De eerste haring voor Jan Kees Bouwraadhuis n! De minister brengt hoogstpersoonlijk het eerste vaatje. Foto's: Marijke Folkertsma De eerste is altijd de lekkerste. horen daarbij. Het nieuwe kabinet moet, wat hem betreft, maatregelen treffen die het MKB economisch ver sterken. Eén van de punten uit het lente-akkoord is overigens de versoe peling van het ontslagrecht en het sti muleren van scholing, ook voor werk zoekenden. Op de vraag of een zakenkabinet ge wenst is op dit moment, antwoordt hij tactisch dat er. eerst verkiezingen komen en dat we de resultaten daar uit moeten afwachten. Terwijl het Goese gemeentebestuur zich opstelt voor een staatsieportret en diverse bekenden De Jager toch even de hand willen schudden, lijkt het erop dat hij weinig tijd gaat krij gen een harinkje met wijn weg te spoelen. Via de Manhuistuin vertrekt de Minister snel per limousine, ter wijl door het weeshuispoortje een nieuwe 'na vijven lichting' haring proevers het pleintje bestormt. In strakke mantelpakjes en kleurrijke jurkjes arriveren nu. diverse hoogge hakte dames. Het brengt kleur en sfeer in het tot dan toe gedomineerde gezelschap van donkere pakken en stropdassen. Zijn zij dan onze Neerlands hoop voor de toekomst? De meeste gasten houden het bij een paar vette haringen, maar de echte liefhebbers laten de soepele 'Repertoi re Cotes de Gascogne' wijn rijkelijk vloeien. Voor de Goese Beau Monde bleef het nog lang gezellig Heel ondernemend Goes liep woensdagavond 6 juni uit voor de 24e editie van de Haringparty. Met steun van diverse sponsoren en een zonnetje dat zich op het juiste moment liet zien, werd een gezelschap van ca. 700 gasten toegelaten op de historische binnenplaats voor res taurant 'De Stadsschuur'. Tekst: Annet van de Ree GOES. - Haringparty Peter en Meter van het eerste uur, Cor van t Zandt en Rosa Croes, hielden de gang van zaken nauwlettend in de gaten. Het populairste culinaire event van Goes dreigde de laatste jaren ten on der te gaan aan haar eigen succes door de explosief groeien de belangstelling. Tijd voor een upgrading met een pre- party voor sponsoren en relaties, maar ook een toegangsprijs met link naar Goese goede doelen. Hoogtepunt vormde uiteindelijk de opening door demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager. Na een korte speech, waarin hij zijn wapenfeiten van de afgelopen jaren de revue liet passeren, werden de vaatjes binnenge dragen en het eerste vat persoonlijk aan onze schatbewaarder overhan- digd. Veel tijd voor een gesprek met onze Zeeuwse minister was er niet, maar na de opmerking dat MKB-ers zich niet voldoende gehoord voelen in Den Haag, benadrukt De Jager dat MKB-ers erg belangrijk zijn voor de economie en dat hij daar zelf zeker aandacht voor heeft. Het regelmatig bezoeken van bedrijven en contact onderhouden met MKB organisaties De nieuwe haring is van goede kwaliteit, zo te zien. Ontwerp Bouwvoorbereidïrtg Bouwcoördinatie (0113) 57 17 58 i waar bouwen begint

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 118