Neckermann zoekt geld $4: Justitie vervolgt Dow Terneuzen Hof: SGP moet vrouwen op kieslijst toelaten FZC In Zeeuwse jurkjes de finish over ZATERDAG 21 juli 2012 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - editie: Walcheren 254e jaargang nr. 171 - los nr zaterdag 2,70, abonneeprijs 1,01 I Zonnige perioden, 19 c Directeur Benelux wil zelfstandig verder Rollend op zoek naar de leukste B&B's Echte Zeeuwse wijn van eigen zwarte bessen Bijzondere relatie met Huis van Oranje door Romain van Damme SINT JANSTEEN - Neckermann.com Benelux moet naarstig op zoek naar geld om het komend halfjaar te kunnen overbruggen. „Dat is no dig omdat de papieren catalogus en de eigen modemerken wegval len", zegt directeur Kurt Staelens van Neckermann.com Benelux. „We hebben tijd nodig om dat gat op te vullen. We willen zelf mo demerken in de markt zetten. Dat kost tijd en daarom moeten we dringend op zoek naar financiers." „Het wordt in ieder geval erg span nend", zegt bestuurder Niels Suij- ker van FNV Bondgenoten. „Neckermann.com is nu afhanke lijk van andere partijen en moet wel het vertrouwen herwinnen van banken en leveranciers." De vakbonden worden de laatste tijd regelmatig gebeld door veront ruste werknemers die vrezen dat eind van deze maand de salarissen niet uitbetaald kunnen worden. Directeur Kurt Staelens: „We heb ben goede hoop dat de rekeningen weer vrij komen en we kunnen overgaan tot uitbetalen." Volgens Staelens weten ook de banken dat Neckermann.com Be nelux een financieel gezond be drijf is. „Nu de moedermaatschap pij in Duitsland surseance van be taling heeft aangevraagd, wil dat niet zeggen dat ook wij dat doen. We zijn financieel gezond en kun nen onafhankelijk van de moeder maatschappij verder." Staelens wijst erop dat Neckermann vorig jaar nog twee miljoen euro winst maakte en de eerste zes maanden van dit jaar ruim een ton. Staelens maakt ook duidelijk dat het aange kondigde ontslag voor 150 werkne mers niet wordt teruggedraaid. Op termijn zal de vestiging in Terneu- zen verdwijnen. De medewerkers verhuizen dan naar Sint Jansteen. pagina 13: Neckermann.com zet in op sterker assortiment MIDDELBURG - Dow Terneuzen moet zich voor de rechtbank ver antwoorden voor het verzwijgen van een reeks indidenten. Het Openbaar Ministerie verwijt het chemiebedrijf gevaarlijk handelen, waardoor het de veiligheid en ge zondheid van de werknemers en omwonenden op het spel zou heb ben gezet. Het omvangrijke juridi sche onderzoek richt zich op over tredingen in de periode juli 2005 tot juli 2008. De zaak komt op 23 januari voor in Breda. pagina 2 en 3: aanklacht Dow in 17 kantjes pagina 3: commentaar NIJMEGEN - Ze komen uit Zeeland, en daar zijn ze ape trots op. Gehuld in jurkjes van Zeeuwse vlaggenstof lie pen Edith Wielemaker uit Vlissingen en Ivon Mannaert uit Goes gisteren naar de finish van de Vierdaagse van Nijmegen. Ze trokken veel bekijks van de duizenden toeschouwers met hun zelfgemaakte outfits, en geno ten daar zichtbaar van. „Het is geweldig om hier te zijn." Ruim 38.000 wandelaars liepen gisteren de 96e editie van de Vierdaagse uit. foto Cornelleke Blok pagina 24 en 25: op vleugels over de Via Cladiola STRAATSBURG - De SGP moet vrou wen accepteren op kieslijsten. Dat blijkt uit een uitspraak van het Eu ropees Hof van de Rechten voor de Mens in Straatsburg. De SGP betreurt de uitspraak. „Deze komt erop neer dat het gelijkheidsbegin sel nu zó absoluut wordt gemaakt dat andere klassieke politieke en re ligieuze vrijheden erdoor worden weggedrukt", aldus de partij. Wim Kolijn uit Terneuzen, ex-voorman van de SGP en lid van het hoofdbe stuur, onthoudt zich voorlopig van commentaar. „Deze uitspraak vergt nadere bestudering." pagina 6: 'SCP kan niet zichzelf zijn' &21£&2Sf&!BS£G!S&Se%tt DE STELLING Gelijkheid is belangrijker dan godsdienstvrijheid Reageer op pzc.nl UW MENING 409 reacties Het is logisch datje in crisistijd minder pensioen krijgt 17% eens oneens 183% Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088-013 9910 BUthóssHSSSS*.?11 Goes Kamperland Middelburg Vlissingen te. vieren. rayrfionclo T0118-441 441 www.raymondo.nl T 0118 - 410 502 w.hotelarion.nl T 0118 - 418 019 www.stefanos.nl Amadore Grenzeloos Gastvrij

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 1