Nieuwe handbalclub Zeeuws-Vlaanderen zwoiiesiuitaiiiantie Dekker gaat belofte aan McQuaid dit jaar inlossen met Real Madrid Indonesische voetbalbond ontkent opzet zaterdag 3 maart 2012 ERMELO Indoorkampioenschap paarden afgelast Thomas Dekker kan weer lachen: „Ik wil dat de ploegleiding weet hoe gretig ik ben." hem eigenlijk niet ligt, en in de wetenschap dat hem ook nog een nachtelijke terugkeer naar Lom mei wachtte. „Samyn stond aan vankelijk ook niet op mijn pro gramma, maar ik heb zelf aange boden daar te rijden. En, met ple zier op kop hè, voor mijn ploegge noten. Je kunt nog zoveel trainen, wedstrijden nabootsen lukt niet. Bovendien wil ik dat de ploeglei ding weet hoe gretig ik ben." Eén keer eerder slechts reed hij Pa- rij s-Nice, de Rit naar de Zon, in 2005. Nota bene zijn debuutjaar. Hij werd 31e in het eindklasse ment, negende in de afsluitende bergrit. „De sneeuw speelde ons die ronde veel parten." Dekker was toen nog de jongen met de gouden toekomst. Nie mand, incluis Dekker zelf, had kunnen bevroeden dat een ren tree in de Franse meerdaagse zo lang op zich zou laten wachten. In 2006 won hij de Tirreno en was zijn liefde voor Italië geboren. Thomas Dekker zal nog dit jaar een belofte die hij aan UCI-voorzit- ter Pat McQuaid deed inlossen. Dekker sprak met de voorman van de internationale wielrenunie af dat hij zich na zijn dopingschor- sing in zou zetten voor de wieier- jeugd. Dekker zal in 2012 nog vraagbaak spelen op een viertal bijeenkom sten met jonge renners in Neder land. „Ik kan goed met kinderen omgaan." Dekker: „Ik heb er met Huib Kloos terhuis, de directeur van de KNWU, afspraken over gemaakt, zal een viertal wielerclubs bezoe ken. Maar, het moet nog wel in mijn schema gepast worden. Ik moet natuurlijk ook zorgen dat ik als renner weer op niveau kom, dat is het belangrijkste en mo gen we niet vergeten." Dekker denkt dat de jeugd wijze lessen van hem kan leren. „Ik ben de afgelopen jaren zo eerlijk mogelijk over mijn misstappen geweest. En kan in een vraagge sprek zo wijzen op alle valkuilen waar ik in ben getrapt" foto Cor Vos/GPD In 2010 en 2011 had hij niets liever gedaan dan terugkeren in Parijs- Nice, maar was hij geschorst. Dit jaar staan er twee tijdritten, beide van zo'n negen kilometer, op de rol. De afsluitende chrono is op de Col d'Eze, zoals heel vroeger het geval. Hij weet dat het pijn gaat doen, maar kijkt ernaar uit. „Het is een koers met een rijke tra ditie, mooi om daar weer bij te zijn." Tuurlijk, zo nu en dan is een frivo liteit toegestaan. „Ik ben niet zo maar een timide jongetje gewor den." Deze winter figureerde hij in een reclamecampagne van het onderbroekenmerk Cavello. Hij heeft er met zijn management on getwijfeld lang over gepraat. Dek ker is immers toch nu vooral weer wielrenner. „Maar je moet zo af en toe nog iets met een knip oog kunnen doen." door Jan Dagevos HULST - De handbalsport wordt in Zeeuws-Vlaanderen nieuw leven ingeblazen. Erwin en Patricia Bel zijn de initiatiefnemers en hebben j de vereniging Novitas opgericht. „Novitas betekent in het Latijn nieuw en zo zien we het ook", stelt Patricia Bel. „Het is een nieu we kans voor het handbal in Zeeuws-Vlaanderen." Tot twaalf jaar geleden was hand bal een populaire sport binnen Zeeuws-Vlaanderen. Door verschil lende oorzaken verdween de sport echter. De laatste jaren wordt de roep om nieuwe initiatieven steeds groter. Vandaar dat de oud-handballers Erwin en Patricia Bel de handschoen hebben opge pakt. Er is inmiddels een bestuur gefor meerd. Dat bestaat uit Eric van Duyse, Mischa de Vliegere, Erwin Bel en Patricia Bel. Er wordt begon nen met een