Onrust over bezuiniging zorg blijft tegen akkoord pensioen Verzet raymondo Sporty Gezondheid Spectrum 2 en 3 Koperdiefstal Filmfestival verrast Paul Verhoeven met ereprijs Koopkrachtcijfers CPB slechts globale weergave van werkelijkheid 10 'Springersknie' is een vervelende blessure 36 Geelhoed beheerst de kunst van het vallen ZATERDAG 17 september 2011 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 253e jaargang nr. 223 - los nummer 1,60, zaterdag 2,40 MILJOENENNOTA 'Zieken en gehandicapten gaan er voor het vierde achtereenvolgende jaar op achteruit' DEN HAAG - FNV Bondgenoten blijft bij zijn afwijzing van het pen sioenakkoord. De bondsraad, het 'parlement' van de bond, geeft voorzitter Henk van der Kolk een 'nee' mee naar de federatieraad van de FNV, die maandag een eindoordeel velt over het akkoord. De raad vond de toezeggingen die minister Henk Kamp van Sociale Zaken afgelopen week deed niet voldoende. Ook Abvakabo staat er zo tegenover en dat betekent dat de twee grootste FNV-bonden te gen het akkoord blijven. Vandaag komt de bondsraad van FNV Bouw bijeen om het definitieve standpunt van deze bond te bepa len. Ook de bouwbond staat kri tisch tegenover het akkoord en vandaag moet blijken of de toezeg gingen van Kamp deze bond wel over de streep kunnen trekken. Van der Kolk vindt dat hij naar zijn achterban moet luisteren. „Als wij willen dat de vakbeweging over twintig jaar nog bestaat, zul len we moeten leren luisteren naar onze leden." Bondgenoten en Abvakabo vinden dat de bal nu ligt bij FNV-voorzitter Agnes Jon- gerius „die zich tot uiterlijk maan dag in blessuretijd bevindt". pagina 7: definitief 'nee' Word ook abonnee! Zie bon op pagina 2 of bel 088-013 99 10 1688"555547" VUSSINGEN - Paul Verhoeven werd gisteravond bij Film by the Sea in Vlissin- gen verrast met de Grand Director Award. De 73-jarige regisseur ontving de ereprijs uit handen van actrice Renée Soutendijk (rechts), die met hem samenwerkte in Spetters en De vierde man. „Paul is iemand die mij heel erg dierbaar is en aan wie ik veel te danken heb." Film by the Sea reikt een dergelijke prijs alleen in speciale gevallen uit, aan mensen met bijzondere verdiensten voor de filmindustrie. Tot nu toé viel alleen acteur Sir Ben Kingsley die eer te beurt, in 2007. Paul Verhoeven maakte dit jaar deel uit van de vakjury van het filmfestival. Hij zei compleet verrast te zijn door het eerbetoon. „Ik ben echt geroerd."foto Lex de Meester pagina 17: film Jim Loach ontroert jury KATS - Eigenaren van windmolens nemen maatregelen om de turbi nes te beschermen tegen koperdie- ven. Afgelopen week werden twee molens bij Kats ontdaan van hun koperen aardleidingen. Windmo lens zijn vaker doelwit van dieven. pagina 2 en 3: windmolens zijn lastig te beveiligen Neeltje Jans is de mooiste attractie van Nederland reageer op www.pzc.nl Zie ook pagina 2 reacties: 306 Rutte pakt goed door WALCHEREN mi iwiiiiiHTrimrTiirmTwrwf DEN HAAG - Een groot aantal orga nisaties uit de zorg is bezorgd over de effecten van de bezuinigingen die het kabinet donderdag bekend heeft gemaakt. Zo voorziet de artsertkoepel KN- MG dat patiënten door kortingen op de huisartsenzorg sneller in het ziekenhuis zullen belanden. De zorg in de ziekenhuizen is veel duurder. Bovendien is de capaci teit er beperkt. De CG-Raad, die opkomt voor chronisch zieken en gehandicapten, constateert dat de ze groepen er voor het vierde jaar op rij fors in koopkracht op achter uit gaan, meer dan andere Neder landers. Berekeningen van het Na tionaal Instituut voor Budgetvoor lichting (Nibud) geven aan dat chronisch zieken met inkomens tussen de 32.000 en 48.000 euro bruto tot 1440 euro per jaar aan in komsten kunnen verliezen. De koepelorganisatie Zorgverzeke raars Nederland (ZN) maakt zich zorgen over de Nederlanders die hun ziektekostenpremies niet meer kunnen betalen. De verzeke raars melden een stijging in het aantal aanvragen voor betalingsre gelingen. De zorgverzekeraars vin den het zorgwekkend dat de zorg- kosten verder zullen stijgen. ZN wil zuinig met de beschikbare mid delen omgaan om op die manier de premie zo laag mogelijk te hou den. Zo kondigt de organisatie aan de ziekenhuizen en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg fi nancieel kort te houden. Daar ma ken de ziekenhuizen zich zorgen over. Volgens NVZ, de organisatie van ziekenhuizen, opereren zorg verzekeraars te eigenmachtig in het afkondigen van een nullijn voor budgetten van ziekenhuizen. pagina 8 t/m 11meer nieuws over de Miljoenennota grand café, Normaal 24.50 p.p Najaars High Tea Actie is geldig van 15.09.2011 t/m 30.11.2011 op maandag t/m donderdag en op basis van beschikbaarheid. Raymondo Goes T: +31 (0)113 - 23 00 66 www.raymondo.nl Raymondo Middelburg T: +31 (0)118-638456 Raymondo Vlissingen T: +31 (0)118-441441

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 1