Bond twijfelt aan taakstraf Deal over schulden VS lijkt dichtbij Bijeenkomst bewoners Nieuwdorp JUSTITIE Discussie laait op na 'lichte straf voor gevaarlijke straatracer Nederlander komt om bij crash in Oostenrijk door Gerard den Eit DEN HAAG - De politiebond ACP twijfelt over het nut en de nood zaak van'taakstraffen. De discussie is opgelaaid na de uit spraak van de rechtbank in Arn hem vorige week. Een straatracer uit Odijk sleurde een politieman 150 meter mee hangend in het por tierraam, toen de agent probeerde de contactsleutels van de auto uit het slot te halen. Zijn straf was: 240 uur dienstverlening en drie maanden voorwaardelijke celstraf wegens poging tot zware mishan deling van de politieman en po ging tot doodslag op de omstan ders. Het zijn zulke gebeurtenissen die het onbegrip bij het publiek en het ongenoegen bij de politie doen toenemen, vindt de ACP. Voorzitter Gerrit van de Kamp: „Dit wordt door de politie op de werkvloer totaal niet begrepen. Taakstraffen worden onderhand als een lachertje ervaren, dit is niet meer uit te leggen." Van het beleid van het uitdelen van flinke straf fen aan degenen die politiemen sen en hulpverleners belagen, is volgens hem in bovenstaand voor beeld weinig terechtgekomen. Van de Kamp zegt contact te zul len opnemen met het Openbaar Ministerie in Arnhem over de eis en de opgelegde strafmaat. Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) werkt aan een voorstel om minimumstraffen op te leg gen. Volgens de ACP zal hij de poli- tiewereld waarschijnlijk aan zijn zijde vinden. Deze week maakte Reclassering Nederland bekend dat de 30.000 taakgestraften per jaar voortaan een oranje hesje zullen dragen als zij in de publieke ruimte aan het werk zijn. Zo is voor het publiek duidelijk dat er een taakstraf ten uitvoer wordt gebracht. Wetenschappelijk gezien bestaan nog altijd goede ervaringen met de taakstraffen. Uit onderzoeken blijkt dat degenen die voor het eerst met justitie in aanraking ko men, blij zijn met de werkstraf en in veel gevallen niet in herhaling vallen. WASHINGTON - Aan het eind van een hectisch weekend leek een ak koord over verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond gis teren dichtbij. Amerikaanse media meldden gisteren details uit het ak koord. Het schuldenplafond zou voor langere duur, tot na de verkie zingen van 2012, worden ver hoogd. De verhoging zou samen gaan met een pakket bezuinigin gen en de instelling van een com missie die aanvullende bezuinigin gen moet zoeken. Als het Congres niets doet met de aanbevelingen van deze commissie, zouden eind dit jaar bezuinigingen op onder meer defensieuitgaven en zorguit gaven in werking treden. De leider van de Republikeinen in de Senaat, Mitch McConnell, toon de zich gisteren optimistisch. Vol gens hem is een akkoord met een omvang van 2,1 biljoen euro heel dichtbij. De Democratische sena tor Chuck Schumer was voorzichti ger. Hij stelde dat er constructieve gesprekken worden gevoerd. 1688"555530 NIEUWDORP - Als gevolg van de steekpartij in Nieuwdorp, die vrij dag een 36-jarige vrouw het leven kostte, houdt de gemeente Borsele houdt vanavond een informatiebij eenkomst voor bewoners. De besloten bijeenkomst begint om 19.30 uur in verenigingsge bouw Ammekore. Alle inwoners van Nieuwdorp worden per brief uitgenodigd. Tijdens de bijeen komst kunnen mensen met elkaar van gedachten wisselen over de ge beurtenis. Ook mogen ze vragen stellen. Daar waar mogelijk zal de politie vragen over het misdrijf be antwoorden. De 39-jarige verdach te uit de gemeente Borsele wordt vandaag voorgeleid aan de rech- ter-commissaris. Taakstraffen zijn een lachertje reageer op www.pzc.nl msmm, reacties: 452 Vijftigplussers verdienen voorrang op de arbeidsmarkt 65% I 35% WENEN - Door een ongeval met een Nederlands vliegtuigje in het westen van Oostenrijk is zater dagmiddag een Nederlander om het leven geko men. Een andere Nederlander raakte zwaarge wond. Dat heeft een woordvoerder van het minis terie van Buitenlandse Zaken gisteren bevestigd. De woordvoerder kon niet zeggen of het de pas sagier of de piloot van het toestel was die is om gekomen. Volgens de Oostenrijkse autoriteiten is de piloot opgenomen op de intensivecareafde- ling van een ziekenhuis in Innsbrück. Het twee persoonsvliegtuigje kwam volgens de autoritei ten uit Italië gevlogen. Het stortte neer in dichte mist bij Thiersee in de provincie Tirol, vlakbij de Duitse grens. foto Stefan Winkler/EPA Zomers, 24° Werkgever sluit ogen voor verslaafd personeel 7 MAANDAG 1 augustus 2011 - PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - 253e jaargang nr. 182 - los nummer 1,60, zaterdag 2,40

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 1