Emergis wil het beter doen 261 zeeland Dat vertellen wudder an gêên ander deur 50% korting Slepende zaak nadert einde na zes jaar Speciale aanbieding voor PZC lezers Bestel snel op www.vodafone.nl/pzc 0' op een abonnement én een Apple iPhone 3GS 8 GB voor slechts 39,-! zaterdag 16 juni 2012 SSaSSSSWïHSSSSSES door Rinus Willemsen Of ik al wist, dat er een veugel zat te broeien, vraagt een mannetje uut de st- raote an me. En die wiest mee z'n 'and in de richtieng van m'n kruunaogelstruuke. „Nêê", schud ik, en binst kieken m'n óögen nao de struuke, die een stuitje geleejen nog zö schööne pèès stoeng te bloeien. 't Is zöwa twee weeken geleejen. Dao staon drie vintjes van 'n jaor of tiene an de deure te bellen. Ik dochten nog bie m'n eigen: zeker weer d'n êên of d'andere collecte. En voor dan 'k nao de voordeure gaon, pak 'k mao voor alle zeker heid m'n portemennee uut het dressoir. Voor 'k de deure open doen, zien 'k al deur 't glas van de deure, dat 'r kleine kinders op de stoepe staon. Wien dan 't ziin, dat kan 'lc op dat öögenblik nog nie zien. Nog voo dan 'k 'Goeien dag' kan zeggen, begint dien oudsten, een wittekop, z'n rietel al af te ste ken. „Dao zit 'n veugel te broeien, buurman, daore, in dien boom." En die wiest nao de kruunaogel struuke, flak naost de 'oek van 't 'uus. De twêê joengere vintjes, die ook in de straote weunen, wiezen ook nao de struuk. ,,'n Zwarte veugel", gaot den oudsten vèder. „Jao", glunderen de twêê andere bezoekers, ,,'n zwarte veugel." En ze wiezen alle drieje nog 's nao de struuke. „Je kan 'm zien zitten op z'n nist", gaot d'n wittekop vèder, „kom maor kie ken." De twêê kleintjes staon te spriengen en dansen van plezier. Net asof ze 't groot lot gewonnen 'èn, zö maoken ze van udder neu- ze. As 'k even laoter verzichtig tus sen de takjes deu kieken, dan zien 'k inderdaod 'n nistje zitten mee 'n veugelkopje boven 't randje. Één ööge zien 'k maor die schich tig naor mien kiekt. En naor de leant van de drie joengers. En dan draoit dien veugel z'n kopje naor M, ons. 't Is net of tie wil zeggen: „La- ot ons mee rust ee?" Daona'o duukt ie 'n bitje dieper, z'n nistje in. Mao 't kopje bluuf nog altied maor 'n bitje zichtbaar. „Kan je 'm zien?", vraogt de witte kop. Ik knikken en licht 'm 'n bitje op. Ook de twêê kleindere manne tjes worren even van de grond ge licht. Even maor. Of ze de veugel zien? 'k Weten 't nie, maor 't gaot om te gebaor ee? Gelukkig is de struuke nogal brêêd en d'r voor staon nog wat meidoorns. De me- relaors binnen slim gewist. Da's 'n goed plekje om 'n nistje te bou wen. Een goeie maond geleejen zag 'k al dat 'r 'n nist mee joenge mèrelaors in zat. D'n ouwen kwam altied maor mee een bek vol wurms aangevlogen. Dan zat ie even op de schuttieng. Mee al die wurms. Dao zat ie dan even te wachten. Ik zat in de kaomer en toen kon 'k 'm goed volgen: die vloog in m'n kruunaogelstruuke. „Da's noe voor den êêsten kêêr dat daor 'n veugel in zit te broeien", docht ik bie m'n eigen. „In al die vêêrtig jaor, dat die struuke dao staot. A je maor ge duld eit." En da's toch raor ee? Ook al bin je dan een groot méns, je gaot dan toch onwillekeurig 'n paor kêêr per dag nao 't raom om te kieken of die mèrelaor nog al tied maor verbie vliegt mee z'n wurms. En noe z'n twêêde legsel. Dat doe me trouwens dienken aan vroeger. Toen 'k in de vuufde klas se zat en d'r ook 'n mèrelaor zat te broeien in d'aoge bie de schoole. Toen me dat wisten, goengen me vóór en nao schooltied altied nao dat nist kieken. En onder school tied keken me deur't raom, nao dien 'aoge. Misschiens wel twêê, drie daogen lank. Mao toen was 't ook gedaon. Op 'n morgen kwao- men me daor an d'aoge. Van 't nist was niks nie mêêr te zien. En d'n 'aoge was 'alf gerinneweerd. „Dat 'èn de gröote joengers giste ren aovund gedaon?", zei iemand. En stilletjes goengen me nao 't schoolplein. En me dochten alle- mao: „Da was toch ons nist en on ze veugel? Bluuft 'r dan af" Dat za bie deze veugel daorom nie gebeu ren. Dao voor binnen die joenge gastje te 'öövèèrdig op udder vondst. Jao, jao, udder vondst. En me 'èn ook nog een afspraoke ge- maokt. Allêêne wudder mee ons vieren weten van dit nist-af En gêên méns anders. Me vertellen dat dan ook an gêên ander deur. En dat geef ons 'n goed gevoel. Voor vragen en meer informatie bel: 0900-0603 rows/gesprew vodafone Kijk op de website ook voor aanbiedingen met toestellen en abonnementen. Abonnementen