Directeur ABS baalt van beschuldiging 241 zeeland 0% rente Rentevrije weken Boilers hebben geld voor juridische strijd Kerkdienst voor gehandicapten Harry Sacksioni RIVERDALE GROOTSTE RIVERDALE COLLECTIE VAN ZEELAND zaterdag 3 maart 2012 'School is niet tegen buitenlandse kinderen' door Carla van de Merbel MIDDELBURG - Directeur Levien Ha melink van de Algemene Basis school (ABS) aan de Zuidsingel in Middelburg heeft deze week een brief gestuurd naar de ouders van de kinderen op zijn school. Hij deed dit naar aanleiding van de commotie die is ontstaan door het besluit van de gemeente om de In ternationale Schakelklas (ISK) te vestigen in het gebouw aan het Molenwater waarvan de ABS drie lokalen huurt en waarin ook-kin deropvang Koozie is gehuisvest. Meer dan de helft van de ABS-ouders is hier tegen en heeft zich aangesloten bij het Comité Verontruste Ouders. Zij zijn onge rust vanwege de combinatie van de verschillende leeftijdsgroepen, kinderen van 0 tot 12 jaar met jon geren van 12 tot 18 jaar. Hamelink baalt ervan dat het beeld is ont staan als zou de ABS tegen buiten landse kinderen zijn. Verbaast het u dat dit beeld is ont staan? „Nee, het lag voor de hand dat dat zou gebeuren. Daarom ben ik ook zo lang in overleg gebleven met de gemeente over deze zaak. Ik had gehoopt dat we er goed uit zou den komen en dat er een goede op lossing zou komen voor de schakel klas. Het is niet logisch wat er nu gebeurt. Als het zou gaan om een ISK met basisschoolleerlingen was het prima geweest. Op de ABS zit ten ook kinderen van buitenland se afkomst. Ik heb er last van dat het beeld bestaat dat de kinderen niet welkom zouden zijn. Daar sta ik persoonlijk niet achter en het geeft ook geen goed beeld van de school en onze kinderen." Waardoor is dit beeld ontstaan? Door vooroordelen over de ABS? „Dat zou zo maar kunnen. Het be vestigt het beeld waarvan we dach ten dat we dat achter ons hadden gelaten. De ABS is inmiddels onge veer net zo gemengd, gezien af komst en opleiding van de ouders, als de andere scholen in het cen trum." U wist dus dat dit beeld zou kunnen ontstaan. Heeft u iets gedaan om dit te voorkomen? „We hebben er van tevoren goed over nagedacht. Daarom vinden we het belangrijk dat de goede ar gumenten worden gebruikt. We hebben ook tegen de ouders ge zegd: 'Als je de publiciteit zoekt en naar de politiek gaat, zorg dan dat je de goede argumenten gebruikt'. Dat hebben ze ook gedaan." Waarom heeft u de brief geschreven aan de ouders? „Omdat ik vind dat er nu een dis cussie wordt gevoerd op school die wij niet zouden moeten voe ren. Die moet gevoerd worden door de gemeente en het voortge zet onderwijs en gaan over of dit een goed idee is. En met zuivere ar gumenten. Het moet niet gaan over de kinderen." Er zijn ook ouders van kinderen op de ABS die er anders over denken en zich niet hebben aangesloten bij het comité. Brengt dat u in een lastige positie? „Nee, ik heb daar geen moeite mee. Het geeft niet dat er verschil lende meningen zijn. Er zijn inder daad ouders die er genuanceerder over denken. Er zijn er ook die het geen goed idee vinden, maar toch niet protesteren." Dagelijks het nieuws in twee minuten videojoumaal. Ma. t/m vr. om 12.00 en 20.00 uur, za. en zo. om 18.00 uur www.z2.nl bij financiering van uw nieuwe auto of occasion Opel 5+5 Deal: 5 jaar 0% financiering 5 jaar gratis onderhoud Chevrolet High five: 0% financiering 5 extra inruilbonus tot 2.500,- Occasions: 0% financiering op alle G2 occasions Let op! Geld lenen kost geld eX IJZENDIJKE - Krulbolvereniging Mo- lenzicht uit IJzendijke heeft ge noeg geldschieters gevonden om juridische procedures tegen een voormalig penningmeester voort te zetten. De club eist van de oud-bestuur der zo'n drie ton. Dat is het be drag, inclusief rente, dat de man verduisterd heeft. De naar Goes verhuisde man zegt geen geld meer te hebben. De boilers proberen dat nu toch te verhalen. Molenzicht heeft echter geen geld meer om advocaten voor procedures te betalen. Daar om werd vorige maand een 'verga dering van geldschieters' opge richt. Secretaris Aimé Dusarduijn wil niet kwijt hoeveel mensen een participatie van duizend euro heb ben genomen. „Maar we kunnen de juridische procedures voorlopig voortzetten." QOSTKAPELLE - Op zondag 11 maart is er een bijzondere kerk dienst die wordt georganiseerd voor en met mensen met een ver standelijke handicap en of functie beperking. Deze dienst, met mede werking van gospelkoor Together uit Nieuwerkerk vindt plaats in de Zionskerk, Duinweg 36 in Oostka- pelle en begint om 14.30 uur. Voor ganger is dominee N. Dekker uit Oostkapelle. Deze gitarist is, samen met Tommy Emmanuel, een groot voorbeeld voor Julio. Sacksioni toonde zich op zijn beurt onder de indruk van Julio, ndat hij een opna me van hem had gehoord. Foto Carlo ter Ellen Joy of Living NIEUWSTE COLLECTIE FANTASTISCHE AANBIEDINGEN TrendHome Mortiere Middelburg Mortiereboulevard 40, Middelburg _T (0)118 - 60 69 01 www.trendhomemiddelburg.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 72