Opluchting na dood Kaddafi J V# y Bijlage Auto LIBIË Vreugde wordt getemperd door vrees voor burgeroorlog Kamp bezorgd Standplaats over pensioenen Zeeland afgerond IT-A'-V: Flink zon, 12° Mogelijk bijbetalen voor tandarts VRIJDAG 21 oktober 2011 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 253e jaargang nr. 252 - los nummer €1,60, Jacht op PKK in Turkije en Noord-lrak Plussen en minnen van 'zero emission' WALCHEREN SIRTE - Over de hele wereld is opge lucht gereageerd op het nieuws van.de dood van de Libische ex-lei- der Muammar Kaddafi. Overal in Libië vierden mensen feest op straat. De vreugde wordt getem perd door de zorg over de toe komst van Libië. Gevreesd wordt voor een burgeroorlog. Kaddafi is omgekomen toen na zijn arrestatie een vuurgevecht uit brak tussen zijn getrouwen en strij ders van de Nationale Overgangs- raad (NTC). Een kogel in zijn hoofd werd hem fataal. Dat heeft de Libische interim-premier Mahmoud Jibril gisteren bekendge1 maakt tijdens een persconferentie. „Kaddafi is uit een rioolpijp ge haald. Hij bood geen enkele weer stand. Hij was geraakt door een ko gel in zijn rechterarm toen we hem begonnen te verplaatsen. Toen het voertuig reed, raakte het verzeild in een kruisvuur tussen de revolutionairen en troepen van Kaddafi en werd hij in zijn hoofd getroffen", zei de premier. „De fo rensisch arts kon niet zeggen of de kogel van de revolutionairen kwam of van Kaddafi's troepen." Kaddafi zou nog hebben geleefd toen hij daarna werd meegeno men, maar overleed enkele minu ten voordat hij het ziekenhuis be reikte, aldus Jibril. Het konvooi vervoerde naar ver luidt ook Kaddafi's zoon Mutas- sim en de beruchte veiligheidschef Abdullah al-Senussi. In ieder geval Mutassim zou zijn omgekomen. Het lot van een andere zoon, Saif al-lslam, is onduidelijk. Peyman Jafari, politicoloog, voor ziet problemen voor het land. „Nu de gezamenlijke vijand Kaddafi is weggevallen, is de vraag wat er gaat gebeuren. Het kan het begin zijn van nieuwe problemen, want de rebellen zijn onderling politiek crp.yerdeeld." zie verder pagina's 8, 9,10 en 11 Een rebel in de stad Sirte zwaait met een foto van de gedode Kaddafi. mmmsawmsmm DEN HAAG - Minister Henk Kamp van Sociale Zaken maakt zich zor gen over de pensioenen. De situa tie is volgens hem ernstiger dan een jaar geleden, toen uiteindelijk vijf fondsen met 5000 deelnemers moesten overgaan tot het korten van de pensioenuitkering. „Het lij ken er nu aanzienlijk meer te wor den", aldus Kamp, maar aantallen wil hij niet noemen. pagina 4: vooral ouderen de dupe MIDDELBURG - Zeeland moet niet wedden op één paard: de provin cie moet zich breed ontwikkelen op het gebied van industrie, land bouw, toerisme, energie, natuur en aquacultuur. Dat is de uitkomst van het debat Standplaats Zee land, dat gisteren werd gehouden liddelburg. pagina 2 en 3: Zeeland moet vooral vernieuwen foto Abdel Magid al-Fergany/AP Pensioenfondsen moeten minder risico's nemen reageer op www.pzc.nl reacties: 342 Raadsleden stappen te makkelijk op 87% tns 13% MMBwaaggaasa zie ook www.pzc.nl/video 711688 555530'

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 1