al vanaf 7,50 en altijd in combinatie met een gratis toestel. Bovenstaande actie abonnementen hebben een contractduur van 2 jaar, De aansluitkosten bedragen 30,-. Zolang de voorraad strekt. Aan Mobiel Internet zijn geen aansluitkosten verbonden. Alleen online verkrijgbaar. Typ-, druk- of zetfouten voorbehouden. Wat doet Emergis met kri tiek? Oppakken, zegt psy chiater en bestuurslid Rick Mentjox. „Dit soort input hebben we nodig om scherp te blijven." door Ondine van der Vleuten Recentelijk kreeg Emer gis verbeterpunten aangereikt in De Bin nenkant, het boek van de Middelburgse hoog leraar Recht Pieter Ippel. Dat gaat over de toepassing van dwang in de GGZ en bevat kritische observa ties over de besloten zittingen waar een rechter over dwang be slist. Mentjox trekt zich de kritiek aan: „De ambiance waarin dat ge beurt, zal voortaan opgeruimder zijn. Mensen moeten kunnen zit ten, iets te drinken krijgen; de sfeer moet recht doen aan het feit dat er iets ingrijpends en belang rijks gebeurt." Ook van het pleidooi voor een zorgvuldiger besluitvorming bij de toepassing van dwang is nota geno men. „Op onderdelen kan het vast beter", zegt Mentjox. „Maar we zoeken ook nu altijd naar alterna tieven voor dwang." Patiëntenorganisatie Klaverblad Zeeland laat weten blij te zijn dat Emergis iets met de aanbevelingen doet; „Dwang mag nooit een auto matisme worden", zegt plaatsver vangend directeur Peter van den Berg. Een jaar geleden verscheen een (vertrouwelijk) signaalrapport met klachten over de Zeeuwse instel ling voor geestelijke gezondheids zorg. Mentjox zegt dat Emergis zich ook die kritiek heeft aange trokken. „Een aantal zaken waar we al mee bezig waren, zijn ver sneld. Nog vóór de zomervakantie wordt er een familieraad ingesteld. Daarmee gaan we verder beleid maken. Het klachtenrecht is ver ruimd. Ook familieleden van pa tiënten kunnen nu klachten indie nen." Om te zorgen dat patiënten en hun familie van die mogelijkhe den weten, komen er folders en een meldpunt. Verder wordt gewerkt aan een in tensive care-afdeling voor mensen die tijdelijk een 'gesloten setting' nodig hebben. „Vanwege ernstige suïcidaliteit, verwardheid of agres sie door middelengebruik bijvoor beeld", licht Mentjox toe. Het gaat om een kleine afdeling, van vier tot zes bedden, waar mensen heel veel persoonlijke aandacht kun nen krijgen. „Het zal nog wel een jaar of drie duren voor die er is. Binnen de bestaande bouw is het namelijk niet te realiseren." DEN HAAG - Op 29 juni beslist het Haagse Gerechtshof definitief of een 63-jarige Vlissinger terecht is veroordeeld voor een verkrachting uit september 2006, of niet. Daar mee komt een einde aan een zes jaar durende strafzaak. De Vlissinger was door de recht bank Middelburg veroordeeld tot anderhalf jaar celstraf drie maan den voorwaardelijk wegens ver krachting en vrijheidsberoving. Ook in hoger beroep werd de man veroordeeld. Daarna belandde de zaak bij de Hoge Raad. Die ver wees de zaak terug naar het ge rechtshof dat zijn huiswerk op nieuw moest doen want de bewe zenverklaring van het hof was on voldoende gemotiveerd. Gisteren werd het beweerdelijke slachtoffer, een inmiddels 28-jarige Vlissingse, als getuige gehoord. Zij vertelde het hof gisteren dat zij bij haar voormalige buurman het huis schoonmaakte. Tijdens een van die poetsbeurten zou zij tegen haar wü hebben moeten kijken naar enkele filmpjes waarin de ver dachte seks had met een Chinese studente. Bij een volgende schoon- maaksessie zou zij zijn gedwongen om de man oraal te bevredigen. De verdachte zelf beweert dat zijn schoonmaakster op 'vrijwillige ba sis erotische massages' gaf.Zijn raadsman advocaat H. Dunsbergen voerde een bijzonder argument aan om de eerlijkheid van zijn cliënt aan te tonen. Hij was 25 jaar geleden al eens veroordeeld voor een zedenmisdrijf Het ging toen om verkrachting van zijn toenmali ge echtgenote kort voor de schei ding werd uitgesproken. Die zaak had hij bekend. Waarom zou hij dan nu liegen. Hij vroeg om vrij spraak. Uitspraak 29 juni. 24 maanden Vodafone Voordeel Web Min SMS Internet* Normaal Actieprijs Toestelprijs 180 120 300Mb €20,- €69,- 240 180 400 Mb £45T- €22,50 €49,- 360 240 400 Mb ££5T- €27,50 €39,- Het gemiddelde verbruik in Nederland ligt op ongeveer 150 mb per maand. Kijk op de website voor gratis toestellen met identieke aanbiedingen!

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 158