Zeeland bouwt 2,5 keer Graaf Jansfeesten zijn nu definitief ter ziele 20 Alarmpistolen buit gemaakt bij inbraak Brandstichting in schuurtje na ruzie agenda Expositie leerlingen van Daisy van der Keelen in galerie PostArt SYMPOSIUM Groei is niet nodig om leefbaarheid te behouden, oordeelt in voetbalsfeer Gewonde bij ongeluk op Margarethaweg Dorpsfeest in Terhole vooral dinsdag 20 september 2011 CLINGE WESTDORPE In de Wilhelminastraat in Westdor- pe werd zaterdagavond een 37-jari ge man uit de gemeente Terneuzen aangehouden op verdenking van brandstichting in een schuurtje. De man had, vanwege een conflict met de bewoner, gepoogd het schuurtje, behorend bij een wo ning in de Wilhelminastraat, in brand te steken; De man is na zijn aanhouding naar gevangenis Toren- tijd in Middelburg gebracht. Afgelopen weekend is tussen vrij dag 16 september 19.30 en zondag 18 september 11.00 uur ingebroken in een bedrijfsgebouw op de Bie- tenweg in Clinge. De toegangsdeur van het gebouw werd geforceerd en er werden on der meer twee alarmpistolen en een elektriciteitsmeter weggeno men. De waarde van de gestolen goede ren is niet bekend. «0*«69«>4»««9a<»0e&0 Meer agendanieuws staat op de website van deze krant. AXEL - Gregoriuscentrum, 13.30 uur: Joke ren, biljarten, yoga 50+; De Halle, 13.30 uur; Kaarten, biljarten, aerobics; 14.45 uur: Koersbal; Het Trefpunt, 13.00 uur: Bil jarten, sjoelen; BRESKENS - Goedertijt, 13.00 uur: Biljar ten; De Uitkomst, 13.30 uur: Koersbal, sjoelen; CLINGE - Malpertuus, 13.30 uur: KBO volksdansen, zingen en biljarten; Café de Troubadour, 13.30 uur: Kaarten; HEIKANT - 't Heike, 14.00 uur: Ouderen- koor; 19.00 uur: Zangkoor; HOEK - De Lovenhoek, 9.30 uur: Biljarten," gymnastiek; 13.30 uur: Kaarten bieden en jokeren; HULST - De Lieve, 9.00 uur: Vrij biljarten, vluchtelingenwerk; 10.30 uur: Volksdan sen; 13.00 uur: Biljarten; 13.30 uur: Prijs kaarten, cursus kunst cursus indigo; 19.00 uur: Stijldansen, zangkoor; Blaauwe Hoeve, 9.00 uur: Handwerken; 10.00 uur: Geheugentraining; Den Dullaert, 13.30 uur: Bridge; KLOOSTERZANDE - WZC Antonius, 10.00 uur: Bibliotheek; 14.00 uur: Gezelli ge middag; KOEWACHT - De Lange Akkers, 10.30 uur: H. Misviering; 12.00 uur: Thema maaltijd; door Raymond de Frel WESTDORPE - De Graaf lansfeesten in Westdorpe zijn definitief ter zie le. Het bestuur is moegestreden, de stichting is inmiddels ontbon den. In 2010 werd de laatste editie ge houden. Inspecteurs van de nieu we Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) constateerden toen twee overtredingen: er werd via via drank geschonken aan minderjari gen en er werd gerookt in de tent. Dat resulteerde in boetes Van res pectievelijk 900 en 300 euro. De stichting zag geen kans om bij een volgende editie wel aan de strenge eisen te voldoen. Zij ging daarom in beroep tegen de boetes. „Na een juridisch steekspel met de nVWA van een jaar, zijn wij moegestre den. Zo'n lange periode van nega tieve energie om ons feest te recht vaardigen, is verre van leuk", aldus secretaris Maurice de Vleeschou- wer van de Stichting Graaf Jans feesten. De stichting werd overigens voor de drankovertreding (900 euro) in het gelijkgesteld. De 300 .euro voor de rookovertreding werd terugge vorderd, omdat het Ministerie van Volksgezondheid in gebreke bleef met een uitspraak.De gemeente Terneuzen had de 1200 euro boete voorgeschoten. Dat bedrag is in middels teruggestort. HULST - Daisy van der Keelen en haar leerlingen Chris de Nil, Yvon ne Majelijne, Claire de Waele, Jo hanna Deboeverie en Monique Van Pee openen zaterdag 24 sep tember om 15.00 uur hun exposi tie in galerie PostArt aan het 's Gra venhofplein in Hulst. Behalve Mo nique VarTPee, zij volgde een twee jarige opleiding keramiek, hebben de leerlingen nooit eerder een