Fiscale voordeeltjes vervallen 1S99 Topvoordeel VIETNAM 17 4 en 5 6 en 7 KRAS Kerstexpress moet het zonder sneeuw doen Familienetwerk bij mishandeling wordt onderzocht WALCHEREN Cadant kiest etiket salonorkest Regenachtig, 8° Modernisering moet gevangeniswezen verbeteren Dierenpolitie is nog wat wennen WOENSDAG 28 december 2011 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 253e jaargang nr. 309 - los nummer 1,60, zaterdag 2,40 BEZUINIGINGEN Nieuwe maatregelen tasten koopkracht van iedereen aan 5 hoogteP^wi Rondreizen nu met 100% vertrekgarantie t/m maart! Langs vanaf Perso waarom zou je meer betalen hoedekenskerke - Wie nog geen genoeg heeft van Kerstmis kan dezer da gen een ritje maken met de stoomtrein Goes-Borsele, die speciaal voor de gelegenheid is omgedoopt tot Kerstexpress. Er viel voor de 'reizigers' giste ren veel te beleven. In Hoedekenskerke (foto) waren er kinderactiviteiten en bij de terugkomst in Goes kon worden bekeken hoe de trein werd terugge zet in de loods. Daar moest nog veel werk worden verricht: steenkolen laden, as opruimen, de locomotief poetsen en stoom afblazen. foto Willem Mieras Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088 - 013 99 10 711688 555530 door Anita de Haas den haac - De fiscale douceurtjes die ouderen aanspoorden langer door te werken, zullen vervallen. Vanaf volgend jaar verdwijnt de extra belastingkorting op arbeid voor werknemers boven de 57. De arbeidskorting wordt voor alle leef tijden weer hetzelfde: 1611 euro voor lagere inkomens en 1533 euro voor hogere inkomens. Voor 62 tot 64-jarigen gaat het al snel om bijna 600 euro minder belastingaf trek dan in 2011. Tegelijkertijd gaat voor 62-jarigen ook de inkomensafhankelijke door- werkbonus fors omlaag van maxi maal 2345 euro naar maximaal 719 euro. In 2013 verdwijnt deze bonus helemaal. Voor de lagere inko mens komt er dan wel een 'werk- bonus' voor in de plaats. Het af schaffen en afbouwen van de fisca le tegemoetkomingen loopt nage noeg parallel met het einde van al le vut- en prepensioenregelingen. In 2014 zijn die niet langer toege staan. Langer doorwerken tot 65 (66 in 2020) wordt de standaard en dus vindt het kabinet het niet langer nodig ouderen daarvoor te belo nen via fiscale regelingen. Voor la ge inkomensgroepen wordt een uitzondering gemaakt. Die kun nen het zich niet veroorloven te kiezen voor een lagere AOW en/of pensioenuitkering om toch op hun 63e of 64e te kunnen stoppen met werken. leder huishouden zal volgend jaar de hogere lasten en lagere bijdra gen van het bezuinigingspakker van de overheid in de portemon nee voelen. Stijgende zorgkosten, lagere tegemoetkomingen voor kin deren en afschaffing van de fiscaal aantrekkelijke spaarloonregeling zijn enkele zaken die onderdeel uit maken van de 18 miljard euro die het kabinet tot 2015 bezuinigt. pagina 10 en 11: niemand ont komt eraan middelburg - De Hogeschool Zee land en Leiden zijn een onderzoek begonnen naar het effect van de in zet van het familienetwerk als hulp in de opvoeding. Dit zogeheten netwerkberaad moet zo veel mogelijk voorkomen dat kinderen bij mishandeling of andere problemen uit huis wor den gezet. Het onderzoek moet duidelijk maken of deze aanpak de veiligheid van kinderen ook daad werkelijk vergroot. De inventarisa tie en analyse neemt naar verwach ting twee jaar in beslag. De bureaus jeugdzorg in Zeeland en Drenthe hebben de van oor sprong Australische methodiek in Nederland geïntroduceerd. Steeds meer andere regio's tonen interes- de aanpak. pagina 2 en 3: ook verwaarlo zing is kindermishandeling pagina 3: commentaar se in nfi] 1 i i nfwwtWBWl Bonus voor doorwerken moet blijven reageer op www.pzc.nl reacties: 510 Vakantiedagen moeten onbeperkt houdbaar blijven

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 1