Zalco op kleine voet verder PZC Recordzege Nadal op Roland Garros Brussel keurt herstelplannen Westerschelde af Economie komt niet op stoom Deelnemersrecord bij PZC Familieloop DINSDAG 12 juni 2012 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - editie: Walcheren 254e jaargang nr. 137 - los nummer 1,60 - zaterdag 2,40 I Bewolking en O» buien, 18° SPORT Oranje moet fysiek nog aansterken 24 en 25 £i\j BUITEN BINNEN Van Vlissingen naar Rockanje Anodefabriek en gieterij worden overgenomen, aluminiumsmelterij wordt ontmanteld door Edith Ramakers vlissingen-oost - De failliete alu- miniumfabriek Zalco is voor een deel gered. Het Amerikaanse be drijf Century zet de anodefabriek voort en UTB Industry uit Utrecht neemt de gieterij over. UTB zal ook zorgdragen voor de ontmante ling van de onrendabele smelterij. De energiekosten liepen dagelijks op tot 600.000 euro. Die hoge kos ten waren voor een belangrijk deel schuldig aan het faillissement van de fabriek. Zeeland Seaports zal als eigenaar van de grond en erf pachtgever zijn activiteiten op het 'waterfront' uitbreiden. Curator Benne van Leeuwen noemde het een moeilijk half jaar en een zeer enerverende periode. „Maar nu zijn alle partijen geluk kig met de overnames." Bij Zalco werkten tot ruim vijf maanden geleden zo'n 680 werk nemers. Voor zoveel mensen zal er in de nieuwe opzet geen werk zijn. UTB Industry verwacht 40 mensen nodig te hebben voor de doorstart en Century noemt het zelfde aantal personeelsleden. Ex-Zalcomedewerkers krijgen voor rang bij de sollicitatieprocedure 'bij gebleken geschiktheid'. Joop de Ridder van het management team van Zalco hoopt dat er snel meer personeel nodig is. „Maar dan zullen we wel moeten kun nen investeren." Door de overname van de gieterij en de anodefabriek zal er op de helft van het terrein weer gewerkt worden. Op de andere helft staat de aluminiumsmelterij die ge sloopt wordt. Zeeland Seaports heeft bedongen dat het water in de Quarleshaven bereikbaar is via PARIJS - Direct na zijn zevende eindzege op Ro land Garros stormde de Spanjaard Rafael Nadal de tribunes op om het te vieren met zijn familie. Ook vloog hij de boomlange NBA-basketballer en landgenoot Pau Gasol (foto) in de armen. Rafael Nadal won in de finale van het Grand Slam- toernooi van Parijs met 6-4 6-3 2-6 7-5 van de Serviër Novak Djokovic. De partij was pas maan dag afgelopen, nadat die zondag vanwege de re gen was afgebroken. De Spanjaard is nu met zijn zeven zeges alleen re cordhouder op Roland Garros. Hij stond daarvoor op gelijke hoogte met de Zweedse tennislegende Björn Borg. foto lan Langsdonn/EPA pagina 29: er is maar één gravelkoning AMSTERDAM - De bezuinigings plannen van het Lente-akkoord zorgen er alleen volgend jaat voor dat de Nederlandse begroting aan de Europese regels voldoet. In 2014 groeit het overheidstekort alweer aan. Dat meldde De Nederlandsche Bank (DNB) maan dag. DNB verwacht dat het overheidste kort met de huidige plannen vol gend jaar daalt tot 2,9 procent van het bruto binnenlands product ederland aan de Europese regel die stelt dat het tekort maximaal 3 pro cent mag zijn. In 2014 loopt het te kort weer op tot 3,1 procent. pagina 10 en 11: zonder schaamte pagina 12: consument wil duidelijkheid MIDDELBURG - Het deelnemersaan tal aan de PZC Familieloop heeft afgelopen weekeinde nog een for se eindsprint gemaakt. Bij het slui ten van de inschrijvingstermijn op zondagavond stond de teller stil bij het recordaantal van 1054. De PZC Familieloop wordt 30 juni in Vlissingen gehouden. De mees te animo is er voor de 10 kilome het terrein en op termijn zal de ka de uitgebreid kunnen worden, waardoor er zeeschepen kunnen aanleggen. Hans van der Hart van- Zeeland Seaports noemt het een complex faillissement met onver wachte ontwikkelingen. „Een deel van de werkgelegenheid die in on ze haven verloren was gegaan, is weer veilig gesteld." pagina 2 en 3: bescheiden doorstart pagina 3: commentaar door Jeffrey Kutterink DEN HAAG - De meeste van de- maatregelen die de provincie Zee land neemt om de natuur in de Westerschelde te herstellen, wor den afgekeurd door de Europese Commissie. Dat staat in een brief die Eurocom missaris Janez Potocnik (Milieu) naar het kabinet heeft gestuurd. In die brief stelt de Europese Com missie Nederland in gebreke. Ne derland komt volgens Brussel de afspraken niet na om de natuur in de Westerschelde te herstellen. De maatregelen die Zeeland in het 'middengebied' neemt, zou 300 hectare estuariene natuur moeten opleveren. Volgens Brussel leveren ze hooguit 68 hectare op. pagina 23: aanleg van schorren her stelt natuur niet DE STELLING De vakbond is niet meer van deze tijd Reageer op pzc.nl Zie ook pagina 4 en 5 UW MENING 333 reacties Huntelaar moet inde basis tegen Duitsland eens HHBHaHHOM 81% oneens 19% ter: 509 deelnemers. Voor de halve marathon hebben zich 364 liefheb bers aangemeld en voor de 3 kilo meter 181. Het startveld bestaat voor een groot gedeelte uit begin nende trimmers. Maar er hebben ook toppers ingeschreven, onder wie de winnaar van de halve mara thon van vorig jaar, de Belg Antho ny Pochet. Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088-013 9910 surnóSSHssssson

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 1