Nederlands' exclusiefste society-event Oppositie vertimmert 41 binnenland Vakbond komt met looneis van 2,5 procent Feestwinkel haalt boerka's uit verkoop Man van 87 gepakt om kinderporno Morgen: spetterende dagaanbieding! expert PRINSJESDAG Een deel van het centrum van Den Haag is vandaag afgesloten voor de rijtocht van de Gouden Koets. Ook in de Troonzaal is het vechten om een mooi plekje. MILJOENENNOTA Alternatieve plannen dinsdag 20 september 2011 DEN HAAG - De FNV komt voor vol gend cao-seizoen met een looneis van 2,5 procent. Daar bovenop eist de vakbond voor iedere werkne mer een koopkrachttoeslag van 300 euro. „Werknemers krijgen door de kabinetsplannen te ma ken met een flinke lastenverzwa ring, bijvoorbeeld op het gebied van zorgkosten en kinderopvang, terwijl werkgevers uit de wind worden gehouden", maakte Cathe- lene Passchier, cao-coördinator van de vakcentrale FNV, gistera vond bekend. Volgens Passchier is het in deze onzekere tijden van groot belang om de economie niet UTRECHT De internetwinkel Feestkleding 365 haalt de boerka's en nikabs uit de verkoop die de winkel uit pro test tegen het boerkaverbod aan bood. De winkel bood aan om de boete te betalen voor mensen die via de website een boerka hebben aangeschaft en beboet worden. Voor de 50 verkochte boerka's zou dat neerkomen op 20.000 euro. mmmmmmtmmmtÈmimmfflfflBmmsmmmm EINDHOVEN Een 87-jarige inwoner van Eindho ven is gisterochtend aangehouden omdat hij wordt verdacht van het in bezit hebben van kinderporno. De bejaarde man is in zijn woning, waar hij nog zelfstandig woonde, opgepakt. Hij zou volgens de poli tie ook kinderen hebben benaderd op internet, met als uiteindelijk doel seksueel contact. i» SAMSUNG 48 cm LCD-TV met DVB-T SAMSUNG B1930HD. Syncmaster monitor met 1360 x 768 pixels, DVB-T tuner, contrast 70.000:1, HDMI en Dolby Digital Plus 2X HDMI aansluitingen kijk op www.expert.nl kapot te bezuinigen. „Als de ko mende maanden ook in Neder land de crisis toeslaat is er altijd nog de mogelijkheid onze looneis, een half procent meer dan de ver wachte inflatie, te heroverwegen." Het CNV komt in tegenstelling tot de FNV niet met een centrale loon eis. „Onze cao-onderhandelaars gaan per sector kijken welke loon ruimte er is", zegt Maurice Lim- men, vicevoorzitter van het CNV. Volgens werkgeversvereniging AWVN, die de bonden oproept het hoofd koel te houden aan de cao-tafels, stijgen de lonen vol gend jaar gemiddeld twee procent. Wie vandaag thuis voor de buis-zit, ziet de politici uit sluitend strak in het gelid. Maar zodra de tv overscha kelt naar de Gouden Koets barst het geroezemoes los. door Laurens Kok Zodra de camera's uit zijn, zijn Kamerleden net echte mensen. Geen beter bewijs daarvoor dan op Prinsjesdag in de Ridder zaal. Buiten beeld wordt erop los gekletst. „Heb je die hoed gezien? En wat dacht je van die jurk? Zeg, had ik het niet voorspeld? Zij zorgt er wel weer voor dat ze pre cies in beeld komt. Tsss." In meerdere opzichten is de bijeen komst in de Ridderzaal het exclu siefste society-evenement van Ne derland. Allereerst: de koningin komt, met alle egards omgeven. Maar daarnaast: wie erbij mag zijn, doet ertoe, de gehele bestuur lijke elite van Nederland is pre sent. En dus wil iedereen erbij zijn. Kamerleden mogen een geno digde meenemen en de animo is groot, weet PvdA-veteraan Sharon Dijksma, sinds 1994 bij elke Prins jesdag present. „Mijn gasten vin den het altijd heel bijzonder. Het is toch anders dan op tv." Het is de kunst om een goede plaats te krijgen. De zetels met het beste uitzicht - recht voor de ko ningin - zijn gereserveerd voor le den van de commissie van in- en uitgeleide. Deze commissie, be staande uit ervaren Kamerleden, begeleiden de leden van het Ko ninklijk Huis naar hun plaats. Ach ter hen zijn zitplaatsen gereser veerd voor de fractievoorzitters en het presidium, het dagelijks be stuur van de Kamer. 