Berlusconi vertrekt; 'We zijn vrij!' PZC ONDERZOEK Seksueel geweld tegen mensen met verstandelijke beperking blijkt wijdverbreid Sint is dit jaar zeer prijsbewust Vader bedreigt jonge arbiter (12) Unforgettable net iets sneller dan Johnny Hoogerland MAANDAG 14 november 2011 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 253e jaargang nr. 272 - los nummer 1,60, zaterdag 2,40 WALCHEREN Guillaume Elmont tekende voor zijn elfde nationale judotitel in dezelfde klasse 23 O 't n* Grijze start 10° Neelie Kroes is nog steeds een vrouw met ballen 5 Gehandicapten misbruikt DEN HAAG - Zes op de tien vrou wen met een verstandelijke beper king hebben te kampen gehad met seksueel geweld. Een kwart van de geestelijk gehandicapte vrouwen is verkracht. Dat staat in het rapport 'Beperkt weerbaar', waarin het seksueel mis bruik van gehandicapten is onder zocht Het onderzoek betrof 1800 mensen met een beperking. Vooral het misbruik van verstande lijk gehandicapten is wijdverbreid. Ruim 60 procent van de vrouwen heeft te maken gehad met seksueel geweld, variërend van ongewenste aanrakingen tot verkrachting. Bij de mannen is dat 23 procent. Die cijfers zijn veel hoger dan on der mensen met een lichamelijke of zintuiglijke handicap, zoals blin den en doven. Ze zijn ook hoger dan eerdere cijfers. De onderzoekers van Rutgers WPF en Movisie ondervroegen voor het eerst de verstandelijk ge handicapten zelfj waar in eerdere onderzoeken hun ouders en bege leiders werden bevraagd. „De slachtoffers komen er niet snel zelf mee, hebben er soms ook geen woorden voor. Daardoor weten ouders het vaak niet", aldus onder zoeker Willy van Berlo. De daders zijn vaak bekenden. Grootste probleem is de weerbaar heid van de verstandelijk gehandi capten. Ze zijn makkelijk beïn vloedbaar en niet goed in staat nee te zeggen. Staatssecretaris Veld- huijzen van Zanten (Volksgezond heid) zegt geschokt te zijn door de bevindingen. „Er wordt misbruik gemaakt van de kwetsbaarheid van deze mensen, dat maakt het dubbel zo erg." Het misbruik moet volgens haar onderdeel worden van de meidcode huiselijk geweld en kindermishandeling. WOLVEGA - Johnny Hoogerland behoort tot het selecte groepje wielrenners dat het heeft opgeno men tegen een renpaard. Op Victoria Park, de baan van het Friese Wolvega, kwam de wielren ner uit Yerseke zaterdag tegen de topdraver Un forgettable in de derde en beslissende manche van de wedstrijd over 300 meter met vliegende start enkele decimeters tekort voor de eindzege. De Tourheid won één keer, Unforgettable, met de 62-jarige Arnold Mollema op de sulky, twee mini ii li ma iMWMrinnnMMWTïr ROME - Duizenden Italianen vier den zaterdag in Rome zingend, dan send, drinkend en zoenend tot diep in de nacht feest na het aftreden van premier Berlusconi. President Napolitano gaf gistera vond de partijloze econoom Mario Monti de opdracht een zakenkabi net te formeren. De partij van Ber lusconi steunt de noodregering. De ze zou slechts aan mogen blijven zo lang als nodig is om maatregelen te treffen om Italië voor een financiële ondergang te behoeden. Ook moe ten technocraten als bewindslieden worden aangesteld en geen leden van de oppositie, zei Angelino Alfa- no van Berlusconi's partij. Berlusco ni diende zaterdagavond zijn ont slag in bij Napolitano. Voor het kan toor van de president barstte daar op een feest los. Demonstranten ontkurkten wijnflessen en riepen 'We zijn vrij!' pagina 9: Het woord is aan Monti en de markt keer. Op het treffen waren drieduizend toeschou wers afgekomen, twee keer zoveel als op een nor- je drafavond. pagina 34 en 35: Hoogerland komt neuslengte tekort Agressieve vaders moeten geweerd worden van voetbalveld reageer op www.pzc.nl reacties: 397 Ik vier sinterklaas eens aHI 39% MIDDELBURG - Sinterklaas zal de Nederlandse detailhandel dit jaar een extra omzet van 493 miljoen euro opleveren. Dat verwacht De tailhandel Nederland, de spreek buis van de winkeliers. Maar in de winkels zelf is wel te merken dat Nederland de euro's twee keer om draait voor ze worden uitgegeven. Sites als kieskeurig.nl, waarop prij zen worden vergeleken, worden druk geraadpleegd. Ook zijn prakti sche en educatieve cadeaus gewild. pagina 2/3: hulpsint voelt crisis KLUNDERT - Een scheidsrechter (12) heeft zaterdag de voetbalwedstrijd tussen de E4-pupillen van w Klundert en Rood-Wit uit Sint Willebrord gestaakt. Dat gebeurde toen hij op het veld bedreigd werd door een vader van een van de Rood-Witspelertjes. De jonge scheidsrechter van de thuisploeg was volgens getuigen zo van slag door het agressieve gedrag van de ouder dat hij huilend het veld ver liet. De Klundertse jeugdvoorzitter Paul van de Reijt zegt dat zijn club de KNVB inlicht. „Het is triest, vooral voor de jonge scheidsrech ter. Bij ons hangen nota bene ook de posters van de Sire-campagne tegen wangedrag langs de lijn." Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088 - 013 99 10 61% 1688 555530"

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 1