Hoe ziet de toekomst van de Neder landse luchtmacht eruit zonder de Lockheed Martin F-35 Lighting II, zo als de Joint Strike Fighter officieel heet? Zwaarbewolkt, als je Defensie mag gelo ven. Bij de Koninklijke Luchtmacht weten ze het al heel lang: de JSF en niets anders dan de JSF moet het worden. duidelijk zijn luchtmacht 'Het zure is dat nu uitstappen betekent dat het restant wordt weggegooid terwijl daar juist de Nederlandse projecten bij zitten' donderdag 5 juli 2012 De Jóint-Strike Fighter is een g^ysfpieeérd toestel. Maar heeft Nederland dat wel nodig, met een sterk krimpende luchtmacht? door Niek Opten Uit een vergelijkend onderzoek van zes alterna tieven voor opvolging van de huidige F-16 kwam in 2001 de JSF als beste uit de bus. Vanwe ge de stealth-techniek, waardoor het toestel moeilijk waarneembaar is voor de vijandelijke radar, vanwege zijn veelzijdigheid en omdat het toestel relatief goedkoop zou zijn. Ook bij een tweede vergelijking in 2008, met de overgebleven concurrenten Saab Gripen en een doorontwikkelde versie van de F-16, gooide de F-35 de hoogste ogen. Maar hoe betrouwbaar waren die onderzoeken? Kamerleden klagen al jaren dat ze slecht toe gang hebben tot alle informatie rondom de JSF. De Algemene Rekenkamer deelt die mening, zo bleek twee maanden geleden. Een betrouwbare vergelijking maken is eigenlijk niet mogelijk. Bepaalde gegevens zijn niet open baar, vanuit militair dan wel commercieel oog punt. Bovendien zijn de prijzen moeilijk te vergelij ken omdat het soms om 'kale prijzen' gaat en dan weer inclusief bewapening, onderhoud en opleidingen. Belangrijk is de vraag waar Nederland met haar luchtmacht naar toe wil. Ondanks zware bezui nigingen houdt minister Hillen zo'n 4,5 miljard euro vrij voor vervanging van de F-16. Met de prijzen die in de VS de ronde doen, rond de 100 miljoen per toestel, kan Nederland beduidend minder JSF's kopen dan er nu F-16's zijn. In 1979 schafte Nederland 230 F-16's aan, daarvan zijn er nu nog 87 over. Over een jaar of twee zijn het er na bezuinigingen nog 68. De komen de tien jaar zal de inzetbaarheid achteruithol len, aldus de Rekenkamer. Want als Nederland kiest voor de grotendeels nog te ontwikkelen JSF dan zal het eerste exemplaar niet voor 2019 vliegen. Bijdrages in zware missies, zoals tijdens de Bal kanoorlog, worden voor Nederland steeds lasti ger. Als het doel alleen nog bescherming van het eigen luchtruim is, met af en toe een bijdra ge aan een kleine missie, moet Nederland dan per se het meest geavanceerde toestel hebben? Wellicht is een toestel als de Saab Gripen dan ook voldoende. Die bovendien nu al leverbaar is. Een halfjaar geleden heeft Zwitserland de knoop doorgehakt en voor de Gripen gekozen. De Zweedse jager haalt niet op alle onderdelen goud, erkenden de Zwitsers, maar voldoet ruim aan alle eisen. En is een stuk goedkoper. Heeft Nederland de JSF echt nodig? Die funda mentele vraag mist defensie-expert Jaïr van der Lijn van Instituut Clingendael zelfs in het debat. „De gedachtegang lijkt te zijn dat we altijd jacht vliegtuigen hebben gehad, en dat we die nu weer moeten hebben. Als er een conflict met een land als Iran komt, dat met steeds betere ge vechtsvliegtuigen vliegt, dan is de JSF nodig", fi losofeert Van der Lijn. Maar mogelijk zijn er zelfs helemaal geen pilo ten meer nodig. „In Afghanistan wordt al veel met drones (onbemande vliegtuigjes, red.) ge daan." De overheid en de generaals zouden beter moe ten kijken welk soort conflicten er voor de Ne derlandse krijgsmacht in het verschiet liggen, al dus Van der Lijn. „En wat heb je daarvoor no-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 11