'Gewone' par lementariërs moeten het zonder vaste zitplaats doen. Zij mogen een plaats uitzoeken in een toege wezen vak. Dat leidt soms tot gê nante situaties, stelt WD'er Char lie Aptroot, Kamerlid sinds 2003. „Er is altijd een stel dames, ik zeg niet wie, dat extra vroeg komt, zo dat zij als eersten naar binnen mo gen en een plaats in het zicht van de camera's kunnen veiligstellen." Aptroot belandde bij zijn eerste Prinsjesdag 'toevallig' precies ach ter prinses Maxima. „Heel leuk, ik was veel in beeld. Maar je moet na tuurlijk wel zorgen dat je niet voortdurend zit te gapen of in je neus peutert." Wie de aandacht wil trekken met een opvallende hoed, kan rekenen op kritiek van collega's. Berucht is het witte gevaarte dat CDA-back- bencher Antoinette Vietsch droeg in 2009. Wie achter haar zat, kon niks zien. Erica Terpstra ging in 1999 over de tong vanwege haar 'Teletub- bie-hoed', herinnert Dijksma zich. „Maar Erica kon zich dat veroorlo ven. Ze had al een enorme staat van dienst." Of de hoeden vandaag voor veel ophef zorgen, valt te bezien. Dijks ma verwacht een 'sobere' Prinsjes dag, vanwege de crisis. Zelfheeft ze geen nieuw exemplaar gekocht. „Ik heb er veel in de kast. Ik denk dat ik er maar eentje ga recyclen." De Ridderzaal met op de voorgrond de stoelen voor leden van het Ko ninklijk Huis. foto Lex van Lieshout/ANP De route van de Gouden Koets 12:50 Vertrek koninklijke stoet 13:15 Aankomst Gouden Koets bij Ridderzaal 14:00 Vertrek Gouden Koets naar Paleis Noordeinde ±14:30 Balkonscène De oppositiepartijen PvdA, SP, D66, GroenLinks en Christen- Unie zouden de kabinetsbegro ting - de Miljoenennota - heel anders invullen. Aan de voor avond van Prinsjesdag presen teerden zij gisteren hun alterna tieve begrotingen. DEN HAAG - De PvdA wil dat het bedrijfsleven meer gaat betalen om het huishoudboekje van de staat op orde te brengen. Bezuini gingen op het persoonsgebonden budget, de huurtoeslag en cultuur kunnen dan deels worden terugge draaid. Dat staat in de tegenbegro- ting die de PvdA gisteren heeft ge presenteerd. De PvdA vertimmert in totaal voor 3,6 miljard euro aan de begro ting, onder meer door bedrijven meer milieuheffingen te laten beta len (900 miljoen) en een banken- belasting in te voeren (400 mil joen). Ook gaan hogere inkomens meer zorgpremie betalen. Volgens PvdA-Ieider Job Cohen hebben de plannen geen effect op het begro tingstekort. Dat ligt anders bij de SP, die even eens een tegenbegroting presen teerde. De socialisten zijn bang dat het kabinet-Rutte de economie 'ka pot bezuinigt' door vast te houden aan het bedrag van 18 miljard eu ro. De SP wil 1,5 miljard euro meer uitgeven dan het kabinet, waar door het tekort komend jaar in plaats van 2,9 op 3,1 procent uit komt. De SP wil de zorgpremie verlagen tot 400 euro per jaar en de inkomensafhankelijke zorgpre mie fors verhogen. De zorgtoeslag kan dan worden afgeschaft. Ook bepleit de partij uitstel van wegen aanleg (besparing 750 miljoen), verhoging van de vermogensrende- mentsheffing naar 1,48 procent (37 procent van 4 procent fictief rende ment, opbrengst 900 miljoen) en

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 4