Snijden kost burger €1000 10(0 m Tientallen telefoontjes over ontuchtzaak Op Allt reizen KORTING! Fors meer wijkagenten Leraren staken 'V 1 fióiKOPl 0 KOOPZONDAG KRAS VRIJDAG PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - editie: Walcheren 2 maart 2012 I 254e jaargang nr. 53 - los nummer 1,60 - zaterdag 2,40 jQ: Half bewolkt, cCD 13- FZC DE STELLING Liever meer schuld dan meer bezuinigen Reageer op pzc.nl UW MENING 368 reacties Ontucht is altijd een zaak van justitie eens mssai oneens WM 5 Het was gisteren een dag vol cijfers, vol abstracte derlander 1000 euro kosten om de staatskas ge- verkopen dat Nederland zelf even niks wil we- getallen. De ondertoon is helder: we moeten in- zond te krijgen. Minister van Financiën Jan Kees ten van begrotingsdiscipline. Het duizendje van leveren, allemaal, en fors. Bij een bezuinigingsbe- de Jager heeft Griekenland en Italië de les gele- De Jager moet er komen, drag van 16 miljard gaat het de gemiddelde Ne- zen, hij kan nu moeilijk in Brussel een verhaal pagina 6 en 7: coalitie Rutte stoot voor krachtproef WESTKAPELLE - Zo'n dertig men sen hebben gisteren naar aanlei ding van de ontuchtzaak in West- kapelle contact gezocht met het slachtofferloket van het Openbaar Ministerie (OM) Middelburg en de GGD Zeeland. OM-woordvoerder Elke Kool kon nog niet zeggen of er onder de bellers ook slachtof fers van de 6o-jarige inwoner van Westkapelle zaten. „Daarvoor is het nog te vroeg. Maar die zouden er bij kunnen zijn geweest", zei Kool. Zeker is dat sommige bellers zijn doorverwezen naar de politie MIDDELBURG - Het aantal wijkagen ten in Zeeland wordt dit jaar fors uitgebreid. Over twee maanden krijgen de huidige acht dienders versterking van elf collega's. Tegen het eind van dit jaar moeten daar, verspreid over alle gemeenten, nog eens 'enkele tientallen wijkagen ten' bijkomen, aldus hoofd politie zaken Ronald Weydema. De nieuwe buurtdienders komen niet bovenop de huidige sterkte van de Zeeuwse politie. Het gaat om een interne functie- en taak- BUITENLAND Vladimir Poetin grijpt opnieuw zijn kans 10 en 11 Zeeland, omdat zij informatie had den over de zaak. Een aantal sprak zijn afschuw uit over de zaak. zie ook pagina's 2, 3 en 27 verschuiving, waarbij het accent wordt verlegd naar de aanwezig heid en netwerken in dorpen en wijken. Weydema gaat er vanuit dat de buurtgerichte werkwijze na de samenvoeging van het Zeeuwse korps met Brabant dit jaar leidt tot versterking van het veiligheidsge voel. Steeds minder Zeeuwen voe len zich onveilig of zijn slachtoffer van criminaliteit. pagina 2 en 3: mooie rapportcijfers pagina 3: commentaar WONEN De Van Limbergens hebben een huis als hun hobby MIDDELBURG - Tientallen Zeeuwse scholen gaan komende dinsdag dicht vanwege een lerarenstaking. Honderden docenten leggen het werk neer omdat ze het niet eens zijn met de bezuiniging op het pas send onderwijs. Vooral in het spe ciaal onderwijs is de stakingsbe reidheid groot. De bezuiniging zou in Zeeland 200 banen kosten. pagina 27: scholen dicht ■HHOBBNanaHMB 1 4 maart*.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 1