kunstopleiding gehad. Bij Van der Keelen, die zelf meer dan twintig jaar bezig is met tekenen en schil deren in allerlei technieken, vol gen ze een cursus tekenen en schil deren waarbij ze vrij zijn in het uit voeren van opdrachten. De expositie is tot en met 16 okto ber elke vrijdag-, zaterdag- en zon dagmiddag van 14.00 tot 18.00 uur te bekijken. Een van de laatste grote nieuwbouwprojecten in Zeeuws-Vlaanderen: woonwijk de Groote Jonkvrouw in IJzendijke. RETRANCHEMENT - Melkveehouderij de Blauwe Hoeve, 11.00 uur: rondleiding; SAS VAN GENT - De Regenboog, 13.00 uur: Biljarten; SCHOONDIJKE - Zaal de Maoneblusser, 19.30 uur: Bridge; SINT-JANSTEEN - De Warande, 9.30 uur: Computeren, bloemschikken; 13.00 uur: Biljarten; 13.30 uur: Ouderenkoor, sjoe len, jaarvergadering biljart; 15.30 uur: Kreatieve vorming; SLUIS - St.Annastraat, 10.30 uur: Stads wandeling met gids; SLUISKIL - Het Meulengat, 13.30 uur: KBO kaarten, biljarten; TERNEUZEN - De Veste, 9.00 uur: Biljar ten; 10.00 uur: Gymnastiek; 13.30 uur: Handwerken, soos, bridge; Buurthuis de Hoeve, 13.30 uur: Biljarten; De Kameleon, 15.00 - 18.00 uur: Jeugdcen trum Meetpoint; De Vliegende Vaart, 15.15 uur: Bewegen op niveau; VOGELWAARDE - 't Gelaag, 13.30 uur: Kaarten; WALSOORDEN - Café Rue du Nord, 13.30 uur: Schieting voor ouderen; WESTDORPE - Zaal Concordia, 13.30 uur: KBO koersbal; Het Verlaet, 10.15 uur: Gymnastiek; IJZENDIJKE - Café Petit Paris, 14.00 uur: Tai chi 50 voor gevorderden;15.00 uur: Oigong 50+; ZUIDDORPE - Soka P/t»s, 14.00 uur: Kof- fiemiddag. door Claudia Sondervan KORTGENE - Zeeland bouwt 2,5 keer zoveel woningen als nodig om de bevolking te huisvesten. De woningbouwplannen die er nu lig gen bij de dertien gemeenten zijn opgeteld 2,5 keer zo omvangrijk als de bevolkingsgroei rechtvaardigt. Daar moeten de Zeeuwse gemeen ten en de provincie zich dringend op bezinnen. Dat zei prof. dr. Leo van Wissen, hoogleraar demografie, directeur van het Nederlands Interdiscipli nair Demografisch Instituut in Haarlem en adviseur van het Plat- telandsparlement, vorige week in Kortgene op een symposium over de krimp. De bevolkingsterugloop in Zee land stelt nog niets voor, aldus Van Wissen, ook niet in Zeeuws- Vlaanderen, vergeleken bij gebie den als Groningen en Limburg. „De nabijheid van sterke economi- sche centra als de Randstad en de Vlaamse grote steden maken het verschil. Groningen-Amsterdam is drie uur rijden. Vanuit Zeeland ben je in een uur in Rotterdam of Antwerpen. Zeeland moet dat uit buiten. Rust en ruimte en natuur schoon vlakbij." Omarm een toekomst als het 'Flo rida aan de Schelde', adviseerde hij. „Heb het niet over 'vergrijzing' maar over'verzilvering'", schetste Van Wissen een beeld van de fitte, TERNEUZEN - Een 24-jarige automobiliste uit de gemeente Hulst is gisteren rond 9.40 uur gewond geraakt na het missen van een bocht op de Margaret haweg bij Terneuzen. Haar voertuig kwam in een sloot terecht. De vrouw is tegen 10.30 uur met de ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis in Terneu zen. De aard van haar verwondingen is nog niet bekend. foto Tim Koster TERHOLE - Het dorpsfeest in Terho le staat komend weekend voor een groot deel in het teken van voet bal. De plaatselijke voetbalclub be staat veertig jaar en viert dit jubi leum samen met het dorpsfeest. Vrijdag 23 september is er om 19.00 uur een disco voor kinderen tot twaalf jaar in het dorpshuis, za terdagochtend een levend ganzen bord en 's middags is er een zes kamp. Na een dorpsbarbecue be gint in de voormalige werkplaats van Kint aan de Hulsterweg een feestavond met de band Back to Coda en Partyworld Disco Show. Zondag begint om 14.00 uur een prijskaarting en het Terholens kampioenschap jeu-de-boules.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 40