Rondje Schuddebeurs staat bol van historie 15 Wandel mee www.pzc.nl/uit donderdag 23 februari 2012 Wilt u ook een s^\\/-" ommetje maken meteen verslaggever van Geef dan uw favoriete dePZC? wandeling door aan de redactie. j E-mail: j-vandamme@pzc.nl Postadres: PZC t.a.v. Jan van Damme, Postbus 91, 4330 AB Middelburg door Joeri Wisse Hij woont nog maar een paar jaar op Schouwen-Duive- land, maar kent Schuddebeurs al als z'n broekzak. Marcel Kraan uit Brouwershaven zoekt het lommer rijke villadorpje een paar keer per week op om z'n hond Indih uit te laten. „Het is hier altijd rustig, ook 's zo mers. Daarom loop ik hier graag het rondje met het hondje", zegt hij. Geboeid door de rijke omge ving, zowel als het gaat om natuur schoon als om de vele buitenplaat sen, verdiepte hij zich in de ge schiedenis van Schuddebeurs. „In de loop van de tijd ben ik oude boeken gaan lezen en op internet informatie gaan zoeken." De wandeling, die start vanaf Hos- tellerie Schuddebeurs, begint dan ook toepasselijk met een geschie denislesje. „Schuddebeurs is tij dens de watersnoodramp droog ge bleven, maar heeft tijdens de inun datie in 1944 wel zwaar te lijden gehad. Bijna alle bomen zijn toen door het zoute water afgestorven." Pas in de tweede helft van de ja ren vijftig is begonnen met op nieuw beplanten van de omge ving. „De meeste bomen zijn dus hooguit zestig jaar oud." Dat neemt niet weg dat er genoeg historie overblijft. Zo wijst Kraan al snel op de kleine weel, die vlak bij de oude herberg ligt. „Dit is zoet water. De paarden van de postkoetsen werden hier uitge spannen; de weel was een drenk plaats voor het vee." Aan de over kant van het water staan huizen die getuigen van een recenter verle den. „Dat zijn geschenkwoningen van na de waternoodramp. Hier woonden de landmeters die Schouwen-Duiveland opnieuw hebben verkaveld." De rol van de postkoets werd be gin twintigste eeuw overgenomen door de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij. „De tramlijn liep aanvankelijk rechtdoor over de Donkereweg. Maar in de winter maanden was de helling te steil, waardoor het tracé later is ver legd." De route gaat, met teckel In dih voorop, verder over een stukje Sint Joosweg en meteen linksaf de Zuiddijk op. Tussen twee wonin gen door, lopen we over de oude trambaan het bosje Weelzicht in. Ook dit hoorde, zoals bijna al het groen in Schuddebeurs, ooit bij een landgoed. De restanten van de waterpartijen zijn, zeker nu het winter is, goed te zien. „Staatsbos beheer is tegenwoordig eigenaar van de bossen", weet Kraan. Die organisatie hecht ook veel waarde aan de cultuurhistorie van Schuddebeurs. Zo wijst Kraan op stukken verroest hekwerk dat vroe ger om de trambaan stond. Delen ervan zijn door Staatsbosbeheer in oude luister hersteld. Ook bij de inrichting van de Hees- terlustweg, waar het bospad op uit loopt, heeft Staatsbosbeheer een actieve rol gespeeld. „Samen met de eigenaar van Heesterlust is geko zen voor een driedubbele heg", vertelt Kraan. De strak gemodel leerde heggen geven de laan een chique voorkomen, dat past bij het statige landhuis. Een heel contrast met het bospaadje. „Die afwisse ling vind ik juist zo leuk aan dit rondje." De mooiste tijd om door Schuddebeurs te wandelen is het voorjaar, vindt Kraan. „Maar ook nu al zie je bloeiend speenkruid en sneeuwklokjes. Ook het fluite- kruid zie je overal weer opko men." Terug op de Donkereweg doemt een andere imposante buiten plaats op: Mon Plaisir. Kraan kan er uitgebreid over vertellen. „Mijn vrouw heeft me voor mijn verjaar dag een cursus IVN-gids cadeau ge daan. Voor één van de opdrachten heb ik me verdiept in de geschiede nis van Mon Plaisir." Via een dam metje in een ondiep slootje ko men we wat dichterbij het land huis. „Anthonie Ockerse, de toen malige burgemeester van Zierik- zee, liet het in 1758 bouwen", ver telt hij. Later, in het begin van de negentiende eeuw, vestigde zich er een wasserij. „De waterpartijen, restanten van van voormalige kre ken met zoet water, werden ge bruikt als wasplaats." Tijd voor weer een stukje natuur. Indih mag weer los en met een laatste ronde door het bos is het rondje met hondje compleet. De grote weel. Ook Heesterlust ligt op de route. Het 'rondje met het hondje' van Marcel Kraan voert langs buitenplaats Mon Plaisier. foto's Dirk-Jan Gjeltema 1\i\ddijk Schuddebeurs

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 51