Watersporter loopt gevaar m tm Grote stap voor spoedeisende hulp in Zeeland PZC Topdrukte boven en beneden Oranje met 178 sporters op Spelen VRIJDAG PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - editie: Walcheren I Einde aa" mooi 27 juli 2012 I 254e jaargang nr. 176 -los nummer €1,95, abonneeprijs 1,01 zomerweer, 26° De paden op, de akkerranden in Rommel, kwallen en de strandopgang Zonder machines was érg zwaar PZC Reddingsmaatschappij waarschuwt voor weersomslag LONDEN - In het Olympisch Sta dion van Londen zal vanavond om 20.12 uur Engelse tijd (het is in Nederland een uur later) de pre-show aanvangen, waarna drie kwartier later de 27e Olympische Spelen daadwerkelijk zullen begin nen. Nederland wordt vertegen woordigd door 178 sporters. In het openingsweekeinde zijn er al zeer serieuze kansen op goud voor de zwemvrouwen van de 4x100 me ter estafette (zaterdag) en wielren- ster Marianne Vos (zondag). pagina 22 t/m 27: Spelen beginnen DE STELLING Ik zal de Olympische Spelen op de voet volgen Reageer op pzc.nl UW MENING 289 reacties MIDDELBURG - De Zeeuwse wate ren vormen vandaag een van de ri sicogebieden bij een omslag van het weer. De Koninklijke Neder landse Redding Maatschappij (KN- RM) heeft daar donderdag voor ge waarschuwd. Onweersbuien en rukwinden kun nen onverwacht opsteken en zei lers, zwemmers en (kite) surfers in problemen brengen. Daar wordt re kening mee gehouden omdat in de loop van de dag een weersom slag wordt verwacht. De KNRM pleit er bij watersporters en water- recreanten voor dat ze het weer goed in de gaten houden, bijvoor beeld met behulp van buienradar. Van een alarm wil de KNRM niet spreken. Het publiek wordt een beetje moe van weeralarmen, con stateert een woordvoerder. „Dan zeggen ze: het viel de vorige keer ook mee. We doen liever een be roep op het gezond verstand en de discipline van de mensen. Het wa ter is niet risicoloos, zo merken we dagelijks. Ga dus goed voorbereid het water op." De KNRM adviseert zwemmers langs de Noordzeestranden vooral tussen de vlaggen te blijven. Daar geldt verscherpt toezicht. Water sporters dienen tijdig een haven op te zoeken en niet alleen het wa ter op te gaan. Ook duikers (stro ming) en (kite)surfers moeten op letten. Een stevige wind is welis waar perfect om te surfen, maar kan ook erg gevaarlijk zijn. Jaar lijks krijgt de KNRM (1100 vrijwil ligers, 70 boten en 45 reddingsta tions) bijna 2000 alarmeringen, waarbij 3300 watersporters hulp krijgen. In 10 procent van de geval len gaat het om levensbedreigende situaties. „Van 1 procent, dus ruim dertig mensen, kunnen we achteraf zeg gen dat die er zonder hulp niet meer zouden zijn geweest." pagina 7: bang voor donder en blik sem BROUWERSDAM - Het prachtige, warme zomerweer zorgde donderdag voor topdrukte bij de Brouwersdam. Veel mensen zochten verkoeling in het wa ter. Zowel op het strand als in de lucht was het een drukte van belang. De ze kitesurfer lijkt boven het strand te zweven, maar hij is boven het water. Volgens de vooruitzichten is het vandaag voorlopig de laatste mooie dag om van strand en zee te genieten. foto Ronald den Dekker Zodra er commotie is, moet een burgemeester er zijn eens MMMMNMHMUMM 78% oneens H 22% Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088-013 9910 k. i door Ondine van der Vleuten GOES - Het Admiraal De Ruyter Zie kenhuis heeft landelijk de aandacht getrokken met een intensieve cam pagne om maar liefst achttien 'SEH-artsen' aan te trekken voor de afdeling spoedeisende hulp (SEH). Veel ziekenhuizen hebben nog hele maal geen, of maar een paar van de ze 'specialisten', die zich na hun op leiding voor basisarts drie jaar lang gespecialiseerd hebben in het werk op de SEH (vroeger: EHBO). Nog altijd worden veel SEH's in Neder land bemand door basisartsen met weinig werkervaring. Jaren geleden al kwam het besef dat het niet ide aal is dat iemand die voor spoedei sende hulp komt, in feite geholpen wordt door 'de jongste bediende'. Het was de aanzet tot de ontwikke ling van een specialistische oplei ding. In 2005 leverde die de eerste SEH-artsen af Ziekenhuis Zorg- Saam in Zeeuws-Vlaanderen heeft een vacature voor zijn eerste SEH-arts uitstaan. Zelfs die vervul len zal al moeilijk zijn, want om SEH-artsen wordt gevochten. pagina 2 en 3: op jacht naar SEH- artsen; commentaar

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 1