zeeland i 23 Asbest var open nieuw strak mooi SWM zoekt vrijwilligers voor acties NL DOET Leerlingen basisscholen gaan Veere opruimen Eis 15 maanden voor bedreigen van vriend 'e Nog geen spoor van Souburgse overvaller zaterdag 3 maart 2012 MIDDELBURG - Stichting Welzijn Middelburg (SWM) zoekt vrijwilli gers voor de Walcherse activitei ten die worden georganiseerd voor NL DOET. Deze landelijke vrijwil- ligersactie wordt op 16 en 17 maart gehouden. SWM heeft met ver schillende organisaties klussen be dacht in Middelburg, Arnemuiden en Vlissingen. Zo staan op vrijdag 16 maart klussen in Middelburg en Arnemuiden op het programma. In Arnemuiden zijn tussen 13.30 en 16.30 uur 'groene vingers' no dig. Op de Markt in Middelburg in formeren vrijwilligers passanten over Resto van Harte. Op zaterdag 17 maart wordt van 13.00 tot 16.00 uur gewerkt in Speelhof Hooger- zael. Die middag wordt in Vlissin gen grote schoonmaak gehouden in het dierenasiel. Wie wil mee doen aan NL DOET kan zich voor 12 maart opgeven bij SWM. OOST-SOUBURG - De politie heeft nog geen idee wie afgelopen don derdagavond het Chinese restau rant aan het Oranjeplein in Oost-Souburg heeft overvallen. Ondanks een oproep hadden zich gisteren ook nog geen getuigen ge meld, aldus een woordvoerder van de politie. Donderdag omstreeks 20.30 uur kreeg het restaurant te maken met een overval. Op dat tijdstip kwam een man de zaak binnen, bedreig de een personeelslid met iets dat op een vuurwapen leek en ver dween vervolgens al lopend met een hoeveelheid geld. Ondanks een zoekactie kon de politie nie mand aanhouden. Volgens de poli tie was de man gekleed in een lich te spijkerbroek en een zwarte/donkere trui of jas. Het ge zicht van de man was bedekt, van daar dat er geen huidskleur van de verdachte bekend is. Sinds 1993 mag asbestcement niet meer als dakbedekking gebruikt worden. Bij renovatie of vervanging moet het ver wijderd worden. VEERE Nieuwe voorzitter Vrienden van Veere Ilse Loos is vanaf vandaag de nieu we voorzitter van de Vereniging Vrienden van Veere. Ze volgt Jan Sinke op. De vereniging is in 1956 opgericht door een (zeil)vakantie- gangers uit Nederland en België die Veere een warm hart toedra gen. door Ad Roos MIDDELBURG - Aanvankelijk was er die 22-ste november van het vori ge jaar in dat pand aan de Schelde- straat in Vlissingen niet veel aan de hand. Een 22-jarige Vlissinger dacht dat zijn beste vriend wat wiet van hem had gestolen en hij nodigde hem uit voor een verhel derend gesprek bij hem en zijn huisgenoten (27 en 50 jaar). Die Vlissinger en zijn twee huisge noten stonden deze week voor het hekje van de Middelburgse recht bank want dat gesprek wat gruwe lijk uit de hand gelopen. De 22-jari- ge man. hoorde daar vijftien maan den cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk, tegen zich eisen. Tegen de andere twee eiste de offi cier van justitie elk een celstraf van een jaar waarvan de helft voor waardelijk. Al op het moment dat de vriend binnenkwam, ging het mis. Bin nen de kortste keren haalde de 22-jarige een mes en een buks te voorschijn en zette die op de keel en tegen het hoofd van de vriend. De rol van de 50-jarige beperkte zich tot enkele trappen tegen de bank en verzoeken om toch maar te bekennen. De 27-jarige was alles op een gege ven moment zat en werkte het slachtoffer de deur uit. Die meldde zich bij de politie om te vertellen dat hij was overvallen. Omdat er een vuurwapen in het spel was kwam een arrestatie-eenheid in ac tie. De drie konden vrijwel direct worden aangehouden. Met uitzon dering van de advocaat van de 22-jarige vonden de raadslieden van de overige twee dat hun cliën ten moesten worden vrijgespro ken. door Annemarie Zevenbergen DOMBURG - Negen basisscholen in de gemeente Veere werken mee aan de Landelijke Opschoondag. Verdeeld over twee dagen (donder dag 8 en vrijdag 9 maart) gaan ruim driehonderd kinderen en hun Degeieiücib aau uc slag. De deelnemende scholen zijn de Jhr. W. Versluijsschool in Aagteker- ke, De Schute in Biggekerke, De Schutte in Gapinge, de Boazschool in Meliskerke, Eben-Haëzerschool en De Knotwilg in Oostkapelle, De Wegwijzer in Serooskerke en De Lichtstraal in Westkapelle. De dorpskernen en een deel van het buitengebied komen aan bod. De leerlingen van de Goede Pol der in Vrouwenpolder doen ook mee. Zij ruimen het strand op in Vrouwenpolder. Daarnaast gaat Scouting Zeeland zaterdag 10 maart met ruim honderd deelne mers de omgeving van het scout- centrum in Veere schoonmaken. Ze doen dit in samenwerking met 3laaLobv_i3bcl.ic.ci, het •vvatcrochap, de gemeente en de Stichting Ne derland Schoon. Bovendien gaan voetbalverenigingen op pad, waar onder w Veere en w Serooskerke. De officiële opschoondag is zater dag 10 maart. Verzamelen om 8.45 in Aagtekerke, bij de molen; Dom burg, parkeerterrein aan de Tra verse; Oostkapelle, parkeerterrein einde Duinweg; Serooskerke, het praathuisje op Muntpleintje. SCHOENMODE Papegaaistraat 8, Goes www.vandereepe.nl Vraagprijs 99.000,- k.k. Paul Krugerstraat 20 Vlissingen -S50 Op een ideale locatie nabij het centrum. boulevard en strand gelegen keurig appartement op de 4e (top) verdieping.Vanuit de woon kamer heeft u een vrij zicht over het stadhuisplein en de stad vlissingen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 71