20 zeeland 1850 m2 Tropical Zoo wil met de grote jongens Pietersz ATTRACTIE Berkenhof s Tropical Zoo in Kwadendamme is begonnen met de verwezenlijking van het ambitieuze uitbreidingsproject, dat 40.000 extra bezoekers per jaar moet gaan trekken. Tropical Zoo Vandalen leven zich uit op beeld van koe en kalf aan Veerseweg Uit de bocht dinsdag 20 septemoer 201 i Totale oppervlakte die erbij komt als de uitbreiding is gerealiseerd. Qua overdekte oppervlakte betekent dat een ruime verdubbeling van de Zuid-Bevelandse attractie. door Luc Oggel Berkenhof s Tropical Zoo in Kwadendamme was afgelopen juni al uitgeroepen 'het leuk ste uitje van Zeeland', in een ANWB-verkiezing, maar als het aan eigenaar Jeroen Antes ligt, kan straks echt niemand meer om de attractie heen. Letterlijk bijna, want het familiebe drijf is namelijk begonnen aan een forse uitbreiding die de Tropical Zoo (voorheen Berkenhof s Vlin dertuin) écht op de kaart moet zet ten. „Dit is ons grootste en meest serieuze project tot nu toe", zegt Antes met gepaste trots. Na ander- halfjaar plannen maken en uitwer ken is inmiddels begonnen met de bouw van een overdekt complex van 1850 vierkante meter, waar mee de attractie qua overdekte op- pei vldKic liiccï Udn vciUüDl/clu 650 vierkante meter van het ge bouw zal worden ingericht als edu catief hart met een gespecialiseerd opleidingscentrum voor work shops en masterclasses op het ge- Berkenhofs Tropical Zoo begon in 1994 als sier- en fuchsiatuin. Na enkele jaren kwam er een kas bij en ontstond het idee voor een overdekte vlindertuin. In 1997 werd Vlindertuin Berken hof geopend. in 2003 werd de vlindertuin uitge breid met een grote kas van nog eens 1200 m2. Tevens werd het restaurant vergroot naar 100 bin nenzitplaatsen en 80 terrasplaat sen. in 2006 werd het oude vlinderkas je afgebroken om plaats te maken voor een nieuw entreegebouw. Ook werd het restaurant fors uitge breid en kreeg Berkenhof een volle dige dierentuinvergunning. In 2010 werd de naam veranderd in Berkenhofs Tropical Zoo. bied van dierkunde en -verzor ging. Daarnaast zal hier een na tuurhistorische) expositie wor den opgebouwd. „We moeten die nog samenstellen, maar je kunt dan denken aan mammoet- en di nosaurusfossielen, opgezette die ren en bijzondere natuurboeken", zegt Antes. Een enorm skelet van een Tyrannosaurus Rex, zoals afge beeld op één van de impressies, is financieel niet haalbaar. „Dat kost tienduizenden euro's en dan heb je nog maar een kleintje." In de overige ruimte van 1200 vier kante meter komt, zoals Antes het noemt, het 'klapstuk van een uit de hand gelopen hobby'; een kids- en ontdekjungle, compleet met klimtorens, expeditiekamp, touw- bruggen en zelfs een rivier waar met vlotten op gevaren kan wor den. „Je kunt in de huid van India na Jones of Robinson Crusoe krui pen", illustreert Antes. „Spelen xïiCL z-aixvl, water on Kout Eigonlijlc oer-Hollands buitenspelen, maar dan binnen." Hoewel de Tropical Zoo vol gens Antes wil gaan 'mee doen met de grote jon gens', blijft hij wel realistisch. „Neeltje lans trekt 300.000 bezoe kers en komt daarmee net in de top vijftig van best bezochte attrac ties in Nederland. Wij zitten nu op zestigduizend en hopen met de uitbreiding te kunnen groeien naar 100.000." Volgens Antes is Berkenhof s Tropical Zoo straks helemaal compleet en geschikt voor alle doelgroepen en weersom standigheden. „long en oud kan zich hier straks uitleven, iets opste ken over de natuur en de dieren bewonderen." De uitbreiding wordt gerealiseerd in twee fases, met een nu nog open deadline. Antes: „We ver wachten de exporuimte in april volgend jaar te kunnen openen en de kidsjungle een paar maanden la ter. Er kan altijd iets tegenzitten, maar in de zomervakantie hopen we toch wel helemaal klaar te zijn." Q www.tropicalzoo.nl saessEsasstsammzsmmimmwmmm door Theo Ciele MIDDELBURG - Wie van Middel burg naar Veere gaat, kan de beel den van de koe en haar kalf niet ontgaan. Aan het begin van de toe gangsweg van het bedrijf van lan Janse aan de Veerseweg vormt het polyester duo een bekend herken ningspunt. Afgelopen weekend werd het beeld echter zwaar beschadigd. Vandalen hadden geprobeerd om de koe, die met ijzeren staven in beton is verankerd, om te trekken. Daarbij werden onder meer de po ten beschadigd. „Het is in het weekend geregeld raak, hier langs de Veerseweg. Van dalen laten een spoor van vernie lingen achter", aldus (anse. Hij is niet te enige die onder het vandalisme van de stappende jon geren lijdt. Bloembakken, bankjes, verkeersborden, alles wat op de route tussen Middelburg en Veere staat of hangt moet het ontgelden, volgens Janse. Vorig jaar betrapte hij twee jon gens die het op het kalf hadden voorzien. Het duo werd door de politie ingerekend en zat een tijdje vast in Torentijd. Janse: „Dat heeft kennelijk wel in druk gemaakt op de jeugd in Veere, want daarna was het een tijdje rustig. Maar het effect lijkt nu uitgewerkt." De koe en haar kalf moeten terug naar de maker, een bedrijf in De venter. Janse hoopt dat de beelden hersteld kunnen worden. ZIERIKZEE - Een jonge bestuurder is zonder kleerscheuren uit zijn personen wagen geklommen, nadat deze in de sloot langs de Klerksweg bij Zierikzee terechtkwam. Het ongeval gebeurde gisteren rond 15.30 uur. De man kwam van de N59 uit de richting van Burgh-Haamstede, bij het nemen van de afslag ging het mis. foto Dirk-Jan Gjeltema door Harmen van der Werf Vreemd was het zeker in het begin, weet Sonja Pietersz (74) uit Bres- kens zich te herinneren, dat er 'opeens' donkergekleurde mensen door het dorp liepen. „Ik was zelfs een beetje bang." Maar dat veranderde snel. Ze liet haar oog vallen op een Molukse jon gen, Leo Pietersz, en trouwde met hem in 1957. Inmiddels is Leo (84) nog de enige Molukker die Bres- kens trouw is gebleven. Sonja zat al op de middelbare school in Oostburg, de ulo, toen de eerste Molukkers in Zeeuws-Vlaanderen arriveerden in 1951. Ze heeft dus nooit met kinde- Impressies van de educatieve ex- po-ruimte (links) en de kids- en ont dekjungle (boven). Rechts: de bouw van de uitbreiding is inmiddels be gonnen, tonnen staal komen eraan te pas. impressies Global Attractions, foto Willem Mieras

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 50