2oI zeeland Designmeubelen van B... gebruikte materialen Uitvaart JOPS® WISS6lt Nieuwe behandeling van nagels bij Tyro Istimewa elektro viert veertigjarig jubileum feif Leo Pietersz (84) is nog de enige Molukker Huib Jobse: „Soms moet je zeggen 't is mooi geweest." Ondernemersplein Zep en Mortiere krijgen bus naar NS-station dinsdag 20 september 2011 SSSSSSHS S^Ssk^MU CRIJPSKERKE - Een tafel van tand wielen, een lamp van stoelframes en een keukenkast gemaakt van onderdelen uit een melkfabriek. Het zijn slechts een paar van de meubels die te koop zijn in Grijps- kerke. Voormalig radio en tv-ma- ker Eric Rotte heeft daar sinds een paar maanden Warstaal geopend, een atelier voor onverwachte meu belen. Inmiddels heeft hij ook de oude boerenschuur ingericht met interieurartikelen van eigen hand en aangevuld met werk van Neder landse ontwerpers die net als hij houden van antiek, brocante én historische bouwmaterialen. Rotte houdt donderdag, vrijdag en zaterdag een open dag in de boe renschuur die de naam 'De mooi ste dingen' heeft gekregen. Op de ze dagen geeft hij als welkomsca deau drie keer een bon van 250 eu ro weg die te besteden is in De mooiste dingen. Het bedrijf is gevestigd aan de Schuitvlotstraat 6 in Grijpskerke. Kijk voor een voorproefje op de website. www.warstaal.nl VLISSINGEN - Tyro beauty nails aan de President Rooseveltlaan in Vlis- singen heeft een geheel nieuw pro duct voor nagelverzorging. Het heet Shellac en is geen gewone na gellak, maar ook geen gel die ge bruikt wordt voor kunstnagelbe- handelingen. Volgens eigenaresse Bianca Dekker van Tyro gaat het om een heel nieuwe categorie na gelverzorging. Shellac lakt als een nagellak, maar draagt als een gel. En het kan ver- dwijderd worden in slechts tien minuten. Ook hoeft voor het aan brengen van dit product de natuur lijke nagel niet opgeruwd te wor den. Verder is de lak hypoaller- geen en zo goed als geurloos. De kleur en glans blijven gegaran deerd veertien dagen mooi. Particulieren kunnen het nieuwe product bij Tyro op de nagels laten zetten, maar Tyro nodigt ook na- gelstylistes, pedicures, schoon heidsspecialistes en kappers uit voor een gratis workshop Shellac op donderdag 6 oktober van 10.30 tot 14.30 uur. Aanmelden kan op tyronails@zeelandnet.nl. VUSSINGEN-OOST - Het elektrotech nisch bedrijf Istimewa Elektro in Vlissingen-Oost bestaat veertig jaar. Ter gelegenheid van dit jubi leum wordt op 29 september een open dag gehouden voor zakelijke relaties. Het bedrijf werd in 1971 in Hein- kenszand opgericht door Adrie Jan- se. Het begon als winkel in wit goed en groeide onder leiding van lanses dochter Scarlett Kwekke- boom uit tot een onderneming met ruim honderdvijftig medewer kers en diverse vestigingen in Ne derland. In 2000 haalde Istimewa Elektro de opdracht binnen voor de aanleg van de elektrotechnische installaties voor het productieplat form Esso Ringhorne. Het was de grootste opdracht die het bedrijf tot dan toe in de wacht sleepte. Een jaar later werd Kwekkeboom uitgeroepen als Zakenvrouw van het jaar. Eind 2007 werd het be drijf overgenomen door Stork In dustry Services. Tijdens de open dag voor zakelijke relaties laat het bedrijf zien welke nieuwe technie ken er worden toegepast. door Yorben Westsrate MIDDELBURG - Uitvaartcentrum Jobse heeft vanaf vanmiddag een nieuwe eigenaar. Huib Jobse stopt na dertig jaar met zijn werkzaam heden en geeft het stokje over aan zijn dochter Herma. Zij is al een lange tijd werkzaam bij het cen trum. Na jaren van wikken en wegen is het nu dan toch zo ver. Herma Job se neemt het uitvaartcentrum van haar vader over. „Ik heb er lang over getwijfeld. De ene keer wilde ik het wel de andere keer weer niet. Het is een hele verantwoorde lijkheid; je bent werkgever, werk nemer, je hebt personeel en een ge bouw. Maar uiteindelijk besloot ik: dit is wat ik doe en dit is wie ik ben. Ik ga het doen." Halverwege dit jaar hakte ze samen met haar vader de knoop door. „Toen zijn we er ook meteen werk van gaan maken", zegt Herma. Er komen wel veranderingen aan, maar in kleine stappen. „Van veel veranderingen in korte tijd wordt niemand blij. Er komen ook geen cruciale veranderingen. Het belang rijkste is dat Uitvaartverzorging Jobse, Uitvaartverzorging Jobse blijft. Ik hoop dat onze identiteit altijd zal blijven bestaan", zegt Her ma. Ruim vier jaar geleden is het be drijf verhuisd van Nieuw- en Sint Joosland naar een nieuw pand in de