Vlissingse jeugd ontspoort vaakst 21 zeeland Herdenking Zeeuwse brandweerlieden zaterdag Hoop De krant 6 weken voor 18 euro! PZC Bouw schip loopt voor op schema zaterdag 16 juni 2012 ■ssmsesssssee». door Maikel Harte Kwam ik woensdagavond net lekker in de EK-stem- ming, was het om half elf weer al gedaan. Niet dat ik van het 2-1 verlies van Ne derland tegen Duitsland wakker heb gelegen. De Duitsers wonnen terecht en ik heb te weinig ver stand van voetbal om me er druk over te maken hoe het beter moet. Het enige dat ik zie is dat het er wel heel lamlendig aan toe gaat. Ik mis bezieling. Het lijkt wel of ze voetballen met het idee dat het toch wel goed komt en dan hebben ze nog alle geluk van de wereld ook, dat het nog goed kan komen. Al is daar wel een wonder voor nodig. Uiteraard hoop ik op dat wonder. Vooral voor al die mensen die zo veel moeite hebben gedaan om hun Oranjegevoelens te uiten. Want om nu al na een week, opnieuw- die ladder op te moeten om de vlaggetjes van rond de schoor steen te halen, de oranje jasjes van de buitenspiegels van de auto te moeten verwijderen en de bava- riajurkjes naar de stomerij te moe ten brengen, dat zou toch wel COLOFON PZC Park Veldzigt 35, Middelburg Postbus 914330 AB Middelburg 0118- 43 4000 Directeur/uitgever Charles van den Oosterkamp c.vdoosterkamp@pzc.nl Hoofdredactie Peter Jansen pjansen@pzc.nl Arie Leen Kroon (adjunct) alkroon@pzc.nl Centrale redactie T: 0118- 43 4010 E: redactie@pzc.nl Redactie Walcheren Postbus 914330 AB Middelburg T: 0118- 43 4050 E: walcheren@pzc.nl Redactie Bevelanden-Tholen Postbus 162, 4460 AD Goes T: 0113- 31 5670 E: bevelanden@pzc.nl tholen@pzc.nl Redactie Zeeuws-Vlaanderen Postbus 145,4530 AC Terneuzen T: 0115- 64 5740 E: zeeuws-vlaanderen@pzc.nl Redactie Schouwen-Duiveland Postbus 80,4300 AB Zierikzee T: 0111-45 4650 E: schouwen-duiveland@pzc.nl Commercieel manager Ivo van der Velde Advertenties VerkoopteamZeeland T: 0118-434070 E: teamzeeland@pzc.nl Personeelsadvertenties: 055- 5388 000 Familieberichten: 088- 0139 999 Kleintjes: 0900- 6743 836 Krant niet ontvangen? Wijziging van uw adresgegevens? Gebruik maken van de vakantieservice? Abonnement opzeggen? Vul het formulier in op: www.pzc.nl/lezersservice of bel: 088-013 99 10 Toets 1bezorgklachten (vanaf 07.00 uur) nabezorging bij melding voor 12.00 uur Toets 2: informatie over uw abonnement Toets 3: informatie over abonneevoordeel Maandag t/m vrijdag: 08.00 - 17.00 uur Zaterdag: 08.00 - 12.00 uur PZC Lezersservice Postbus 3229, 4800 MB Breda Abonnementsprijzen Maand 27,50 (acceptgiro €30,75) Kwartaal 77,65 (acceptgiro 80,85) €296,S0 (acceptgiro 299,95) Jaar Auteursrechten Alle auteursrechten voorbehouden Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant, onderdeel van Koninklijke Wegener NV. Publicatierecht beeldende kunst via Beeldrecht. Gegevensbescherming PZC is een uitgave van Wegener NV. Wegener legt van abonnees gegevens vast voor de uitvoering van de abonnementsovereenkomst. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om u op de hoogte te houden van interessante producten en diensten van andere onderdelen van Wegener en zorgvuldig geselecteerde partners. Indien u geen prijs stelt op informatie van de PZC of indien u uw toestemming voor het gebruiken van uw e-mail adres wilt intrek ken, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij PZC Lezersservice. Zie ook het privacy statement op www.pzc.nl Dat is het percentage Vlissingse jongeren dat in 2010 een delict heeft gepleegd. heel