tÜ De Krom scherpt bijstand aan ÜP^I Klopjacht op Britse reljeugd II PZC NIEUWE WET 2013 Helft mensen met uitkering zou aan het werk kunnen Schietpartij ministerie Estland eindigt in dood schutter cujé overleden Rellen in Antwerpse wijk SS Duitsland herdenkt bouw van de Berlijnse Muur 10 Foppe de Haan is de nieuwe bondscoach van Tuvalu 28 È-' .y;"_ Mi»** VRIJDAG 12 augustus 2011 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 253e jaargang nr. 192 - los nummer 1,60, zaterdag 2,40 WALCHEREN •"-TTirrriTTmn DEN HAAG - De helft van de men sen die in de bijstand zitten, kan aan het werk volgens staatssecreta ris Paul de Krom (Sociale Zaken). De WD'er werkt aan plannen om de bijstand aan te scherpen. Hij stelt in een interview dat '150.000 tot 200.000 van de onge veer 355.000 mensen in de bij stand kurtnen werken. Of dat nu geheel of gedeeltelijk is'. Uit de Tweede Kamer heeft de staatssecre taris 516 schriftelijke vragen gekre gen over zijn plannen die hij vol gend jaar wil doorvoeren. De nieu we bijstand wordt onderdeel van de nieuwe Wet werken naar ver mogen. Onder deze regeling wil De Krom vanaf 2013 ook een groot deel van de mensen met een licha melijke of verstandelijke beper king laten vallen, die nu nog een beroep kunnen doen op de sociale werkplaats of Wajong. „Ik vind dat iedereen die kan werken, dat ook moet doen." Mensen worden volgens de WD'er nu te makke lijk afgeschreven. Het ondergraaft volgens de staatssecretaris ook de solidariteit bij de steeds kleiner wordende groep mensen die wel werken en de uitkeringen betalen. „Er staan nu al 135.000 vacatures open, terwijl er 1,2 miljoen men sen een uitkering hebben. Een deel kan echt niet werken, maar een kleine half miljoen mensen kan dat wel." Gemeenten moeten straks in de bijstand harder ingrij pen met kortingen op de uitkering als niet wordt meegewerkt bij het vinden van een baan. Verder wordt bezuinigd op re-integratie middelen. Geld om mensen aan het werk te helpen, moet effectie ver worden ingezet. PvdA, SP en GroenLinks zijn kri TALLINN - In het gebouw van het ministerie van Defensie van Estland, in het centrum van de hoofdstad Tallinn, heeft gisteren een schietpartij plaatsgevonden. De 57-jarige schutter werd door agenten doodgeschoten toen ze het gebouw be stormden. Eerdere berichten dat de man gijze laars wilde nemen worden door de politie ont kend. De schutter ging het gebouw binnen, ont stak een rookbom, loste een aantal schoten en probeerde langs twee beveiligers te glippen. De politie ontruimde snel het gebouw, waarna agen ten gekleed in kogelvrije vesten het pand betra den. Volgens de Estse publieke omroep ERR sprong een aantal mensen uit het raam om zich zelf in veiligheid te brengen. foto Heiki Rabane MIDDELBURG - In het ziekenhuis van Vlissingen is gistermorgen Hein Cujé uit Oost-Souburg overle den. Hij was al geruime tijd ziek. Hein Cujé was in de jaren vijftig een ijzersterke hardloper, die bij de Nederlandse top hoorde. Hij kwam verschillende keren voor Nederland uit bij interlands. ANTWERPEN - De politie van Ant werpen zal extra manschappen in zetten in de wijk Seefhoek, waar het woensdagavond tot een massa le vechtpartij kwam. Twee- tot driehonderd mensen, onder wie winkeliers en drugdealers, waren met elkaar slaags geraakt. De poli tie hield drie verdachten aan. Een persoon werd met-een steekwond in het ziekenhuis opgenomen. De winkeliers in de probleemwijk ten noorden van het centrum vin den dat de politie te weinig doet tegen de overlast door de drugs handel, maar de politie ontkent dat. De stad bekijkt of er strengere maatregelen nodig zijn. Ik deel mijn auto liever niet if ens 12% tisch over de plannen van De Krom. De bewindsman zou te makkelijk denken dat mensen met een uitkering aan het werk kun nen wegens het groeiend aantal va catures. De drie oppositiepartijen vinden dat de staatssecretaris te veel bezuinigt op re-integratiemid delen om werklozen te scholen en aan het werk te helpen. pagina 3: commentaar De Krom overschat mogelijkheden mensen in de bijstand reageer op www.pzc.nl LONDEN - De politie heeft in Engel se steden een klopjacht ingezet op verdachten van het straatgeweld van de afgelopen dagen. Alleen al in Londen zijn bijna duizend ver dachten aangehouden, veelal jon geren. Ruim vierhonderd van hen zijn al in staat van beschuldiging gesteld, aldus de politie gistermid dag. Onder de aangeklaagden is een jongen van elf jaar. De arresta ties gingen gisteren veelal gepaard met intimiderende invallen in hui zen. De politie nam daarbij tal van goederen, als mogelijke buit van plunderingen in beslag. In en rond Birmingham stond het aantal arrestaties gisteren op ruim 330. De politie arresteerde daar ook een man en twee tieners in verband met de dood van drie mannen die in de nacht van dins dag op woensdag in die stad wer den aangereden. In Manchester en omgeving werden zeker 140 rel schoppers opgepakt. De Britse ver zekeraars ramen de schade op en kele honderden miljoenen euro's. In de nacht van woensdag op don derdag en gisteravond bleef het re latief rustig in Londen en andere steden, mede door de inzet van ^ongekend grote politiemacht. pagina 9: Cameron wil aanpak so ciale media Word ook abonnee! 188% 8 Zie bon op pagina 2 of bel 088 - 013 99 10 1688 555530

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 1