Stoelendans bij gemeente ■vi iiiii Petitie Pussy Riot Vier gewonden bij ruzie meisjes in Middelburg Zeilreis tieners uitgesteld Kans op etappe Vuelta 2015 in Zeeland groter Oudste inwoner (110) overleden pyr DONDERDAG I PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - editie: Walcheren jQ: I Wisselend 23 augustus 2012 254e jaargang nr. 199 - los nummer 1,95, abonneeprijs 1,01 W? bewolkt, 21° Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088-013 9910 PZC Al 32 Zeeuwse raadsleden voortijdig gestopt door Marcel Modde MIDDELBURG - De Landelijke Vere- niging.van Raadsleden (LVR) be gint een onderzoek naar het tus sentijds vertrek van lokale volks vertegenwoordigers. De aanleiding is het opstappen van 32 raadsleden in Zeeland sinds de verkiezingen in maart 2010, ruim 11 procent van het totale aantal. Dit blijkt uit een inventarisatie van de PZC. In de gehele voorgaande raadspe riode (2006-2010) gaven hier 21 raadsleden er voortijdig de brui. aan. De LVR wil weten of het ver- trekpercentage in Zeeland een uit zondering is, danwel dat in andere provincies een soortgelijke ontwik keling valt te bespeuren. Voorzit ter Peter Otten is van plan de kwestie tevens aan te kaarten op het jaarcongres van de vereniging in Bussum 22 september met mi nister Liesbeth Spies (Binnenland se Zaken). „Dit is een beeld waar je je zorgen over moet maken. We moeten nog anderhalfjaar!" Uit een recente enquête van het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA komt naar voren dat lan delijk (peildatum 1 mei 2012) tot dusver 102 sociaal-democraten ge stopt zijn als raadslid. Onder hen zijn slechts twee Zeeuwen, bena drukt Centrumbestuurder Ernst Radius uit Middelburg. pagina 2 en 3: kiezersmandaat verliest z'n glans; commentaar MIDDELBURG - Bij eèn vechtpartij tussen meisjes op het Groene Woud in Middelburg zijn woens dagavond rond 20.30 uur vier men sen gewond geraakt. Daarvan zijn er twee naar het ziekenhuis in Goes gebracht. Bij het treffen zijn een knuppel en een mes gebruikt. Een woordvoerder van de politie kon woensdagavond nog niet zeg gen wat de aanleiding was van het incident. Hij kon evenmin ant woord geven op de vraag of er ook een of meer arrestanten waren on der de gewonden. De Langevielebuitenbrug werd door de politie voor alle verkeer af gesloten voor politieonderzoek, waarbij een speurhond is ingezet. Daarbij werd naar een wapen ge zocht. De brug is rond 22.00 uur weer vrijgegeven. AMSTERDAM - Bijna 21.000 mensen hébben tot nu toe een petitie van Amnesty International voor de vrijlating van de Russische punk band Pussy Riot ondertekend. Dat is ite lezen op de site van Amnesty International. Vrijdagavond werd de petitie gelanceerd door Amnes ty, 3FM, VPRO 3voori2 en het festi val Lowlands. Ze willen dat de drie vrouwen vrijgelaten worden. ïaKMMBmBmxamBmSgaBBgttSmBMBKm MIDDELBURG - De kans dat in 2015 de Ronde van Spanje een 'Zeeuw se' etappe krijgt is gegroeid nu or ganisator Jos Vaessen van de Vuel- ta-directie toestemming heeft om vijf etappes uit te zetten in Neder land. De start is in Emmen, waarna etap pes volgen in Friesland (Elfsteden) en van Drenthe naar Overijssel (Zwolle). De vierde etappe zou een finish in Zeeland kunnen krij gen. Middelburg heeft hiervoor in teresse getoond. De vijfde etappe fi nisht in Breda waarna de wielren ners per vliegtuig naar Spanje gaan om de etappekoers te vervolgen. Vaessen was tijdens de Eneco Tour op 6 augustus in Middelburg en heeft toen met vertegenwoordigers van gemeente en provincie gespro ken. Als de Vuelta door Zeeland gaat rijden, zijn alle drie de grote Europese wielerrondes in de pro vincie geweest. In 2010 waren de Giro d'Italia en de Tour de France hier al te gast. pagina 20 en 21: Vuelta in Zeeland DE STELLING Raadsleden verdienen te weinig Reageer op pzc.nl UW MENING 354 reacties Nu een huis kopen is slim ROTTERDAM - De oudste inwoner van Nederland is dinsdagmiddag overleden. Rotterdammer Cor Geurtz (110) overleed in het cen trum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam, waar hij de laatste da gen van zijn leven heeft doorge bracht. Een woordvoerster van het centrum heeft dat woensdag ge zegd. Geurtz werd op 4 mei 1902 geboren. Tot oktober vorig jaar woonde hij nog zelfstandig. VIJFHUIZEN - De dyslectische broertjes Enrique (links) en Hugo Claassen op hun zeilboot. Hun ouders moeten vandaag voor de rechter in Haarlem verschijnen. De jongens zouden vrijdag beginnen aan een maanden lange zeilreis. Ze volgen al minstens een jaar geen on derwijs meer, omdat geen enkele school ze wil aanne men vanwege hun leerhandicap. Volgens de advocaat van de ouders probeert de Raad voor de Kinderbescher ming een stokje te steken voor hun expeditie door een spoedprocedure voor ondertoezichtstelling te begin nen. foto Robin van Lonkhuijsen Het verleden leeft door slot Ostende Je proeft het wanneer je een échte babbelaar eet Bevrijding hielt niet op bij de grens

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 1