D66: maak rol SGP publiek 0 sW Fiscus vult ook rente hypotheek alvast in Gans mishandeld Obama geschokt door schietpartij in Afghanistan Moeder springt zoontje na bij val in sluis Vlissingen Belgische cipiers aan bed geketend PZC MAANDAG I PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - editie: Walcheren Jg I Wisselend 12maart2012 I 254e jaargang nr. 61 - los nummer 1,60 - zaterdag €2,40 I bewolkt,13° BINNENLAND PZC 'Een tragedie die we nooit vergeten' 6 en 7 Rutte gedaagd DEN HAAG - D66-leider Alexander Pechtold eist opheldering over uit spraken van premier Mark Rutte zaterdag tijdens de SGP-jongeren- dag. De Pvd A-kandidaat-partij lei ders Diederik Samsom en Ronald Plasterk vinden de uitspraken 'on geloofwaardig' en 'schadelijk'. Heeft: Rutte nu wel of geen afspra ken gemaakt met de SGP? Pech told wil weten hoe het zit nadat Rutte op de SGP-jongerendag zei dat de betrouwbaarheid van de SGP hem bevalt aangezien 'af spraak is afspraak' er geldt. Pech told wil dat de premier morgen in de Tweede Kamer klaarheid schept. In de Kamer zei Rutte eer der dat er geen afspraken zijn met de SGP. Het minderheidskabinet van WD en CDA deed dat wel met gedoogpartner PW. Steun van de SGP kan de partijen in de Eerste Kamer aan een meerder heid helpen. Pechtold erkent dat Rutte verre gaande afspraken met de SGP kan maken. „Ik vind dat uit liberaal oogpunt bedenkelijk, maar vanuit democratisch oogpunt kan Rutte natuurlijk afspraken maken met ie dere partij. Maar vanuit datzelfde democratisch oogpunt hebben Ne derlanders dan ook het recht om te weten wat er allemaal met de SGP is afgesproken." Plasterk en Samsom hebben geen goed woord over voor Ruttes uit spraken. Plasterk: „Ze zijn onge loofwaardig. Hij doet alles om aan de macht te blijven. De uitspraken zijn bedoeld om de meerderheid in de Eerste Kamer te behouden. Om er wetten doorheen te krij gen." Samsom vindt het 'ontluiste rend hoe Rutte stroop aan de mast smeert'. „Ook al is het bedoeld om de Eerste Kamer te paaien, dan nog hoefje je principes niet te ver loochenen. Daar kun je zakelijker en geloofwaardiger mee omgaan. Het is schadelijk als je je zo met de SGP vereenzelvigt, terwijl je weet dat je niet op elkaar lijkt. Dan ver doezel je verschillen die je niet moet verdoezelen." pagina 4 en 5: premier gaat omzichtig om met SCP RILLAND-BATH - De dierenpolitie Zeeland is op zoek naar getuigen van de mishandeling van een gans. Het dier werd zaterdagmiddag rond zes uur gevonden door een voorbijganger in het Spuiboezem langs de Grens- WASHINGTON - De Amerikaanse president Barack Obama zegt 'diep bedroefd' te zijn door de schietpar tij waarbij een Amerikaanse mili tair gisteren zestien Afghaanse bur gers doodschoot. Obama noemt het incident 'tragisch en schok ken'. Maar hij voegde er aan toe dat het niet representatief is voor het karakter van het Amerikaanse leger of het respect van de VS voor het Afghaanse volk. De schietpar tij deed zich voor in de zuidelijke provincie Kandahar. De dader gaf zichzelf over na zijn daad. De meeste doden zijn vrouwen en kinderen. pagina 8: militair VS doodt 16 burgers TILBURG - De Belastingdienst gaat vanaf vandaag op het digitale belas tingformulier ook zelf al de hypo theekrente (n) invullen. Dat gebeurt vooralsnog slechts bij een klein deel van de negen mil joen aangiftes, omdat het overhe velen van deze gegevens van de bank naar de fiscus volgens de Be lastingdienst een 'megaklus' is. Dat is temeer zo omdat de Belas tingdienst leningen eruit wil filte ren, die niet afgesloten zijn voor het eigen huis, maar voor de aan schaf van 'een auto of een boot'. Dan gaat het om consumptieve kredieten en de rente daarvan is niet fiscaal aftrekbaar. Dat is ook SPORT Hoogerland bij de besten in Tirreno 28 en 29 VLISSINGEN - Bij het sluizencom- plex bij het NS-station in Vlissin gen raakte zaterdag aan het einde van de middag, rond half zes, een zesjarige jongen uit Arnemuiden te water. Hij struikelde op de sluisdeur en viel door het hekje. Zijn moeder sprong er direct achteraan. De jon gen, die goed kon zwemmen, wist zelf naar dê kant te komen. Daar werd hij bij een van de trapjes in de sluismuur door een omstander opgewacht. Zijn moeder kwam ook snel weer op het droge. Het tweetal kwam vervolgens weer op verhaal in het sluiskan- toor waar het ook door ambulance personeel werd onderzocht. De drenkelingen bleken ongedeerd en niet onderkoeld en konden snel weer naar huis. weg in Riiland-Bath met een pijl in zijn nek. De pijl is vermoedelijk afkomstig van een kruisboog. Het dier is door een jachtopziener uit zijn lijden verlost. De politie verzoekt getuigen te bellen naar 0900-8844. ZINNIK - Het was een vreemd ge zicht in het ziekenhuis in de Bel gische plaats Zinnik: een bed zon der patiënt en twee cipiers eraan vast geboeid. De gevangene die daar sinds vrijdag was opgenomen is bevrijd door handlangers. Giste ren iets na middernacht wisten de kompanen van de gevangene via een nooddeur het ziekenhuis in te komen en de cipiers te overmeeste ren. De gedetineerde en zijn mak kers zijn spoorloos verdwenen. De man zat een celstraf van twin tig jaar uit en wordt beschouwd als zeer gevaarlijk. Hij is veroor deeld voor meerdere overvallen, waarbij mensen gegijzeld werden. de reden dat tegenwoordig van ie dere hypotheek het leningnum mer op het belastingformulier ver meld moet worden. De Belastingdienst vult nu al de loongegevens in, naast de pen sioeninkomsten, heffingskortin gen, de woz-waarde van het eigen huis, lijfrentes en ontvangen divi dend. Nu komen daar dus de hypo theekrentes bij en volgend jaar ge beurt het ook met de spaartegoe den. De Belastingdienst heeft de top 6oo van Nederlanders die hun Bel gische spaartegoeden niet juist hebben opgegeven, schriftelijk ge sommeerd om dat alsnog te doen. DESTELLING Ophef over invloed van SGP is terecht Reageer op pzc.nl UW MENING 685 reacties Kritiek op pikante posters is terecht eens oneens i 37% 63% Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088 - 013 9910 1168811555530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 1