zonde zijn. En dan al die mensen die geïnvesteerd hebben. Ik moest woensdagavond gelijk denken aan die Belg uit Zelzate die laatst in deze krant stond met zijn oranje miniatuurfietsjes. Oei, die zal balen. En al die cafés die van alles bedacht en gedaan heb ben om het hun gasten naar de zin te maken. Daar weet ik zelf al les van. Mijn vrouw bestiert sa men met een broer ook een cafee tje en ook daar is het voetbal op groot scherm. Voor de wedstrijd tegen de Duitsers hadden ze be dacht Duitse worsten te serveren met als passende slogan: 'we vre ten ze op'. Maar voor de wedstrijd had niemand trek door de zenu wen, in de rust stonden we al met 2-0 achter en na de wedstrijd wa ren de meesten direct weg. Ge volg: ik eet nu al twee dagen Duit se worst, donderdag zelfs met zuurkool! Voor morgenavond hebben ze toastjes met Portugese sardines in gedachten, onder het mom van 'we blikken ze in'. Oh wee, als ik een hele week sardines moet vre ten! Voor meer columns: www.pzc.nl/columns Vlissingen heeft de meeste jonge criminelen van het land. Dat staat in een rap port van het Verwey-Jonker Instituut over de leefsituatie van jongeren. door Cornelleke Blok en Edith Ramakers In Hulst wonen de meeste werkloze jongeren van de pro vincie. Die gemeente staat lan delijk zelfs op de tweede plaats met een percentage jeugd werkloosheid van 5,19 procent in 2010. Alleen het Groningse Pekela heeft meer werkloze jongeren die tussen 16 en 22 jaar oud zijn. (5,82 procent). Het landelijke percentage bedraagt 1,43 procent. De hoge jeugdwerkloosheid in Hulst is opval lend, want in 2009 bedroeg het aan tal werkloze jongeren in die ge meente nog 1,75 procent. Hoe dat komt, is niet duidelijk, want bij de gemeente Hulst was gisteren nie mand bereid te reageren. Als je al leen naar de cijfers kijkt, zou je den ken dat de gemeente Noord-Beve land behoorlijk crimineel is: het percentage criminele jongeren be draagt 3,47 procent. Bovendien gaat 5,12 procent van de jongeren in 2010 zonder diploma van school. Beide getallen laten een flinke stij ging te zien ten opzichte van 2009. Burgemeester Henny van Kooten denkt dat de verklaring zit in de komst van De Vliethoeve in 2010. Dat is een gesloten jeugdzorginstel ling in Kortgene. „Daar wonen jon geren die regelmatig met justitie in aanraking zijn gekomen. Ik weet niet zeker of de stijging 'm daarin zit, maar iets anders kan ik niet be denken. In de politierapporten heb ik geen verontrustende stijging van de criminaliteit gezien. Hier is al leen heel af en toe eens een inbraak- je of een diefstal in de zomer." Burgemeester Anton Stapelkamp van Kapelle (circa 12.500 inwoners) is uiteraard erg blij dat jeugdcrimi naliteit laag is in zijn gemeente. „Ka pelle is een kleine gemeente, waar veel mensen elkaar kennen. Anoni miteit in het algemeen is een crimi- naliteitsverhogende factor." In Ka pelle zitten slechts 50 mensen in de bijstand. „De werkloosheid is erg laag-, veel mensen hebben een kan toorbaan. Bovendien hebben we re latief veel hoogopgeleiden. Ik moet wel zeggen dat veel jongeren na hun middelbare school weg gaan. Die kunnen hier dus niet crimineel zijn." Kinderen in cijfers De wijk Schieringen in Leeuwar den scoort landelijk het sléchtst in het rapport van het Verwey-Jon- ker Instituut. fn Uitdam in de gemeente Water land (Noord-Holland) is de leefsi tuatie voor kinderen en jongeren het best. Kijk voor het hele rapport op de website www.kinderenintel.nl. Welzijn van kinderen en jongeren in Zeeland gemeente Vlissingen Terneuzen N.