Coese miljoenenfraudeur vast PZC 10 en 11 UitCids Priesters op de vuist in Geboortekerk Bethlehem KNVB geeft Ajax schuld van staken wedstrijd Passagiers overleven vliegtuigcrash Varkenspoep verjaagt hangjongeren Cubaanse verlichting schone schijn DONDERDAG 29 december 2011 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 253e jaargang nr. 310 - los nummer 1,60, zaterdag 2,40 Over de mens en het universum S& TF SZ Z* tanET WALCHEREN ■MRHMMnMHaHHaBHBHMWMiHi fpwffifpj^BwuiwqwMMffly,igMB3¥iPtaoTri?wiTfM' 'P i"H i T 'B i!4iT*fwrninfinnwTTiiMwi%a^Fr°yfiwinffi rn w niwBMTOfiyiiB^OT*iitniTiTrFinBrarrHB^^ 'iwiiwin OPLICHTINCSZAAK Trio aangehouden na duperen bank en klanten met valse pasjes door Rob Paardekam goes - De bovenregionale recher che Zuidwest Nederland heeft gis teren een 37-jarige Goesenaar aan gehouden in verband met een gro te oplichtingszaak. Hij, en twee andere verdachten, zouden daarmee miljoenen heb ben verdiend. De twee andere ver dachten, beiden 42 jaar oud, zijn gearresteerd in woningen in Delft en Rotterdam. De drie mannen zouden onder een valse identiteit nieuwe bankpassen hebben aange vraagd bij een grote Nederlandse bank. Deze nieuwe passen werden opge stuurd naar het adres van de reke ninghouder of een vals adres. Ver volgens werd bij de bankpas een nieuwe pincode aangevraagd. Daar mee kon geld van de bankreke ning van de slachtoffer worden ge haald. Tientallen rekeninghouders van de bank, waarvan het Open baar Ministerie de naam nog niet wil noemen, werden het slachtof fer van deze praktijk. De drie ver dachten zouden miljoenen euro's hebben buitgemaakt. Er zijn meerdere filialen van de bank opgelicht. De bank heeft in middels aangifte gedaan. De gedu peerde rekeningshouders wonen verspreid over het hele land, maar een groot deel komt uit Zeeland. In verband met deze zaak heeft de bovenregionale recherche gisteren BETHLEHEM - Priesters van twee rivaliserende ker ken zijn gisteren in de Geboortekerk in Bethle hem met elkaar op de vuist gegaan. De Armeens- en Grieks-Orthodoxe geestelijken scholden el kaar uit en sloegen op elkaar in met bezemste len. De ruzie brak uit tijdens de jaarlijkse reini gingsceremonie in het bedehuis, dat is gebouwd op de plaats waar ooit Jezus ter wereld zou zijn gekomen. De geestelijken maakten de kerk schoon voor de viering van de Orthodoxe Kerst mis, begin januari. De beide kerkverbanden behe ren elk een deel van de kerk en bewaken die met hand en tand. Het geweld brak uit toen de twee kampen elkaar over en weer beschuldigden van het betreden van eikaars territorium. De afgelo pen jaren vielen schermutselingen vaker voor. Palestijnse ordetroepen maakten een einde aan de knokpartij. foto Oliver Weiken/EPA OSJ - Een passagiersvliegtuig is gis teren gecrasht bij de landing op het vliegveld van de stad Osj in het Centraal-Aziatische land Kirgi zië. Het toestel sloeg over de kop. Een van de vleugels brak af en het vliegtuig vloog in brand. Ongeveer 40 meter na het einde van de landingsbaan kwam het wrak tot stilstand. Als door een wonder overleefden alle 79 inzit tenden het ongeluk. Het veronge lukte toestel was een Tupolev Tu-134 van de nationale maat schappij Kyrgyzstan Airlines. Zes mensen raakten gewond, meldde het ministerie van Nood toestanden in de voormalige Sov jetrepubliek. De oorzaak van de crash is nog niet bekend, maar vol gens de autoriteiten was het weer zeer slecht. LONDEN - De Britten hebben er een nieuw wapen bij in de strijd tegen hangjongeren. Werden tot nog toe hoge pieptonen en klassie ke muziek gebruikt om de tieners weg te jagen, in Middlesbrough kiezen ze nu voor varkenspoep. Oudere inwoners van het stadje klaagden steen en been over een groep jongeren die op een weiland bij elkaar kwam. Er werd alcohol ook een aantal woningen en een bedrijfspand in Goes, Delft, Rotter dam, Capelle aan den Ilssel en Schiedam doorzocht. Daarbij zijn de administratie en een aantal computers in beslag genomen. Op één van de adressen werd een wa pen aangetroffen. De drie verdachten worden vrij dag voorgeleid in Middelburg. ZEIST - Ajax draagt volgens de voet balbond KNVB alle schuld voor het staken van het bekerduel van vorige week met AZ. De nationale voetbalbond laat de achtste finale op donderdagmiddag 19 januari in zijn geheel overspelen. Toeschou wers worden niet toegelaten. De kampioen van Nederland kreeg bovendien een boete van 10.000 euro en een voorwaardelij ke sanctie van een thuiswedstrijd zonder publiek opgelegd. Ajax accepteert de straffen onder protest, liet Jeroen Slop in een kor te reactie weten. „We zijn zwaar gestraft", aldus de financieel direc teur gisteren. De formatie uit Amsterdam leidde na 37 minuten met 1-0, toen een supporter het veld betrad en AZ-doelman Esteban aanviel. De man had een stadionverbod. pagina 24 en 25: KNVB wil spel regels aanpassen Zonder vuurwerk is oud en nieuw leuker reageer op www.pzc.nl reacties: 342 Bonus voor doorwerken moet blijven IRSMHI 69% gjneens 31% gedronken en wiet gerookt op het veld, wat de mensen een onveilig gevoel gaf. Daarop heeft de ge meente de bomen op het weiland gerooid en een flinke laag varkens- mest over het veld gestrooid. Dat blijkt te helpen, want de jonge ren hangen niet meer op het veld. De inwoners zeggen veel liever last te hebben van stank dan van de tieners. Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088 -013 99 10 8 711688 555530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 1