Illegaal knalvuurwerk in opmars 201-1 at Amadoré 36 en 37 sp AANHOUDINGEN Minderjarige jongens uit gemeente Goes in bezit van handgranaatachtige Super Cobra's 6 Queen weer op 1 Ontvoerd in Mali MythBuster gelauwerd 'Het gaat beter bij Thermphos' 'Lang tbs voor Robert M. nodig' amador Uw kerstdiner met zicht op zee, sprankelende sfeer én live entertainment? Herfstachtig 11° AZ heeft herfsttitel binnen handbereik ZATERDAG 26 november 2011 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 253e jaargang nr. 283 - los nummer 1,60, zaterdag 2,40 Staat Europa aan de vooravond van een politieke omwenteling? WALCHEREN De politie is bezorgd over de steeds hardere knallen, zegt woord voerster Mirja Vis. „Het is gevaar lijk en kan zwaar letsel veroorza ken, tot invaliditeit aan toe." Meldingen over handel en de op slag van (verboden) vuurwerk kun nen gemaild worden naar vuurwerkoverlast@zeeland.poli- tie.nl of via anoniem: 0800-7000. pagina 3: commentaar HILVERSUM - Bohemian Rhapsody van Queen is terug op de eerste plaats van de Top 2000 van Radio 2. Dat werd gisteravond bekend na dat Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet de stembus had gesloten. The Eagles met Hotel California en Deep Purple met Child in Time staan op nummer 2 en 3. Drie mil joen luisteraars brachten hun stem uit. Vorig jaar stootte Hotel Califor nia van The Eagles Bohemian Rhap sody van Queen van de troon. BAMAKO - Gewapende mannen hebben in het centrum van de stad Timboektoe in Mali drie toe risten ontvoerd en een vierde ge dood. Onder de ontvoerden zou een Nederlander zijn. Een plaatse lijke gids repte van twee ontvoer de Nederlanders. Een woordvoer der van het ministerie van Buiten landse Zaken kon niet op de kwes tie ingaan. „In het belang van de betrokkenen doen we in dit soort zaken nooit mededelingen." Provincie moet strenger optreden tegen vuurwerkvandalen reageer op www.pzc.nl m MENING Tankstations moeten alcoholvrij blijven I 67% Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088-013 99 10 1688"555547 door Luc Oggel GOES - De Super Cobra 6, zeer zwaar illegaal vuurwerk met de kracht van een handgranaat, duikt ook in Zeeland op. De politie maakte gisteren bekend dat twee minderjarigen uit de gemeente Goes zijn aangehouden die in het bezit bleken van onder meer Su per Cobra's 6. Dat is gebeurd na onderzoek naar aanleiding van meerdere klachten over zwaar vuurwerk in Goes. Eén van de jongens bleek in het bezit van vier Super Cobra's 6, de ande re jongen wordt verdacht van de handel in vuurwerk. Bij hem wer den 23 Super Cobra's 6,15 lawine pijlen en 3 shells aangetroffen, alle maal verboden in Nederland. In Kruiningen deden zich op 22 en 29 oktober zware explosies voor die volgens de politie vermoede 8BM—aa—B^SBiWa—WMIIIl> llllllllllil VLISSINGEN-OOST - De veiligheidssi tuatie bij fosforfabriek Thermphos in Vlissingen-Oost is verbeterd. Dat zegt provinciebestuurder George van Heukelom (SGP). In ja nuari van dit jaar bleek er nog veel mis met de veiligheidssituatie bij het bedrijf. Dat leert een rapport uit februari dat de provincie deze week heeft vrijgegeven. Inmiddels is de situatie bij het bedrijf volgens de provincie en Thermphos zelf verbeterd. pagina 2 en 3: provincie laks met opstellen van eigen regels AMSTERDAM - Robert M., hoofdver dachte in de Amsterdamse zeden zaak, moet langdurig worden be handeld in een tbs-kliniek. Het ge vaar dat hij, als zo'n behandeling uitblijft, opnieuw jonge kinderen seksueel zal misbruiken is bijzon der groot. De vele, zeer ernstige fei ten waarvan M. wordt verdacht, kunnen hem slechts in verminder de mate worden toegerekend. Dat concludeert het Pieter Baan Cen- pagina 5: conclusie deskundigen lijk door illegaal vuurwerk zijn ver oorzaakt. Ook Zierikzee is al een aantal keer opgeschrikt. Volgens een woordvoerster van de politie komen meldingen over zware knal len uit de hele provincie. Het Openbaar Ministerie heeft al aangekondigd dat mensen die vuurwerkbommen maken of stun ten met zwaar professioneel ille gaal vuurwerk, veel zwaarder be straft zullen worden. Het wordt niet langer meer gezien als overtre ding, maar als misdrijf. De politie besteedt ook dit jaar weer aandacht aan vuurwerkover- last in de wijken. Gewone overlast- meldingen, zoals door het te vroeg afsteken van vuurwerk, worden be handeld door de wijkpolitie. Het regionaal milieuteam (RMT) zal net als vorig jaar de illegale handel en de opslag van vuurwerk in de provincie opsporen. ENSCHEDE - Adam Savage (m), een van de makers van het tv-programma MythBusters (Discovery Channel) ontvangt het eredoctoraat tijdens de vie ring van de vijftigste Dies Natalis (verjaardag) van de Universiteit Twente. Hij kreeg het doctoraat uitgereikt voor de verdiensten die de MythBusters hebben voor de popularisering van de wetenschap, foto Vincent Jannink/ANP wvvvv.am3dorë.ni Amadore Raymondos, Stefanos en Arion verwelkomen u graag aan de boulevard van Vlissingen! Nu met heerlijke menu's! Voor alle informatie en direct reserveren: amadorekerst.nl AmacloreGrenzétoos. Gastyjij- 2

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 1