Chirurg legt lat hoger Goes promoveert naar de hoofdklasse Opluchting na besluit om Spaanse banken te helpen destelling MAANDAG I PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - editie: Walcheren vÖ I Bewolkten 11 juni 2012 I 254e jaargang nr. 136 - los nummer 1,60 - zaterdag 2,40 C__) regen 18° SPORT Kopzorgen Oranje na verlies tegen Denemarken 25t/m 29 Reeks behandelingen in ziekenhuizen moet binnen jaar aan strengere kwaliteitseisen voldoen DEN HAAG - Ziekenhuizen moeten binnen een jaar voldoen aan nieu we, strengere kwaliteitseisen voor onder meer kinderchirurgie, trau matologie en de behandeling van maagkanker. Dit betekent dat zie kenhuizen zich verder moeten spe cialiseren of moeten samenwer ken. Lukt dat niet, dan mogen ze de be handelingen niet meer uitvoeren. De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde komt vandaag met een nieuwe set kwaliteitsnormen om de ziekenhuiszorg verder te verbe teren. Belangrijke voorwaarde voor het nog mogen uitvoeren van een moeilijke ingreep is de erva ring van het chirurgenteam. Een team moet jaarlijks minstens twin tig wervelfracturen opereren. Voor een operatie van een verdikte maagspier bij kinderen geldt een minimum van tien. Maar bij erva ren chirurgen blijft het niet, zegt Marie-Jeanne Vrancken Peeters van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, tevens chirurg in het Antoni van Leeuwenhoekzie kenhuis. „Het hele team rond de patiënt moet goed presteren. Bij een nog niet voelbare borstkanker moet de radioloog voor de opera tie de tumor aanwijzen. Hoe pre ciezer dit gebeurt, des te beter het operatieresultaat." Ook nieuw zijn eisen die aan ope raties bij kinderen worden gesteld. Bij ingrepen voert de chirurg stan daard overleg met andere specialis ten. In het ziekenhuis moeten ver der kinderverpleegkundigen wer ken, en familieleden of begeleiders moeten kunnen blijven slapen, zo dat ze aanwezig kunnen zijn bij de onderzoeken, als het kind onder narcose gaat en bij het ontwaken na de operatie. Het is de derde keer dat chirurgen zichzelf strenge re normen opleggen. Eerder kwa men ze al met eisen voor onder meer vaatziekten en overgewicht. Hiermee worden goede resultaten geboekt, zegt Vrancken Peeters. FZC GOES - Trainer Gérard de Nooijer wordt op handen gedragen door zijn spelers, na de 3-1-overwinning op Nemelaer. Met die zege stelde Goes promotie naar de hoofdklasse van het zondagvoetbal veilig. sm^^asss&m^tssisssass^i^saiwi^ssssssissesei^seseBSseet Voor De Nooijer was het de vierde promotie op rij als trainer; twee keer met FC Dauwen- daele, twee keer met Goes. Nadat zijn ploeg vorige week in Haaren al met 2-0 had gewon nen, bleek Goes zondagmiddag op eigen veld opnieuw te sterk voor Nemelaer. Door tref fers van Ruben Buvens (eigen doelpunt), Yves Nyemb en Wouter de Craene stelde de Beve- landse ploeg de plek in de hoofdklasse veilig. Terneuzen was in 2003 de laatste Zeeuwse zondagclub die op dat niveau acteerde. foto Willem Mieras pagina 36 en 37: Goes hoofdklasser, dat klinkt prachtig Doesburg neemt met lekker gevoel afscheid Huntelaar moet in de basis tegen BRUSSEL - Europese politici en ver schillende financiële instanties hebben dit weekeinde opgelucht gereageerd op de Spaanse vraag om noodsteun voor zijn noodlij dende bankensector. Zaterdagavond kreeg Spanje, na een telefonische vergadering van 2,5 uur met de ministers van Finan ciën van de eurozone, maximaal too miljard euro aan steun toege zegd. Hoeveel Spanje echt nodig heeft, moet nog blijken. De Spaan se premier Mariano Rajoy stelde zondag dat Spanje bij de andere eurolanden aan geloofwaardigheid heeft gewonnen met de tot dusver doorgevoerde hervormingen. Daar door lukte het Spanje om steun te krijgen voor zijn bankensector. Het probleem concentreert zich op de regionale spaarbanken, de caja's. Die dreigen te bezwijken on der de enorme verliezen die ze lij den op hun vastgoedbeleggingen. Die zijn door de ernstige huizen crisis die het land al jaren teistert, aanzienlijk minder waard gewor den. pagina 7: 'overkill' tegen onrust Duitsland Reageer op pzc.nl uw mening 545 reacties Ouderen hebben recht op gratis zorg eens oneens

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 1