Vier peuterspeelzalen gaan dicht SCHÖUWEN-DUIVELAND Wat is er met al die prinsessenjurken gebeurd? AR almanak Haar DONDERDAG 23 augustus 2012 17 Haaien in kustwateren beschermen 18 en 19 Welzijnshuis ziet geen andere mogelijkheid door bezuinigingen door Melita Lanting BROUWERSHAVEN - Het Welzijns huis sluit vier peuterspeelzalen op Schouwen-Duiveland. Het gaat om de vestigingen Brouwersha ven, Dreischor, Oosterland en Kerkwerve. De laatste vestiging is al dicht, de overige drie sluiten na de herfstvakantie, „Verschrikkelijk", stelt de ouder commissie van de peuterspeelzaal De Blokkendoos in Brouwersha ven. Voor veel kinderen zal het vol gens de oudercommissie dan ook waarschijnlijk ophouden-, „Ouders zijn niet bereid te rijden en sommi ge mensen hebben ook gewoon geen vervoer", zegt Hannie Duin houwer namens de óudercommis- sie van Brouwershaven. De reorganisatie kost banen, maar hoeveel wil directeur Gertjan van der Salm van het Welzijnshuis nog niet zeggen. „Maar het hoeft niet zo te zijn dat het de mensen betreft van de vestigingen die nu dicht gaan." De sluiting 'is de ouders rauw op het dak gevallen. Eerst waren de tarieven al om hoog gegaan en nu worden vier lo caties gesloten. „En dan zie je toch een beetje levenswerk in rook op gaan", zegt Duinhouwer. De mees te peuterspeelzalen hebben al een lange geschiedenis op de dorpen. Die in Brouwershaven is bijvoor beeld 37 jaar geleden opgericht. Hoewel ook de peuterspeelzalen al wel wat te maken hadden met te rugloop van het aantal kinderen, is dat niet de hoofdoorzaak van de sluiting. „Nee", zegt Van der Salm. „Dat is wel de opgelegde bezuini ging van 400.000 euro door de ge meente.. We hebben 200.000 euro weten te compenseren, maar de rest niet en dan word je toch ge dwongen te reorganiseren." Van der Salm kiest ervoor om locaties open te houden waar meerdere vormen van kinderopvang moge lijk zijn. Dat drukt de kosten. Het past volgens van der Salm ook wel bij de visie van het gemeentebe stuur. De peuterspeelzalen die nu gesloten worden, hebben bijna al lemaal een tekort op de begroting. Volgens Van -der Salm mede ver oorzaakt door het beleid van de stichting dorpshuizen. „Neem Dreischor. Die is drie dagdelen in de week open en we moeten beta len voor tien dagdelen. Daarnaast is de huur omhoog gegaan." De oudercommissie van Brouwersha ven denkt nog na of er nog acties mogelijk zijn om de peuterspeel zaal open te houden. ZIERIKZEE - „Wat zou er met al die jurken zijn gebeurd." Dat vroeg oud-mosselprinses Cori- ne Mol zich af. Daarmee is het idee voor de expositie 25 jaar mosselprinsessen geboren. Het geeft niet alleen een beeld van de mode door de jaren heen, het geeft met de enorme collectie foto's ook een inkijkje in een kwart eeuw Havendagen. En, zo blijkt uit de verha len van de mosselprinsessen, de enorme trots van al die vrouwen dat ze mosselprinses mochten zijn. De expositie is vanaf donderdag te zien in 't Loefje, Nieuwe Haven 1-3 Zierik- zee. Zaterdag, tijdens de opening, is Europar lementariër Lambert van Nistelrooij (CDA), speciale gast. Hij spreekt onder andere over Natura 2000 en de MZI's. Ook Commissaris van de Koningin Karla Peijs is bij de opening aanwezig. foto Dirk Jan Gjeltema Zomerkrantzilveren Havendagen Zierikzee Rijkse&Zwemer Accountants 4v.m. onze personeelsreis zijn wij vrijdag 24 augustus a.s. gesloten. Torenstraat 15 - Serooskerke Tel. (0118) 592610-Fax (0118) 591325 SCHARENDIJKE Extra zendmast op Brouwersdam Op de Brouwersdam wordt een extra zendmast geplaatst. Het be reik van mobiele telefoons laat nu nog vaak te wensen over in dit toe ristisch gebied. Daarnaast wordt steeds meer gebruik gemaakt van mobiel internet en ook hiervoor is een extra mast geen overbodige luxe. De mast komt nabij de doorlaat, aan de kant van de N57. DOMBURG Onderzoek economisch nut Kustmarathon Er komt een onderzoek naar het economisch nut van de Kustmara thon. SportZeeland hoopt te kun nen aantonen dat het evenement de regio veel extra omzet oplevert. Dat kan van belang zijn voor de werving van sponsors en subsidie gevers. Onderzocht wordt wat de bestedingen zijn van deelnemers en bezoekers. De provincie ziet het onderzoek als een proef. Tip? redactie@pzc.nl Haar levenlang ging ze getooid met diepdonkere krullen. Soms durfde ze het wel aan de schaar in die dikke bos te laten zetten en een kort Frans koppie tevoorschijn te toveren, maar donker bleef het! Met het verscheiden der jaren sloeg het grijs aan de wortel toe en moest de Zierikzeese steeds meer moeite doen om haar kleur 'naturel' te hou den. Dus besloot ze heel rigoureus de dos te laten bleken en de zilvergloed vervolgens vrij baan te geven. Op dag twee van haar nieuwe dracht lag ze te zonnen in de tuin en kwam de buurman thuis van vakan tie. Hij opende het raam, keek, wreef z'n ogen eens f ink uit en sprak be zorgd: „Je kan beter naar binnen buurvrouw, want je slaat wit uit!"

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 49