Zalco-personeel krijgt salaris O vr Kleding voor party en gala VOORSCHOT UWV zorgt ervoor dat geld rond Kerstmis op de rekening staat Zeehondje sluit redder buiten Wismeijer niet door geweld omgekomen André Kuipers is gelanceerd Hillen pleit voor maatschappelijke dienstplicht Hooligan valt doelman AZ aan in bekerduel met Ajax Bradley Manning, een labiele Lady Gaga-imitator 1Q Scholierendemonstratie: leuk dagje Amsterdam 26 Grijs en bewolkt, 's morgens regen 10° SuperUit met handenvol tips voor de kerstvakantie Groot Kerstcircus in Vlissingen West End Musical Gala Waar eet u het lekkerst? X Mission impossible in de bios DONDERDAG 22 december 2011 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 253e jaargang nr. 305 - los nummer 1,60, zaterdag 2,40 WALCHEREN door René Schrier vlissingen - Het UWV maakt nog deze week een voorschot op het sa laris over naar het personeel van Zalco. De mensen zullen het rond Kerstmis op hun rekening hebben staan. Dat hangt af van de snelheid waar- mmsÊmmmmmsimmmmmmmmmmmm TERSCHELLING Een aangespoelde zeehond heeft zich met zes andere robben opge sloten in de auto van zijn redder. Het zieke dier dat op Terschelling in de auto was gezet richting zee hondencrèche Pieterburen, kroop op de bestuurdersstoel en drukte met zijn voorvin het knopje van de deurvergrendeling in. Toen na een uur een reservesleutel was ge bracht konden de robben voor de tweede keer die dag worden gered. GOES goes - De 31-jarige Evelien Wisme ijer uit Goes is niet door geweld omgekomen. Dat bleek uit sectie op het slachtoffer. De man, een be kende van het slachtoffer, die na haar overlijden zondagavond is aan gehouden, is gistermiddag vrijgela ten. Uit de sectie is geen exacte doodsoorzaak gebleken. Er vindt nog toxicologisch onderzoek plaats. De resultaten van dit onder zoek zullen waarschijnlijk enkele maanden op zich laten wachten. BAJ KONOER André Kuipers is onderweg naar het internationale ruimtestation ISS. De 53-jarige Nederlandse astro naut is gisteren om 14.16 uur Neder landse tijd gelanceerd vanaf lan ceerbasis Bajkonoer in Kazachstan. Het is de bedoeling dat hij in mei terugkeert. De reis staat in het teken van we tenschappelijke experimenten, in novatie en educatie. pagina 8/9: André volgen mee het geld wordt overgemaakt en door de banken wordt ver werkt. Het bedrag is ongeveer ge lijk aan het salaris van november en kan per persoon verschillen als er sprake is van overwerk. Het UWV zal achteraf de controles uit voeren voor de exacte hoogte van het bedrag en niet zoals gebruike lijk vooraf Curator Benne van Leeuwen is blij dat het UWV deze beslissing heeft genomen. Dat gebeurde in Rotter dam, waar de curatoren een ge sprek met het UWV hebben ge had. „We horen wel eens geruchten dat het personeel wordt vergeten. Maar ik ben blij dat het UWV in dit geval rekening heeft willen hou den met de bijzondere omstandig heden." Van Leeuwen en zijn collega-cura tor hebben de hele week gesprek ken met partijen over de overna me van de fabriek of delen daar van. Hij was positief over het ver loop daarvan en is er heel wat in formatie uitgewisseld. Volgens hem is er een goed gesprek ge voerd en zijn er vervolgafspraken gemaakt. Volgens Van Leeuwen is er een kansje dat er een overname kandidaat komt. „Er is een dun lijntje en dat is nog niet gebro ken." De curator geeft aan dat het nog te vroeg is om te zeggen dat er stappen zijn gezet, maar er zijn - zoals hij het uitdrukte - wel stap jes gezet. den haag - Minister Hans Hillen van Defensie pleit voor maatschap pelijke dienstplicht. Invoering hier van moet serieus worden bekeken, zei hij gisteren op RLT7. Jongeren zouden een jaar lang aan de slag moeten. Dat kan bij de krijgsmacht maar ook in de zorg of de milieusector. Het gaat erom „dat jonge mensen leren een jaar lang te investeren in een samenle ving die ook van hun moet wor den", zei Hillen. De maatschappe lijke dienstplicht wordt dan een al ternatief voor de militaire, die in 1996 werd opgeschort. Daarbij wer den geen meisjes opgeroepen. DE ^SSISIjSÊÊÊÊÊÊÊÊÊBÊÊÊ Maatschappelijke dienstplicht is onzin reageer op www.pzc.nl BJWiïTjfJïïr reacties: 362 Scholieren moeten leren en niet staken AMSTERDAM - De wedstrijd Ajax-AZ in de achtste finale van de KNVB-beker is gisteravond gestaakt na een inci dent met een supporter op het veld van de Amsterdam Arena. De hooligan belaagde AZ-doelman Esteban, die daarna inschopte op de supporter. Arbiter Bas Nijhuis toonde de sluitpost van AZ vervolgens de rode kaart. Trainer Gertjan Verbeek dirigeerde zijn spelers daarna naar binnen. AZ gaf aan niet meer verder te willen spe len, omdat de veiligheid van de spelers in het geding was. Ajax leidde op dat moment met 1-0. foto Olaf Kraak/ANP pagina 28: Bizarre avond in Arena

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 1