Vör in je kledingkast service 129 rosada weekenddiensten bezoektijden Symbolisch kerkdiensten zaterdag 16 juli 2011 W wmmmMmmMmKmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmiMmMHmfmsmmmmm Prikkeldraad heeft pijnlijke eigenschappen, zo ondervond deze week John ny Hoogerland maar weer eens. Het is bedoeld om iets of iemand buiten dan wel binnen te houden. C. de Rijcke uit Hoofdplaat fotografeerde op de ze barrière de symbolen tegen zinloos geweld. De lieveheersbeestjes aan de Westerschelde bij Breskens lijken de versperring te lijf te gaan. Zaterdag 16 en zondag 17 juli 2011 Aagtekerke Protestantse kerk 10.00 uur ds v.d. Oever; Gereformeerde gemeente 8.45, 11.00 en 19.00 uur ds Tuinier, 14.30 uur leesdienst; Arnemuiden Her vormde Gemeente 10.30 en 17.00 uur ds Jongeneel; Gereformeerde Kerk 9.30 uur ds Melse, 19.00 uur ds Bijman; Her steld Hervormde Gemeente (Rehoboth- kerk) 15.00 uur ds v.d. Linden; Biggeker- ke Protestantse Gemeente (Dorpskerk) 10.00 uur ds v. Doorn; Dishoek Strand- kerk 10.00 uur dienst (t/m 11/9); Dom burg Protestantse Gemeente 10.00 uur ds Helderman; Rooms Katholieke Kerk zo 10.00 uur viering Gapinge Protestantse Gemeente 10.00 uur ds de Ruiter; Grijps- kerke Opstandingskerk 10.00 uur ds Becker, 19.00 uurTime2sing; Kleversker- ke Protestantse Gemeente 9.30 uur dhr Wals; Koudekerke Michaëlskerk 10.00 uur ds den Hertog; Meliskerke Protes tantse Gemeente (Ichtuskerk) dienst Big- gekerke Middelburg Nieuwe Kerk 10.00 uur ds SmitHofpleinkerk 9.30 uur ds de Buck; Oostkerk 10.00 uur dhr Capel; De Morgenster 9.30 uur ds Nauta; De Hoek steen 9.30 uur mw Maris; Koorkerk (Vrijz.Herv./Rem.)10.00 uur prof Goud; Ontmoetingskerk (Wijkgemeente De Ont moeting) 9.00 en 10.45 uur ds v. Oordt, 18.30 uur ds v. Duijvenbode; Eglise Wal- lonne (in Engelse Kerk) geen dienst; En gelse Kerk (Stedelijke dienst) ds den Her tog; Verpleeghuis Het Gasthuis 10.30 uur dhr Simons; Christelijke Gereformeerde Kerk 9.30 uur leesdienst, 16.30 uur ds v. 't Zand; Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur ds de Kam; Gereformeerde Kerk Vrij gemaakt 9.30 uur ds Sytsma, 16.30 uur ds Griffioen Leger des Heils 10.00 uur Int Schuitert; Baha'i Gemeenschap Wal cheren, don. 20.00 uur dienst; Baptisten Gemeente De Fontein 10.00 uur dhr de Nooijer; Nieuw Leven Gemeente (Klein Vlaanderen 65) 10.00 uur dhr v.d. Meer; Pinkstergemeente (Baarsjesstraat 42) 11.30 uur voorg. Sondak; Rafaël Gemeen schap Eleos (Achter het Hofplein 43) do 19.30 uur dienst; Rooms-Katholieke Kerk Petrus-en Pauluskerk zo 10.00 uur vie ring; Huize St. Willibrord elke 2e, 3e, 4e en 5e zaterdag 17.00 uur; Nieuw- en Sint Joosland Protestantse Gemeente 9.30 uur ds Bouman; Oostkapelle Protes tantse Gemeente Dorpskerk 10.00 en 19.00 uur ds Dekker, Zionskerk 10.00 Zaterdag 16 en zondag 17 juli 2011 Huisartsen Huisartsenpost Walcheren Koudekerkseweg 86, Vlissingen tel. 0900-1985 (open ma. t/m vr. van 18.00 tot 8.00 uur, in weekend of tijdens feestdagen, alleen na telefonische af spraak) De Veerse Huisartsen Patiënten huisartsen: Rullens, Ubels, Van Tol, Van Eede, Spekhorst en Schinkels- hoek. vrij 17.30-za 20.00 uur:R. v. Tol, Markt 36, Veere, tel. (0118) 501271 za 20.00 uur-zon 22.30:W.L. Schinkels- hoek, D. Koddelaan 15a, Zoutelande, tel. (0118) 561282. zo 22.30 uur-ma 8.00 uur: R. Ubels en M. J. J. Helmes, 't Plein 1, Serooskerke, tel. (0118) 591212. Tandartsen Tandartspraktijk Open Hof, Alexander Go- gelweg 59, Vlissingen, tel. (0118) 465557.Spreekuur 11.00-12.00 uur. Verloskundigen Vlissingen 0118-471140 of via semafoonnr. 