Migranten glijden af Overstekende hond veroorzaakt ravage UitGids laat Zeeland nu nog beter smaken Zeeland wil problemen Midden- en Oost-Europeanen inventariseren Laura zeilt bijna wereld rond Ook geiten door virus getroffen Digitale controle grens vertraagd DONDERDAG I PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - editie: Walcheren Jg I Buiig en storm 5 januari 2012 I 254e jaargang nr. 4 - los nummer 1,60 - zaterdag €2,40 I aanzee,9° BUITENLAND Romney wint nipt van Santorum in lowa; Michèle Bachmann eerste uitstapper door Marcel Modde en Orodime van der Vleuten MflDDELBURG - Arbeidsmigranten komen in Zeeland steeds vaker in de criminaliteit terecht. Dat blijkt uit cijfers van de Zeeuwse politie. In 2006 maakten 'moelanders' (uit Midden- en Oost-Europa) 1 pro cent uit van het totale aantal ver dachten dat in Zeeland met een proces-verbaal werd doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie. In 2011 was dat percentage in juni al tot 4 procent gestegen. Naast de groep die voor proble men zorgt, is er een groep goedwil- lenden die slachtoffer dreigt te worden van slechte woon- en werkomstandigheden. De Zeeuw se gemeenten willen meer zicht krijgen op deze problematiek. De komende maanden proberen ze ie der voor zich te achterhalen hoe veel arbeidsmigranten in hun ge meente zijn, waar en hoe ze ge huisvest zijn, of ook hun kinderen in Zeeland verblijven en school gaan, en hoe het met de arbeids voorwaarden gesteld is. Burgemeester Anton Stapelkamp van Kapelle is benoemd tot 'be stuurlijk trekker arbeidsmigranten' en coördineert de inspanningen. Hij hoopt dat halverwege het jaar Zeelandbreed duidelijkheid ont staat. Burgemeester René Roep van Vlissingen, de gemeente met de meeste arbeidsmigranten, zette de problematiek eind september vorig jaar op de kaart. „Het pro bleem is dat deze mensen niet via het bevolkingsregister opgespoord kunnen worden", zegt hij. „Ze staan niet als 'Pool' geregistreerd. En velen zijn helemaal niet geregis treerd, omdat dat niet hoeft." pagina 2/3; onderzoek naar crimine le moelanders pagina 3: commentaar UW MENING 410 reacties Ik maak me zorgen over de vroege lente eens 37% oneens 63% SPORT Sven Kramer speelt geen verstoppertje aan de vooravond van het EK allround 24 en 25 DEN OSSE - Voor Laura Dekker komt de titel van de jongste zeiler die solo rond de wereld voer, in zicht. Naar verwachting arriveert het 16-jarige meisje eind deze maand op Sint Maarten, waar zij op 20 januari 2011 begon aan haar zeiltocht rond de wereld. Het zeil- meisje hoopt tussen 20 en 30 ja nuari aan te komen op het eiland in de Caraïbische Zee. Na het beha len van de titel jongste zeiler rond de wereld, gaat Laura in Nieuw-Zeeland wonen. Dat zegt haar vader Dick Dekker. pagina 22: vaarwel Nederland DALFSEN - Voor het eerst is het Schmallenbergvirus aangetoond op een geitenbedrijf Het getroffen bedrijf is gevestigd in Dalfsen, heeft de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit be- kendgemaakt.Het aantal bedrijven dat wordt onderzocht op het Schmallenbergvirus, steeg gisteren tot 148. Volgens NVWA is het vi rus aangetroffen op 38 schapenbe- drijven. Op bedrijven met koeien is het virus nog niet aangetoond. Het wordt mogelijk verspreid door insecten als de knut. DEN HAAG - De invoering van een nieuw camerasysteem bij grens overgangen is vertraagd tot komen de zomer. Het detectiesysteem van de Koninklijke Marechaussee had al operationeel moeten zijn. Minister Leérs heeft laten weten dat de camera's maximaal 6 uur per dag en 90 uur per maand ge bruikt zullen worden. Uit rappor ten blijkt dat het systeem was ont worpen om voertuigen continu te registreren. „De regering is aan het terugkrabbelen", zegt mensenrech- tenjurist Vincent Böhre. „De mi nister is bang te worden teruggeflo ten door de Europese Commissie." VAALS - Een auto is in een boom beland na een ongeval met een Duitse lijnbus zonder passagiers in Vaals. De 52-jarige buschauffeur wilde een overstekende hond ontwijken en stuurde naar rechts. Daarbij reed hij tegen een geparkeerde au to. Die werd gelanceerd en klapte tegen drie an dere auto's. De voertuigen raakten zwaar bescha digd. Niemand raakte gewond. De hond bleef on gedeerd. foto Johannes Timmermans De UitGids is vernieuwd: het restaurant wordt nog smakelijker gepresenteerd, en we ontdekken Zeeland samen met lezers. DESTELLING Wereldreis Laura Dekker is prestatie van formaat Reageer op pzc.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2012 | | pagina 1