OPEN! Zalco is er af Stroom Keukenl Kampioen' spectrum 37 www.vanjole.com Van Jole Hans Altenburg is de beste leraar van Zeeland 2011 Donner benoemd Deetman: de kerk wist ervan ZATERDAG 17 december 2011 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 253e jaargang nr. 301 - los nummer 1,60, zaterdag 2,40 WALCHEREN Gevangenis, dat is niks meer zelf bepalen Elke dag weer hoop je dat er post is Steeds weer struikelen over dat strafblad spectfllftl 'Ik ben nog steeds dezelfde' Kerkhove verrast met zege op Rus mrniirrrnTffiiirrriTiTrinTimmiimririTiTr~TTrrBrTTTifirfïrwTiri!iïïjTiw^ iimiiiiiiiiiiiiiiiiHi—Hiiiiiaiiiiiiiiwiumiiiiiiiiiiii'iiiiiimniiiiiiiiwniiiii™'1'"™1"1"1"1—■niiiiiwinMiiniiwinwiiiwii—mii De beste kwaliteit voor de laagste prijs dankzij onze EIGEN FABRIEK! Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088 - 013 99 10 Kampioen in keukens Kijk voor overige adressen en openingstijden op www.keukenkampioen.nl Advies en Management Details make the difference...! Boulevard Bankert 756 Vlissingen T: 0118-418019 info@stefanos.nl stefanos.nl JL^Jorc Stefano's: vernieuwend, hip, trendy, sfeervol en.... heel veel culinaire hoogstandjes van de nieuwe chefkok, lit Reserveer snel op amadorekerst.nl Grenzeloos Gastvrij! vvWw.amti oe volgende AFTER WORK PARTY ZEELAND 18.01.2012 1688 555547 GOES, Marconistraat 28 (Meubelboulevard Goes), 0113-22 70 77 MIDDELBURG, Mortiereboulevard 28 (Woonboulevard Mortiere), 0118-60 66 90 Amadore Grand Cafe VLISSINGEN - De curatoren en de rechter-commissaris van het fail liet verklaarde Zalco hebben gister middag besloten de fabriek af te schakelen. Er is geen geld om de energie voor het productieproces te betalen. Onderhandelingen over een doorstart zijn mislukt Vandaag komen nog die mensen naar de fabriek die nodig zijn om het afschakelproces te begeleiden. Naar verwachting zijn maandag avond alle ovens uit. Volgens cura tor Benne van Leeuwen hoeft het uitschakelen niet definitief te zijn. Over de kans dat de fabriek weer gaat draaien zegt hij echter: „Ik zeg nooit nooit, maar ik heb op dit moment geen concrete aanwij zingen dat dat eerdaags weer staat te gebeuren." Volgens hem is er met afnemers van Zalco gespro ken, want het is ook hun belang dat de fabriek blijft draaien, maar kwam er geen overeenstemming. De vakbonden zijn gistermiddag op de hoogte gesteld. Bij hen is de klap hard aangekomen. Ze zien de toekomst van het bedrijf somber in, al wil Piet Verburg van CNV Vakmensen nog niet concluderen dat het over en uit is. Koos de Meij van FNV Bondgenoten is wat som berder. Hij sluit niet uit dat het hek over enkele dagen op slot gaat. „Ik sta nog steeds te trillen. Ik heb het nieuws net gehoord. We heb ben van de week al één klap gehad en nu komt er een tweede, en die komt vrij hard aan." pagina 2: provincie in de bres f voor Zalco-mensen video op www.pzc.nl/video HULST - Hans Altenburg is de beste leraar van Zeeland 2011. De docent economie en biologie kreeg de meeste stemmen in de jaarlijkse PZC-verkiezing. Zijn leerlingen voerden de afgelo pen weken actief campagne en zorgden samen voor ongeveer 2200 stemmen. Er werden flyers uitgedeeld en veel getwitterd. Met succes: er waren nog nooit zo veel stemmen als dit jaar, in totaal ruim 5200 keer. Altenburg is de eerste Zeeuws-Vlaamse winnaar. „Heel leuk. De indruk bestond dat grote scholen voordeel hebben, omdat daar veel meer stemmen te halen zijn. Ik ben blij dat nu tóch een Zeeuws-Vlaamse school gewonnen heeft." foto Camile Schelstraete pagina 30: hij is gewoon de beste! y bekijk de video op www.pzc.nl/video DEN HAAG - Minister Piet Hein Donner is benoemd als vicepresi- dent van de Raad van State. pagina 6: oppositie kritisch pagina 12 en 13: eloquent, stijf en hu moristisch DEN HAAG - De commissie-Deet- man maakte gisteren bekend dat mogelijk twintigduizend kinderen zijn misbruikt door rooms-katho- lieke geestelijken. „Het idee dat men het niet wist kan niet staande worden gehouden", aldus Wim Deetman, voorzitter van de com missie die onderzoek deed naar het misbruik. Zowel op het niveau van de bis schoppen als in internaten en kin dertehuizen werd met de weten schap over misbruik niets gedaan. Slachtoffers kregen geen steun. Te gen plegers werd geen aangifte ge daan, om maar geen ruchtbaar heid aan het misbruik te geven. Zowel slachtoffers als de huidige leiding van de Rooms-Katholieke Kerk reageerden gisteren geschokt op de bevindingen van de commis- sie-Deetman. pagina 3: commentaar pagina 4 en 5: slachtoffers speelden geen rol Excuses Rooms-Katholieke Kerk: beter laat dan nooit reageeropwww.pzc.nl Borssele 2: van uitstel komt afstel 43%

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 1