06-65029959 (24-uur bereikbaar). Middelburg 0118-626045 (24-uur bereikbaar). Verloskundigenpraktijk Veere 0118-584101 (24-uur bereikbaar). Apotheken Stadsgewest Vlissingen/Middelburg: uur ds Pieterse; Gereformeerde Gemeen te 9.30 uur en 15.00 uurOost-Souburg De Open Haven 9.30 uur ds v.d. Deijl (HA); De Zoute Viever 19.00 uur mw Steenbeek; Geredja Kristen Protestan Ma luku 10.00 uur dhr Keizer; Evangeliege meente De Wijngaard (Kanaalstraat 8) 10.00 uur dhr Zwart; Ritthem Protestant se Gemeente, dienst in Nieuwland; Serooskerke Protestantse Gemeente Jo- hanneskerk) 10.00 uur ds Vrijlandt; Sint-Laurens Hervormde Gemeente 10.00 uur ds de Dreu; Gereformeerde Kerk 10.00 uur ds Zaadstra; Veere Protes tantse Gemeente (Kleine kerk)10.00 uur ds de Ruiter en ds de Jong; Vlissingen Protestantse Gemeente St.-Jacobskerk 10.00 uur 9.30 uur dhr Bimmel; Open Hof 9.30 uur mw Pasma; De Schaapskooi 9.30 uur dhr v.d. Maas; Ter Reede za 10.30 uur RK viering; Admiraal de Ruyter Ziekenhuis 10.00 uur; Christelijke Gere formeerde Kerk 9.30 uur ds Baas, 16.30 uur ds Bijkerk; Gereformeerde Kerk Vrij gemaakt 9.30 uur ds Baas, 16.30 uur ds Griffioen; Gereformeerde Gemeente 9.30 en 16.00 uur ds Vreugdenhil; Hersteld Apost. Zendingsgemeente 10.00 en 17.00 uur dienst Anglicaanse Kerk (ka- 24-uursdienst (voor spoedrecepten): Kring-Apotheek Paauwenburg - Dienst- apotheek Vlissingen/Middelburg Dreesstraat 2a, Vlissingen, tel 0118-468707. Thuiszorg Buurtzorg (24 uur bereikbaar): gemeente Middelburg tel. 0623739196, Souburg tel. 0612375210, gemeente Veere tel. 0610226772. gemeente Vlissingen, Tele foonnummer: 06-23741010. Thuiszorg Werkt voor Ouderen, tel. 06-13223446. Zorgstroom, tel. 0118-684000. Dierenartsen Kleine huisdieren: A.J. Diender en M.J.Diender- van Gemert, Dr. Stavermanstraat 57, Vlissingen, tel. (0118)410910. Spreekuur zonder afspraak 11.00-12.00 en 17.00-18.00 uur. Landbouwhuisdierenpraktijk Walcheren (grote huisdieren), Oude Domburgseweg 33a te Oostkapelle tel. (0118) 633803, za en zo visites aanmelden van 08.00-09.00 uur. Dierenartsenpraktijk Meliskerke R. Roskam, Kelderweg 1, tel. (0118) 592838. Vogel- en zoogdierenopvang De Mikke tel. 0118 628288. Dierenambulance 0900-7673437 (24-uur bereikbaar). pel zeemanshuis Scheldepoort) 20.00 uur; Pinkstergemeente (Vrijdomweg 1), 15.00 uur pred Kaljouw; Pinkstergemeen te Shalom (Adventkerk West- Souburg zo 14.30 uur pred Wonsosemito; Evange liegemeente De Blinkende Morgenster zo 10.00 uur dienst; Volle Evangelie Ge meente (Beréa) (Gildeweg) 10.00 uur sa menkomst Volle Evangelie Gemeente (Fi- ladelfia) 9.45 uur voorg. Samson; Aposto lisch Genootschap 9.30 uur dienst; Zeven- de-dags Adventisten (Adventkerk West-Souburg) za 10.00 uurKerk van Je zus Christus van de Heiligen der laatste dagen 10.00 uur dienst; Zuidpoort ge meente (Voltaweg) 10.30 uur cellebrat- iondienst; Rooms-Katholieke kerk Lieve Vrouwekerk zo 10.00 uur viering; Vrou wenpolder Protestantse Gemeente (Pel- grimskerk) 10.00 uur ds Houwaart; Gere formeerde Kerk Vrijgemaakt 8.45 en 10.30 uur ds Griffioen, 16.30 uur ds Trimp; Westkapelle Protestantse Gemeente (Moria) 9.30 en 19.00 uur ds Versloot; Vrije Evangelische Gemeente 9.30 uur br Lok; Zoutelande Protestantse Kerk (Icht- uskerk-Meliskerke) 10.00 uur ds Ruiten burg. ZEELAND Admiraal De Ruyter Ziekenhuis 's Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes, tel. (0113) 234000 en Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen tel. (0118) 425000 Alg. verpleegafdelingen 16.00- 20.00 uur; Acute Opname 8.00-22.00 uur; Moeder- en Kind afdeling 16.00-20.00 uur (doorlopend bezoek tot 21.30 uur voor partners en ouders); Intensive Care en CCU/hartbewaking 11.00-11.30 uur, 14.00-14.30 uur en 19.00-19.30 uur; Psychiatrie 19.00-20.00 uur, en woens dag, zaterdag en zondag 14.00-16.30 uur en vrijdag 14.30-16.30 uur. ZORGSAAM Locatie Wielingenlaan 2, 4535 PATerneuzen Tel.0115-688000 Verpleegafdelingen 14.30-16.00 en 18.30-20.00 uur. Dagverblijven op gang 14.30-20.00 uur. IC/CCU 14.30-15.15 en 19.00-20.00 uur. RGZ kliniek(PAAZ) ma,di,do,vr 18.00-20.00 uur, wo, za, zo+feestdagen 14.00-16.30 en 18.00 en 20.00 uur. Kinder/jeugdafd.14.00-19.00 uur. Couveuse 11.00-20.00 uur. Kraam/gynaecologie familie 24 uur, ove rig 10.30-21.00 uur. Locatie Pastoor van Genklaan 6, 4501 AJ Oostburg Tel. 0117-459000 Alle afdelingen 9.00-21.00 uur. GOEREE-OVERFLAKKEE Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis Stationsweg 22 3247 BW Dirksland, tel. (0187) 607300 'dag. 15.30-16.30 en 18.00-19.30 uur. BERGEN OP ZOOM Ziekenhuis Lievensberg Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom, tel. (0164)278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30-20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30-20.00 uur. ROTTERDAM Erasmus MC (Dijkzigt) Parkeren: Westzeedijk 361 3015 AA Rotterdam, Hoofdingang: 's-Gravendijkwal 230 tel. (010) 7040704 (voor inlichtingen be zoektijden van alle afdelingen) Erasmus MC Sophia Dr. Molewaterplein 60 3015 GJ Rotterdam, tel. (010) 7040704 Bezoektijden ouders: 07.00-12.00 uur Bezoektijden iedereen: 14.00-20.00 uur; Afd. Verloskunde: dag. 11.00-12.00 en 18.00-20.00 uur Voor partner/echtgenoot: 09.00-12.00 en 15.00-21.00 uur. Erasmus MC Daniël den Hoed Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam, tel. (010) 7040704 dag. 16.00-20.00 uur. BELGIË Alg. Ziekenhuis Sint Jan Brugge Ruddershovelaan 10 tel. (0032) 50 452111 dag. 14.00-20.00 uur (muv IC en hartbewaking) Alg. Ziekenhuis Sint Lucas Brugge Sint Lucaslaan 29 tel. (0032) 50 369111 dag. 14.00-20.00 uur (muv IC en hartbewaking) Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel. (0032) 93322111 dag. 14.30-20.00 uur Universitair Ziekenhuis Antwerpen Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem tel.(0032) 3 8213000 Alg. bezoekuren: werkdagen 16.00-20.00 uur, weekeinde en feestdagen 14.00-20.00 uur Afd. B1 (cardiologie) dag.16.00-17.30 en 18.30-20.00 uur. Afd. IC dag. 14.00-14.30 en 19.00-19.30 uur. Deze handige en hippe zomertas hebben*? Kom dan nu naar Rosada Factory Outlet! Sale Kids Joenit Outdoor Nu nóg meer korting Elke woensdag, zaterdag en zondag in juli en augustus waanzinnig bij al onze topmerken. leuke kinderactiviteiten! Bv. bungee trampolines, diverse luchtkussens en een Mega Wipe Out baan! Check de website voor het programma. *Gratis op te halen bij op vertoon van deze advertentie of een aankoopbon van een winkel in Rosada. Zolang de voorraad strekt! 7 dagen per week open van 10:00 tot 18:00 uur www.rosada.nl 30 MINUTEN VAN ROTTERDAM factory outlet

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2011 | | pagina 29