W&' Colofon de emotie... Maatje Cornelia Timmerman - van der Wekken Matty van der Wekken in iVlBinbfiiiff) JIP SU -^Séé Wat blijft is Q C0 familieberichten ITlensenLiaq.nl donderdag 5 juli 2012 i I 33 Heden heb ik afscheid moeten nemen van mijn innig geliefde vrouw Matty Geboren 26 maart 1941 Overleden 3 juli 2012 Nico Timmerman Met grote dank en respect voor de betrokken verpleging en verzorging door het personeel van Allévo Zorgcentrum "Cornelia", Afdeling "Polderland". Roggenplaat 35 4301 WZ Zierikzee De crematieplechtigheid zal plaatsvinden zaterdag 7 juli om 13.30 uur in het crematorium te Middelburg, Westelijke Oude Havendijk 3. Indien u deze plechtigheid wenst bij te wonen, vragen wij u om 13.15 uur aanwezig te zijn. Na de plechtigheid is er gelegenheid de familie persoonlijk te condoleren in de koffiekamer van het crematorium. Matty hield van bloemen Geen bezoek aan huis Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen, gelieve dan deze advertentie als zodanig te beschouwen. De bijna levenslange strijd om er te zijn en vooral ook te blijven heeft ze moeten opgeven. Wat heeft ze gevochten! Voor zichzelf, maar vooral ook voor anderen,, voor een rechtvaardige maatschappij. Dankbaar, respectvol en vol van bewondering kijken we daar nu op terug. Onze zus, schoonzus en tante 38 jaar lang getrouwd met Nico Timmerman is tot ons grote verdriet overleden. Matty kan er niet meer zijn, haar liefde, warmte en betrokkenheid zijn voor ons onuitwisbaar. Voor altijd Henk (in herinnering) en Joke Daan en Diana Laura Harry en Mieke Aart en Ellie Miranda en Eric Wendy en Coert Véronique en André en kinderen Pascale en Jan Mischa en Arleen Mark en Lizzy Anneloes,Thomas en kinderen Ineke en Rinus (in herinnering) Jacco, Ilona en kinderen Martin en Esmeralda Zierikzee, 3 juli 2012 Heel bijzonder, heel gewoon, gewoon een heel bijzondere vrouw Geschokt zijn wij door het toch nog plotseling overlijden van onze secretaris Matty Timmerman Gedurende vele jaren heeft zij zich ingezet voor onze vereniging. Wij zullen haar node missen. Wij wensen haar echtgenoot en verdere familie veel sterkte met dit verlies. Bestuur ANGO afd. Schouwen-Duiveland Zierikzee, 3 juli 2012 Geschokt en bedroefd hebben wij kennisgenomen van het nog plotselinge overlijden van Matty Timmerman - van der Wekken Wij denken met respect terug aan haar jarenlange en belangeloze inzet als ondersteuner van de Cliëntenraad van zorgcentrum Borrendamme. Haar warme belang stelling en betrokkenheid bij het wel en wee van de bewoners van Borrendamme zullen ons altijd in herinnering blijven. Zij was een kundig en bevlogen persoon die haar ideeën en wensen op een zeer speciale en persoonlijke wijze kon overdragen Wij zullen Matty missen en wensen haar man en familie veel sterkte toe Raad van Bestuur, cliëntenraad en medewerkers van zorgcentrum Borrendamme Elke week, elke maand, ieder jaargetij. Vindt er altijd een vlinder zijn weg naar mij. Jan van Oosten 5 juli 2011 5 juli 2012 Je aanwezigheid, je lach, je zorgzaamheid en liefde. Al één jaar lang een groot gemis. Herinneringen en verhalen krijgen van dag tot dag Een steeds grotere betekenis. Mijn zo geliefde maatje, papa en opa we missen je iedere dag. Marjan Danielle, Ron en Lizzy MariëlIeV, Peter-Paul en Noah 5 Juli 2011 5 Juli 2012 Jan van Oosten Alweer 1 jaar geleden. Maar nooit uit onze gedachten. Je lieve ma, Conny, William en kinderen. Sluittijden overlijdensadvertenties Per mail daags voor plaatsing 16.00 uur, op zondag 15.00 uur. Per fax of telefoon daags voor plaatsing 15.00 uur. Sluittijden overige familieberichten Daags voor plaatsing 12.00 uur. Vergeet niet uw volledige factuuradres te vermelden en uw telefoonnum mer voor eventuele vragen. Iedere mailopdracht krijgt een ontvangstbeves- tiging. U kunt niet reclameren n.a.v. telefonisch opgegeven advertenties. E-mail pzcfamilieberichten@wegenermedia.nl Telefoon 088-013 9999 Fax 088-013 9990 Internet www.pzc.nl www.familieberichtenonline.nl 05-07-2009 05-07-2012 Carlo van Gastel Er is geen dag dat ik niet aan je denk Geen dag dat ik je niet mis Geen dag dat ik me niet realiseer Dat wat er was, er nooit meer is Pa, Ma, Mario en Tom familiebenchtenonüne.n l Eenvoudig, betrouwbaar en veilig adverteren in de Provinciale Zeeuwse Courant S.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 33