-Beveland Middelburg Goes Hulst Tholen S.-Duiveland Borsele Sluis Reimerswaal Veere Kapelle landelijke positie 2010 2009 14 49 114 86 94 212 149 221 263 160 213 257 194 9 35 45 74 104 122 137 162 192 197 198 318 met delict voor rechter 2010 2009 5,47% 5,05% 3,63% 3,20% 3,47% 1,73% 3,01% 2,65% 2,48% 4,29% 1,83% 2,33% 1,84% 2,57% 2,65% 2,84% 2,20% 2,16% 2,36% 2,75% 1,88% 2,30% 1,99% 1,54% 1,10% 2,47% woont in achterstandswijk 2010 2009 14,06% 14,05% 19,76% 15,35% 21,59% 21,01% 0% 13,25% 23,15% 23,42% 0% 0% 0% 7,15% 0% 0% 0% 0% 14,09% 4,71% a% 0% 0% 0% m 0% achterstands leerling 2010 2009 15,06% 17,98% 16,08% 16,15% 13,55% 14,16% 12,64% 12,93% 10,22% 11,02% 9,72% 9,66% 14,36% 14,68% 10,96% 10,78% 10,20% 9,82% 10,14% 10,82% 19,74% 19,59% 9,45% 9,14% 7,07% 9,16% voortijdig schoolverlater 2010 2009 3,86% 4,37% 3,85% 3,48% 5,12% 2,24% 3,43% 3,40% 3,15% 3,22% 2,91% 3,06% 3,25% 3,06% 3,13% 2,85% 2,79% 2,28% 3,34% 3,24% 3,25% 3,00% 1,76% 2,54% 2,54% werkloos 2010 2009 1,97% 1,65% 3,42% 3,31% Q% 0% 1,44% 0,96% 1,46% 0,71% 5,19% 1,75% 1,82% 0,89% 1,26% 0,42% 1,08% 0% 1,30% 1,30% 1,02% 0,51% 1,25% 0,61% 1,03% 1,03% Donja Odijk bron: Kinderen in Tel Databoek 2012 Ja, ik neem de PZC en ontvang de eerste 4 weken gratis en neem aansluitend: een doorlopend abonnement met automatisehe betaling van 77,65 per kwartaal (na28) D een doorlopend abonnement met betaling per accept van 80,85 per kwartaal (na28) ik neem een proefabonnement van 6 weken voor 18,-. Na deze periode stopt de bezorging vanzelf, (ik heb de laatste 3 maanden geen proef gehad) (P6) Stuur de bon naar: PZC, Afdeling Lezersservice, Antwoordnummer 54050,5004 VB Tilburg. Bellen kan ook: 088 - 013 9910 GOES - In Arnhem vindt vandaag de eerste nationale herdenking plaats van brandweerlieden die sinds 5 mei 1945 tijdens hun werk zijn omgekomen. Kunstenaar Jeroen Doorenweerd heeft in Arnhem een installatie ge bouwd waarmee het Ereteken kan worden gemaakt; twee waterstra len uit brandweerspuiten die el kaar op tien meter hoogte treffen en een ereboog vormen. Het be stuur van de stichting Nationaal Brandweermonument heeft de korpsen opgeroepen om op het zelfde tijdstip als bij de nationale herdenking het Ereteken te maken bij de eigen kazernes. Vanmiddag gebeurt dat om 14.30 uur bij de brandweerkazernes in Goes en in Terneuzen. In Goes ter herden king van Hans Filius die in 1982 overleed tijdens uitoefening van zijn brandweerfiinctie. In Terneu zen ter herdenking van Wim Mat- thijssen die in 2008 bij een brand- weerduikactie om het leven kwam. Met de aanwezigheid van de Zeeuwse afvaardiging namens Veiligheidsregio Zeeland in Arn hem en het maken, van de beide Eretekens wordt de derde brand weerman herdacht: in 1994 over leed de Middelburgse brandwacht J. van Helleman tijdens zijn duik- opleiding. GALATZ - De bouw van het casco voor het Joint Support Ship Karei Doorman, die plaatsvindt op de werf van Damen in het Roemeen se Galatz, is zo ver gevorderd dat een belangrijk stuk schip inmid dels in drijvende toestand is ge bracht is. Daarmee loopt Damen vooruit op de planning om moge lijke problemen te voorkomen voor het geval de werf zou onder lopen door een overvloed aan smeltwater uit de Donau. Van het grootste schip van de Koninklijke Marine ooit, is in juni 2011 de kiel gelegd, later dit jaar komt het voor afbouw naar Vlissingen. De ver wachting is dat het nieuwe parade paard van de marine eind 2015 vol- ledigt operationeel is.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 2