Met stip de voordeligste... stipreizen.nl 81 buitenland beving Bloedbad loopt op Burundi: 36 doden Dodental Himalaya Scherpschutters openen Zoon van diplomaat vecht mee STIP Pti\sd°o;' Nijlcruise Egypte****+ Duitsland komt in paus-stemming ..lipgteiséj Zie stiprèizen.ni/huniA Zie slipreizen.nl/trtca complete 8-daagse cruise Vertrek sept. t/m apr. Inclusief: vliegreis, taxen, transférs, 7 nachten per 4-sterren-plus schip o.b.v. volpension en Nederlandssprekende reisleiding. Egypte was nog nooit zo voordelig! Naar o.a. Luxor, Edfur, Aswan, Kom Omboen Kolossen van Memnon. Kijken vergelijk gerust, maar niet te lang, wantVOL=VOL! Prijzen p.p. o.b.v. 2 pers. per kamer/hut excL Calamiteltenfonds/reserverinsskoslen. De kortingen zijn reeds verwerkt in de prijs. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden. ...of bel met 020 - 66 22 222 dinsdag 20 september 2011 SLACHTING Aanval vanuit Oost-Congo NEW DELHI - Zeker 63 mensen zijn om het leven gekomen na de aard beving zondagavond in de afgele gen noordoostelijke Himalayaregio van India. De doden vielen in In dia, Nepal en de autonome Chine se regio Tihet. Dat hebben de auto riteiten gisteren gemeld. De beving had een kracht van 6,9 op de schaal van Richter. De trillin gen beschadigden gebouwen en wegen raakten geblokkeerd. In sommige gebieden is de elektrici teit uitgevallen. In onder meer de Indiase deelstaten Sikkim en West-Bengalen is melding ge maakt van aardverschuivingen. Al leen in Sikkim vielen al zeker 35 doden. Elders in India eiste het na tuurgeweld zeker dertien levens. In Nepal kwamen acht mensen om en in Tibet zeven. De hulpverlening aan de getroffen regio's verloopt moeizaam. Door de aanhoudende regen konden he likopters gisteren niet opstijgen. Bovendien konden hulpverleners Gangtok, de hoofdstad van Sik kim, door aardverschuivingen niet bereiken. In het oosten van Nepal zijn honderden huizen verwoest. De enige toegangsweg naar het ge troffen gebied in Nepal is onbe gaanbaar. zie onze website:buitenland Slechte hulpverlening en veel schade na krachtige aardbeving door onze correspondent Harald Doornbos SIRTE - Tussen de groep van zwaar bewapende Libische rebellen nabij het stadje Sirte valt de achttienjari ge jongeman met een geweer in eerste instantie niet zo op. Maar vraag aan Kamal Al-Tabouli waar hij vandaan komt en hij zegt: „Ik kom uit Den Haag, ik ben hier om tegen Kaddafï te vechten." En dat is niet alles. Want Kamal's vader is niemand minder dan de vice-am- bassadeur op het Libische consu laat in Nederland. Kamal woont nu twee jaar in Ne derland, spreekt afwisselend Ne derlands en Engels. „Den Haag is mijn stad", grijnst de jongen, ter wijl hij in een hand een kalashni- kov vasthoudt. „Ik studeer aan de TU in Delft. Nu even niet natuur lijk want ik ben een paar maan den geleden naar Libië afgereisd om mijn volk te helpen in de strijd tegen Kaddafi." Volgens Kamal weet zijn vader dat hij naar Libië is vertrokken en dat hij met de rebellen meevecht. „Mijn vader steunt me, hij staat achter mijn besluit", aldus Kamal. Dan vertrekt zijn konvooi richting Sirte. Van een afstand klinkt de zingende stem van Kamal. „Hop, hop, hop, Kaddafi donder op." BERLIJN - Het hoofdkantoor van de Duitse krant Bild Zeitung wordt getooid met een gigantische voorpagina van 20 april 2005. 'Wij zijn paus', kopte de krant na de verkiezing van de Duitse kardinaal Ratzinger tot paus Benedic- Moordenaars steken rivier over om bezoekers van een ca fé in Burundi te vermoorden. Daders zouden naar Congo ge vluchte Hutu-milities uit de Burundese burgeroorlog zijn. Geruchten in regio over moge lijk nieuwe oorlog. BUJUMBURA - Aanvallers uit Congo hebben zondag een bloedbad aan gericht in een café in buurland Burundi. Ten minste 36 mensen vonden de dood, zei de gouver neur van de provincie Bujumbura, Jacques Minami,. gisteren. De moordenaars waren de rivier over gestoken die de grens vormt tus sen beide landen. De aanvallers gingen geünifor meerd, aldus Jackson Kabura, die de moordpartij in Gatumba met een buikwond overleefde. Een van hen riep 'vermoord ze allemaal, vermoord ze allemaal. Zorg dat er geen overlevenden zijn', zei hij. De president van Burundi, Pierre Nkurunziza, heeft een rouwperio- de van drie dagen afgekondigd. Hij gaf zijn regering een maand de tijd om de daders op te sporen. Burundi werd zestien jaar ver scheurd door een burgeroorlog tus sen Hutu's en Tutsi's die pas in 2009 tot een einde kwam. De be langrijkste rebellengroepen uit die strijd werden in dat jaar ontman teld. Toch houden veel rebellen zich nog altijd schuil in het aan Burundi grenzende gebied in Oost-Congo. In 2004 werd in Gatumba een bloedbad aangericht onder Congo lese vluchtelingen. Volgens Hu- man Rights Watch werden toen ze ker 150 mensen gedood door het laatste rebellenleger in het land, de Nationale Bevrijdingstroepen. Waarschijnlijk is het deze rebellen beweging die ook verantwoorde lijk is voor de aanval van zondag, liet het Congolese leger in een reac tie weten. Enkele maanden gele den arresteerde het leger nog enke le Burundese strijders op Congo- lees grondgebied. Al een jaar lang doet het gerucht de ronde dat de radicale Burunde se Hutu-rebellengroep van Aga- thon Rwasa zich in het oosten van Congo voorbereidt op een oorlog in Burundi. Aanvallen op Burun dese politieagenten worden toege schreven aan leden van deze bewe ging. Ook de missie van de Vere nigde Naties in Congo meldt de aanwezigheid van Burundese rebel len in Oost-Congo. Volgens de mis sie onderhouden die banden met Rwandese Hutu-rebellen die zich eveneens in het gebied schuilhou den. De Burundese regering zelf zegt geen aanwijzingen te hebben dat er een oorlog ophanden is. SANAA - Na enkele maanden rust hebben troepen in Jemen weer kei hard opgetreden tegen tienduizen den betogers. Gisteren zijn 21 beto gers gedood, acht van hen zouden door scherpschutters onder vuur zijn genomen. Zondag kwamen al 26 mensen om het leven. De demonstraties in hoofdstad Sa naa zijn gericht tegen president Ali Abdullah Saleh. Die ging in juni naar Saudi-Arabië om te her stellen van de verwondingen door een bomaanslag en weigert for meel af te treden. De maanden er voor waren er al massale demon straties tegen de 69-jarige Saleh, die al 33 jaar aan de macht vast houdt. In Sanaa klonken de hele dag scho-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 8