Wanorde ambulancecentrale PZC Jeugdig publiek ziet AZ winnen van Ajax in de beker Inspectie Gezondheidszorg stelt verscherpt toezicht in na overlijden Zeeuwse beller 112 ABP: verlagen pensioenen is reële optie Taaleis in bijstand is al in de maak Slachtoffer steekpartij overleden WONEN Monumentenwachters kunnen zorgen van eigenaren een heel stuk verlichten 8 en 9 VRIJDAG I PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - editie: Walcheren I Eerst buien, 20 januari 2012 I 254e jaargang nr. 17 - los nummer 1,60 - zaterdag 2,40 I later zonnig, 7" BINNENLAND Miljoenen kijkers vanavond aan de buis gekluisterd, met mobiel in de aanslag 12 en 13 DEN HAAG - Staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) werkt al aan een wetsvoorstel, waardoor het spreken van de Nederlandse taal of het leren daarvan een vereiste wordt voor het krijgen van bij stand. Dat hield de VVD-bewinds- man gisteren zijn partijgenote Co- ra van Nieuwenhuizen in de Twee de Kamer voor tijdens een debat over het aantal allochtonen in de bijstand. De WD kondigde begin 2010 een initiatiefwetsvoorstel aan, waardoor het beheersen van de Nederlandse taal een voorwaar de wordt om in aanmerking te ko men voor een bijstandsuitkering. Volgens Van Nieuwenhuizen wordt dit voorstel nog uitgewerkt op advies van de Raad van State. Het WD-Kamerlid hoopt dat de wet nog dit jaar door de T\veede en Eerste Kamer wordt behandeld en per 1 januari 2013 kan ingaan. ARNHEM - Het 15-jarig meisje dat zaterdag in Arnhem gewond raak te bij een steekpartij, is gistermid dag overleden. Dat heeft de politie laten weten. In de zaak zijn twee verdachten aangehouden. De steekpartij vond plaats in de Stadhoudersstraat in Arnhem, de woonplaats van het meisje. De verdachten zijn een 14-jarige jongen uit Capelle aan den IJssel en een 17-jarige jongen uit Rotterdam. De laatste wordt vandaag voorgeleid aan de rech- ter-commissaris. De jongste verdachte is al voorge leid en voor veertien dagen in be waring geplaatst. Het is niet duide lijk wat zijn relatie met het meisje was. De aanleiding voor de steek partij is nog steeds niet duidelijk. Bij de steekpartij raakte ook de va der van het meisje gewond. Hij bleef buiten levensgevaar. Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088-013 9910 1688 555530 door Ondine van der Vleuten MIDDELBURG - De meldkamer Am bulancezorg van de Veiligheidsre gio Zeeland is onder verscherpt toezicht gesteld. Het bestuur van de Veiligheidsre gio Zeeland gaf gisteren toe dat er fouten zijn gemaakt. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) besloot tot de verregaande maatre gel na een onderzoek naar de af handeling van een noodoproep. De centralist van de meldkamer weigerde op 6 april 2011 bij herha ling een ambulance te laten ko men voor een zieke. Later werd door bemiddeling van de huisart senpost alsnog een ambulance ge stuurd. Woordvoerder van de IGZ Wilbert Ransz noemt het ingrij pen van de inspectie 'behoorlijk uitzonderlijk' en geeft aan nog niet eerder een vergelijkbaar geval te hebben meegemaakt. De pa tiënt in kwestie is tweeënhalve week later overleden. Voorzitter van de Veiligheidsregio Koos Schouwenaar stelde gisteren in een persverklaring, begrip te heb ben voor het besluit van de inspec tie. „We gaan er alles aan doen om deze zo snel mogelijk op te los sen." IGZ-woordvoerder Ransz be nadrukt dat hoe eerder een ambu lance komt, hoe groter de overle vingskans in levensbedreigende si tuaties. Nabestaanden van de pa tiënt in kwestie - waarover de par tijen uit privacy-overweging geen mededelingen doen - dienden in juni een klacht in bij de IGZ. De inspectie verzocht de teamleider ambulancezorg en brandweer on derzoek te doen. De resultaten wa ren zo onbevredigend, dat IGZ in oktober verzocht het onderzoek over te doen. Op 25 november lag het rapport klaar. De inspecteurs van IGZ bezochten op 15 decem ber 2011 voor het eerst de Meldka mer Zeeland. Pag 2/3: Zware straf meldkamer, commentaar www.pzc.nl: het volledige rapport HEERLEN - Pensioenfonds ABP gaat de premies verhogen en bè- schouwt het korten van de pen sioenen als „een reële optie". De maatregelen zijn nodig om de dek kingsgraad, die nu met 94 procent onder de norm ligt, op peil te bren gen. Dat maakte het grootste pen sioenfonds van Nederland donder dag bekend. „Als nieuwe voorzit ter van ABP had ik onze deelne mers heel graag beter nieuws ge bracht, maar helaas zijn wij bij de ze dekkingsgraad genoodzaakt aan vullende maatregelen te treffen", aldus voorzitter Henk Brouwer van ABP. De premieopslag gaat van 1 naar 3 procent. Die tijdelijke verhoging kost de werkgevers 1 miljard euro over 2 jaar tijd, zo heeft ABP berekend. De gemiddel de werknemer moet in die perio de 5 euro per maand extra betalen. De pensioenen gaan in 2013 moge lijk met een half procent omlaag. pagina 6 en 7: 'koek in meer stukjes verdelen' DE STELLING AMSTERDAM - De verstokte Ajax-fans van obs De Dijk (foto) wisten maar al te goed waarom ze gis teren getuige konden zijn van de replay in de achtste finale van de KNVB-beker tussen hun fa voriete club en AZ in de Arena. Dit hadden ze te danken aan Wesley van W. De Ajax-voetbalhooli- gan uit Almere probeerde eind vorig jaar met een karatetrap AZ-doelman Esteban te raken. Het duel werd daarop in de 36e minuut gestaakt bij een stand van 1-0 in het voordeel van Ajax. In eerste instantie zou de wedstrijd zonder publiek worden overgespeeld. Later viel het besluit dat 20.000 kinderen - onder wie verschillende uit Zeeland - het duel gratis mochten bezoeken. Zij zagen AZ met 3-2 winnen. foto Marco de Swart pagina 28 en 29: AZ steelt de show tijdens kinder feest zie ook video op videojournaal Z2 Verhoging studiekosten is redelijk Reageer op pzc.nl uw MENING 343 reacties Voetbal gaat kapot aan agressie eens oneens WÊ 8%

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 1