vrouwenteam, dat volgend seizoen in de competitie moet uitkomen. Morgen (zondag) komt de selectie voor de eerste keer samen om te trainen. De training is van 13.30 tot 14.30 uur in Den Dullaert in Hulst. Inmiddels is er ook al een te nuesponsor (café Kwebbel) gevon den. De nieuwe club zoekt nog speel sters voor het nieuwe seizoen. Dat mogen zowel oud-speelsters als sporters zijn die de sport graag wil len leren. Belangstellenden kunnen zich aan melden door een mailtje te sturen naar de vereniging, hvnovitas@gmail.com. Verder zijn belangstellenden morgemiddag ook welkom bij de training in Hulst. ZWOLLE - FC Zwolle en Real Ma drid hebben een samenwerkings overeenkomst gesloten voor het komende anderhalf jaar, met een optie om het akkoord te verlengen tot de zomer van 2015. De partijen waren al langer met elkaar in ge sprek via zakelijke relaties van FC Zwolle-voorzitter Adriaan Visser. De koploper van de Spaanse com petitie, tevens de grootste club van de wereld, is met name geïnteres seerd in het Nederlandse oplei dingsmodel en de scouting van ta lentvolle spelers. In verband met twee nieuwe moge- lijke uitbraken van het voor paar den gevaarlijke Rhinovirus heeft de KNHS de nationale indoorkam pioenschappen in Ermelo voor van daag en vrijdag 9 en zaterdag 10 maart afgelast. De nieuwe gevallen, een abortus en neurologische va riant, zijn op dit moment alleen kli nisch bevestigd. De organisatie wenst echter geen enkel risico te nemen en gelast daarom de kam pioenschappen af. WM6isgees^/s^ss^^^sssssesssass6i6eegsiS)6!es& JAKARTA - De Indonesische voetbal bond ontkent dat het nationale elf tal woensdag met opzet met 10-0 verloren heeft in het WK-kwalifi- catieduel met Bahrein. De Bahrei- ners hadden een zege van negen doelpunten of meer nodig om kans te houden op deelname aan het WK. De wereldvoetbalbond Fi fe maakte donderdag bekend een onderzoek naar de wedstrijd in te stellen. „Er is absoluut geen sprake van corruptie. Ik was betrokken bij de v organisatie van de wedstrijd. Als ie mand dat zou hebben gedaan, dan is hij een verrader van Indonesië. Ik wil mijn excuses aanbieden aan het land voor de nederlaag", aldus Bernard Limbong van de bond. Wim Rijsbergen was tot januari bondscoach van het nationale elf tal en ging daarna verder als tech nisch directeur. Hij ontbrak bij het duel met Bahrein. Rijsbergen vindt het prima dat de Fife een on derzoek is begonnen. „Laten ze dat vooral doen en als ze iets vin den, meteen ingrijpen." Start to Run voor startende hardlopers In Middelburg begint zaterdag 10 maart een nieuwe serie clinics van Start to Run. De clinics zijn be doeld voor mensen die willen be ginnen met hardlopen. Ze worden daarbij ondersteund door ervaren atletiektrainers. Start to Run wordt op zes zaterdagen gehouden, na 10 maart op 17, 24, 31 maart, 7 en 14 april. Vertrekpunt is de atletiek baan op sportpark Vrijburg. De traingen duren van 9.30 tot 11.00 uur. De kosten bedragen 40 euro. Meer informatie op www.starttor- un.nl/www.koolesport.nl. of via info@koolesport.nl/oii8-627779. ZOUTELANDE Mountainbiketocht is volgeboekt De mountainbiketour van de Zeeuwse Kustmarathon is volge boekt. Gistermorgen schreef de dui zendste deelnemer zich in. De mountainbiketourtocht wordt zaterdagmorgen 5 oktober gehou den. Het parkoers is het omgekeer de van dat van de Kustmarathon, die 's middags plaatsvindt. De start is in Zoutelande, de finish in Burgh-Haamstede. Eerder waren de Wandelmarathon en de Ladies- run al uitverkocht. Er kan nu al leen nog ingeschreven worden voor de hardloopmarathon en de Kidsrun.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 83