Zorgen om pensioenen 1 NDIA NEPAL 51 Gemeentehuizen niet potdicht mm Taxi als hotel PZC Bouwkuip tunnel drooggezet VRIJDAG I PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - editie: Walcheren I Wisselend 20 juli 2012 I 254e jaargang nr. 170 - los nummer 1,95, abonneeprijs 1,01 G-J bewolkt,18° 'Pijnlijke ingrepen onafwendbaar' den haag - Grote pensioenfond sen hebben donderdag aan de bel getrokken óver hun buffers. De fondsen hopen dat minister Henk Kamp (Sociale Zaken) wat verlich ting biedt met een gunstiger reken methode van de rente waarmee de waarde van hun vermogen wordt beoordeeld. Maar zelfs dat kan vol gens de pensioensector pijnlijke in grepen niet meer voorkomen. Kamp spreekt van een zorgelijke si tuatie. Hij zegt in september nog met maatregelen te komen. Vol gens hem is de financiële positie van de fondsen eind dit jaar pas bepalend. Bij ABP (ambtenaren en onderwijzers) werd al gevreesd voor een korting per april 2013 van 0,5 procent op de uitkering van ge pensioneerden en de rechten van werknemers die nog aan het spa ren zijn voor hun oude dag. Maar het grootste pensioenfonds van wmsssixgigsmgmmemmimmsmsssmigmessssz middelburg - De Zeeuwse ge meenten zien geen aanleiding de beveiligingsmaatregelen rond de gemeentehuizen verder op te voe ren. De aanslag in Waalre wordt beschouwd als een exces waar pre ventief weinig tegen valt te doen. De gemeentehuizen in Zeeland werken allemaal met een makke lijk toegankelijke centrale publieks hal. De aangrenzende ruimten zijn alleen bereikbaar met sleutel- passen. Veel balies zijn uitgerust met een alarmknop om bij calami teiten hulp in te roepen. pagina 2 en 3: 'Je blijft kwetsbaar' pagina 3: commentaar Nederland met 2,8 miljoen deelne mers en 261 miljard euro aan ver mogen zinspeelt nu op een twee de, grotere verlaging van de pen sioenen in 2014. De dekkingsgraad van het ABP daalde in het tweede kwartaal naar 90 procent. Volgens voorzit ter Henk Brouwer vraagt de situa tie om crisismaatregelen om te voorkomen dat vanuit een 'extre me situatie' met een historisch la ge rekenrente besluiten worden ge nomen die grote gevolgen hebben voor de koopkracht en de econo mie. Door de financieel-economi- sche crisis in Europa, de lage reken- rente en vergrijzing dreigen bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) premieverhogingen voor verplegers, verzorgers en welzijns werkers als hun werkgevers. pagina 4 en 5: rentewapen als redding te ïTqïë 1Alejandro Valverde 2. Christopher Froome 3. Bradley Wiggins z.t. 53. Johnny Hoogerland 16.06 1Bradley Wiggins 78.28.02 2. Christopher Froome 2.05 3. Vincenzo Nibali 2.41 59. Johnny Hoogerland 1.58.50 Voor meer tournieuws zie pagina's XX t/m XX en www.pzc.nl/tourdefrance Nu met diverse gegarandeerde vertrekdata 16- of 20-daagse vlieg/rondreizen inch ontbijt Vertrek: 5/9 t/m 19/4 laatste plaatsen september oktober rondreizen inclusief vlucht, verblijf, ontbijt, NL- sprekende reisleiding en excursies rondreis India Nepal met o.a. de Taj Mahal, Jaipur, Chitwan National Park en Kathmandu rondreis Rajastan Varanasi met o.a. Delhi, Varanasi, de Ganges-rivier, de Taj Mahal en Jaipur Zie www.kras.nl/25239 en /36123 j "55 55,-/ Sê I/O AC f\i «L* JjVM rv «si waarom zou je meer betalen 48» ïl£ 3 Prijzen p;p,j>, exel. res.tosten enCalamiteitènloniJs SLUISKIL - De bouwkuip van de Sluiskiltunnel aan de oostkant van het Kanaal Gent-Terneuzen is deze week drooggepompt. De kuip, de startschacht voor de tunnel boormachine, wordt de komende maanden verder afge werkt. De constructievloer wordt gestort en de beton nen wanden worden op hun plaats gezet. In het najaar moet die klus geklaard zijn. Op dat moment arriveert de tachtig meter lange boormachine. Aan die machine wordt nu de laatste hand gelegd in het Duitse Schwa- nau. Begin 2013 start het boren. foto Mark Neelemans londen - Wie tijdens de Olympi sche Spelen geen hotel vindt kan voor 63 euro per nacht terecht bij taxichauffeur David Weekes. De cabbie timmerde in zijn Londense taxi een bed waarin de nacht kan worden doorgebracht. Weekes ver wacht door de verkeersdrukte rij dend weinig geld te verdienen. DE STELLING Het is logisch dat je in crisistijd minder pensioen krijgt Reageer op pzc.nl UW MENING 288 reacties Ik maak me geen zorgen over overstromingen eens oneens ^a^m29% Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088-013 9910 SHTHÓSSHSSSSSO" Voor grote pubers en kleine dreumesen Blinkend schoon voor 50 eurocent Over cisterciënzers en de Vos Reijnaerde

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 1