Middelburgse wijk Mortiere. Komende tijd staan er nog meer veranderingen op stapel. Maar daarover is Herma nog voorzich tig. „Die wil ik vanmiddag eerst aan het personeel voorleggen. Maar er zijn al dingen veranderd. De advertentie heb ik gewijzigd en intern zijn er verschuivingen ge- h/' W-, *ri- - %'ifi Herma (I) en Huib Jobse (r) voor het uitvaartcentrum Jobse in de Mortiere. bedrijf overneemt. weest in het personeelsbestand." In de branche van uitvaarten is de afgelopen jaren heel wat veran derd. Huib: „Ik ben begonnen met één telefoon en moet je kijken waar we nu zitten. Maar dat is niet de enige verandering. Ook het pa pierwerk is flink anders gewor den." Herma: „Wij zijn aangeslo ten bij een keurmerk. Dat bete kent dat je afspraken maakt. Daar moeten we ons aan houden. Vroe ger ging je naar de familie en pak te je een aannameformulier en je regelde de uitvaart. Voordat we nu beginnen met de uitvaart, zijn we al veertien formulieren verder. Dat is dus ongelofelijk veranderd." Wat Huib in de loop van de jaren ook heeft gemerkt, is dat de in vloed van de kerk sterk is vermin derd. „Vroeger had je tachtig pro cent uitvaarten met een predikant, nu is dat nog maar vijftig procent. Daar kan je goed de ontkerking in zien. Mensen willen meer zeggen schap over de uitvaart. Ze willen hun eigen uitvaart meer vormge- MIDDELBURG - Vanaf 1 januari doen de buslijnen 50 en 57 van Con- nexxion ook vrijtijdscentrum Zep en meubelboulevard De Mortiere in Middelburg aan. Beide locatie krijgen zo een ov-verbindingen met het NS-station. Daarmee gaat een 1 wens van het gemeentebe stuur en de ondernemingen in ver vulling. Nu rijdt er beperkt een Connexxionbus naar het Zep ten behoeve van de ROC-leerlingen. Met name voor het Voetbalmu seum en MiniMundi is het van be lang. Dankzij de busverbinding met het station kunnen de attrac tie als NS-dagbestemming in de markt worden gezet. door Harmen van der Werf Vreemd was het zeker in het begin, weet Sonja Pietersz (74) uit Bres- kens zich te herinneren, dat er 'opeens' donkergekleurde mensen door het dorp liepen. „Ik was zelfs een beetje bang." Maar dat veranderde snel. Ze liet haar oog vallen op een Molukse jon gen, Leo Pietersz, en trouwde met hem in 1957. Inmiddels is Leo (84) nog de enige Molukker die Bres- kens trouw is gebleven. Sonja zat al op de middelbare school in Oostburg, de ulo, toen de eerste Molukkers in Zeeuws-Vlaanderen arriveerden in 1951. Ze heeft dus nooit met kinde ren uit het 'Ambonezenkamp' De Haven bij Breskens op de lagere school gezeten. „Ze gingen, geloof ik, allemaal naar de christelijke school. En ze werden daar ook ge accepteerd, heb ik het idee. Ze spraken thuis dan wel Maleis, maar konden ook Nederlands pra ten. En ze waren goed in sport. Dat sprak aan." Leo was als vrijgezel uit Indonesië gekomen. „Bij aankomst in Rotter dam, 12 april 1951, kregen we di rect te horen: 'Jullie zijn nu alle maal uit militaire dienst'. Bij ver trek was ons dat niet verteld. We waren allemaal zo kwaad, maar wat kon je eraan doen? Niets." Via het centrale meldpunt in Amersfoort kwam Leo in een op vangkamp voor vrijgezellen aan de Seisweg in Middelburg. „Ons ver blijf in Nederland zou tijdelijk zijn, twee, hooguit drie jaar. Het zijn er zestig geworden." Leo kwam wel eens in Breskens, in woonoord De Haven, waar hij mensen kende. „En wij stonden als meisjes vaak bij de boot uit Vlissingen te kijken. Er was niet zo veel te doen op het dorp, in die tijd. Zo heb ik Leo leren kennen." Hoe reageerden haar ouders? „Ik had geen moeder meer. Mijn va der stond ervoor open. Hij vond het fijn om met andere mensen in contact te komen." Leo werkte eerst bij De Schelde in Vlissingen, later Gusto in Rijn mond. „We hebben zeven jaar in Ridderkerk gewoond, tot mijn va der vroeg of Leo bij hem wilde werken. Hij had een fabriek voor Zeeuwse suikerwafels, Verduijn." Het Ambonezenkamp in Breskens liep toen al op de laatste benen of was al gesloten. Sonja: „Het be stond uit nissenhutten, van die koepels, heel primitief. Binnen la gen stoeptegels, een kolenkachel stond in het midden, met rondom stapelbedden met strozakken." Leo is inmiddels drie keer terug ge weest naar de Molukken. Vergeten is hij de Molukken niet, al verlangt hij er niet meer naar te rug. „Als ik om boodschappen ga, zet Leo altijd een dvd met Moluk se liedjes op", vertelt Sonja. „Dat is genieten."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 20