00 uur f za/zo 10.00 uur -15.00 uur "Prijs o.b.v 2-persoonsbezetting en exd. reserveringskosten 12,50 per boeking. Kijk voor dé volledige voorwaarden op de website. Let op! Alleen op 23 augustus tussen 0.00 en 23.59 uur te boeken. donderdag 23 augustus 2012 Raming CPB komt uit op 2,7 procent Politici zijn voorzichtig verheugd over het nieuws dat het begro tingstekort naar verwachting 2,7 procent zal zijn in 2013, in plaats van 2,9. Ze benadrukken dat het tekort nog altijd erg groot is en dat bezuinigingsmaat regelen nodig blijven. door Lianne Sleufjes DEN HAAG - Politiek Den Haag heeft woensdag gematigd optimis tisch gereageerd op de raming van het Centraal Plan Bureau (CPB) dat het begrotingstekort voor vol gend jaar iets lager zal zijn dan het twee maanden geleden nog in schatte: 2,7 procent in plaats van de toen geschatte 2,9 procent. De economische groei houdt het CPB op 0,75 procent Dat het tekort nu iets gunstiger uit lijkt te vallen, komt volgens het CPB onder meer door hogere pre mie-inkomsten van de zorgverze- keringswet. Minister van Financiën Jan Kees de Jager, deze dagen druk bezig om met de rest van het kabinet de rijksbegroting voor 2013 op te stel len, noemt de gunstigere prognose voor het tekort 'positief. „Het geeft consumenten en bedrijven het vertrouwen dat de overheid in staat is het tekort voldoende terug te brengen", stelde hij. De minister wijst er tegelijkertijd op dat 'we nog steeds in onzekere tijden ver keren'. „We hebben het nog altijd over een tekort van zeventien mil jard euro." Hij hamert er dan ook op dat Nederland door moet gaan met het op orde brengen van de overheidsfinanciën. Maar het kabi net hoeft voor 2013 geen extra maatregelen te nemen bovenop het Lente-akkoord dat WD en CDA sloten met oppositiepartijen GroenLinks, D66 en Christenunie om het tekort onder de 3 procent te houden. De vijf partijen die het* Lente-ak koord opstelden, zijn verheugd. Maar evenals CDA'er De Jager waarschuwt de WD dat Neder land nog altijd zeventien miljard euro meer uitgeeft dan er binnen komt. U)66-lijsttrekker Alexander Pechtold ziet 'alle reden om opti mistisch te zijn en door te gaan met het verantwoord op orde bren gen van de overheidsfinanciën'. Lijsttrekker Jolandé Sap van Groen Links twitterde dat de dekking voor het afschaffen van de langstu- deersboete gevonden is. „Een mee valler van ruim een miljard." Dat zou echter betekenen dat het te kort weer naar de 3 procent kruipt. Een aantal partijen wil de boete voor langstuderende studenten af schaffen maar dat kost volgens het kabinet zo'n 400 miljoen euro. Vandaag debatteert de Kamer hier over met staatssecretaris Halbe Zijlstra van Onderwijs. PvdA-lijsttrekker Diederik Samsom, die het Lente-akkoord niet heeft ondertekend, stelt dat de werkloosheid zorgwekkend blijft stijgen. Die komt volgens het CPB volgend jaar uit op 515.000 mensen. Samsom vindt dat de vijf partijen de forensenbelasting moe ten terugdraaien die ze willen in- TILBURG - De dinsdag bij de grote hennepactie in Tilburg opgepakte verdachten begroeven hun geld deels in tonnetjes in de grond. Er zijn bij verschillende adressen witte plastic tonnetjes opgegraven met bundels bankbiljetten, maakte het Openbaar Ministerie bekend. PAUL KUSTERS toosenhenk.nl B£3 ï»SS5525»»SS5«W?«CfflS!Sa}SSi««l»Se8aSSQ«S»SBSSSBe8KSeSSi»»!^^ ROERMOND - Op het terrein van pa pierfabriek Kappa in Roermond be strijdt de brandweer een grote brand die gisteren grote stapels pa pierbalen in as legde. Het ging om ongeveer 1500 kubieke meter pa pier dat vlak bij de spoorlijn lag op gestapeld. De rook trok over het spoor en een woonwijk. Het trein- DEN HAAG - Het plan waarmee WD-leider Mark Rutte woensdag zijn verkiezingscampagne begon is direct afgeschoten door zijn colle ga's. Rutte beloofde dat iedereen die werkt wat hem betreft op lagere belastingen kan rekenen. De WD wil de fiscale arbeidskorting verho gen wat werkenden uiteindelijk in 2015 duizend euro kan opleveren. De WD wil ook de fiscale korting voor ouderen verhogen. „Sinterklaas komt vroeg", sneerde D66-leider Alexander Pechtold die spreekt van een proefballon die niet geloofwaardig is. „Tijden van Koot en Bie herleven, 'Geen gezeik iedereen rijk"', con stateerde CDA-lijsttrekker Sybrand Buma. „Maar de vraag is wie de re kening betaalt." PvdA-leider Diederik Samsom spreekt van een 'valse start van Ruttes verkiezingscampagne'. Rutte stelde woensdag ook voor om bezuinigingen op de kinderop vang (250 miljoen) en infrastruc tuur (250 miljoen) terug te draaien. Daarmee neemt hij verder afstand van het drie maanden geleden ge sloten begrotingsakkoord met CDA, D66, GroenLinks en Christenunie. Rutte zelf be schouwde zijn voorstellen woens dag als 'een vooraankondiging' in de aanloop naar het verkiezings congres zaterdag in Rotterdam. DEN BOSCH Pastoor: baby lesbisch stel niet dopen Een pastoor uit Waalre heeft gewei gerd om het kind van een lesbisch stel te dopen. Een pastoor mag die afweging zelf maken, maar in de praktijk zullen de meeste pastoors anders beslissen, aldus het bisdom. Bij iedere aanvraag wordt beoor deeld of het kind een katholieke op voeding zal krijgen, maar de mees te pastoors geven het kind het voor deel van de twijfel. LINGEWAARD Jongen (16) gepakt voor mensenhandel De politie heeft een 16-jarige jon gen uit de Gelderse gemeente Lin- gewaard aangehouden op verden king van mensenhandel. De jon gen probeerde een 15-jarig meisje seks tegen betaling te laten heb ben. Dat meldde de politie woens dag. De verdachte kwam op ver zoek van de politie naar het bureau en werd daar aangehouden. s TOOS WEET WAT WIL&EBS NU bOOBMAAKT OOK IK WOR15 STEEÖS MINtSER SERIEUS ©ENOMEN... NEE IK HEB NO©/ ÖANK JE. TOOS EN HENK NL

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 4